text size

Faculty of Education

UK » PedF

Contacts

Address: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1-Nové Město, Czech Republic
Phone: +420 221 900 111 l. 111 [i], +420 221 900 275 l. 275 [i]

Registered office

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Czech Republic

Management

dean: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
vice-dean pro celoživotní a distanční vzdělávání: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
vice-dean pro zahraniční vztahy: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
vice-dean pro vědu a výzkum: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
vice-dean pro studijní záležitosti: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
vice-dean pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
vice-dean pro studijní záležitosti: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
vice-dean pro rozvoj: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
chief administrative officer: Ing. Ivana Kočová

Organizational structure