text size

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Personal contacts

telephone
+420 725 307 557 (private)

Faculty of Education

president (Komise pro hodnocení vědy na PedF)
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti (DMME)
dean
Address
Pedagogická fakulta UK, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic (DMME)
e-mail
antonin.jancarik@pedf.cuni.cz
telephone
+420 221 900 251 l. 251 (DMME)
room
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 4th floor » 301B
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DMME)

Charles University

coordinator (SSED)