PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář k interpretaci textu (kombinovaná forma) - YBFA004
Anglický název: Seminar in Philosophical Text Interpretation (Combined Study)
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Záměnnost : YBF001, YBF002, YBF003, YBF015, YBF1000CI, YBF1000LI, YBF1000ZI, YBF1001LI, YBF1001ZI, YBF1002ZI, YBF1003LI, YBF1003ZI, YBF1004LI, YBF1004ZI, YBF1005ZI, YBF1006ZI, YBF1007ZI, YBF1008LI, YBF1008ZI, YBF1009ZI, YBF1010LI, YBF1010ZI, YBF1011ZI, YBF1012LI, YBF1012ZI, YBF1013LI, YBF1013ZI, YBF1015ZI, YBF1016ZI, YBF1017ZI, YBF1018ZI, YBF1019ZI, YBF1020ZI, YBF1021ZI, YBZF01, YF006BS00, YF006BS000, YF007BS00, YF164BS00, YF165BS00, YF166BS00, YF169BS00, YF218BS00, YF222BS00
Je korekvizitou pro: YBSC001, YBSC003, YBSC002, YBFC004, YBHC005, YBHC006, YBHC154, YBFC225, YBSC197K, YBFC214, YBSC189K, YBHC141K, YBSC214K
Je prerekvizitou pro: YBSB006K, YBSB027K, YBFB045K, YBFB099K, YBHB011K, YBHB040K, YBHB019K, YBHB025K, YBHB059K, YBFB094K, YBFB025K, YBHB023K, YBHB067K, YBFB087K, YBSC177K, YBEC030K, YBSB023K, YBSB035K, YBSC183K, YBSB011K, YBFB047K, YBFB088K, YBSB034K, YBHB012K, YBFB085K, YBSB018K, YBSB025K, YBSB032K, YBFC149, YBFC139, YBFB021K, YBFB035K, YBSB001K, YBSB002K, YBSB003K, YBFB001K, YBFB012K, YBFB014K, YBSC164K, YBHB030K, YBFB026K, YBHB022K, YBHB029K, YBSB016K, YBHB013K, YBSB036K, YBFB029K, YBHB003K, YBHB010K, YBHB039K, YBSB005K, YBSB028K, YBSC176, YBHB024K, YBFB028K
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (12.10.2020)
Cílem kurzu je přivést studenty od naivního čtení k reflektované a systematické práci s textem a souběžně si osvojit základní žánry a elementární formální požadavky odborného textu.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (06.11.2023)

Nahrávky sobotního soustředění jsou k dipozici zde:

1. díl 1. Soustředění k Prosemináři k interpretaci textů (7.10.2023) | VideoAdmin.eu (cuni.cz)

2. díl https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/19949

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (07.12.2021)

Podmínkou získání atestace je včasné odevzdání obsahově i formálně vyhovujících písemných prací, jejichž zadání naleznou studenti v Moodlu (Kurz: Proseminář k interpretaci textů pro kombinované studium (cuni.cz)).

Žánrově, obsahově i formálně přiměřené písemné práce odevzdávají studenti pouze prostřednictvím podatelen zřízených v Moodlu. V Moodlu studenti naleznou rovněž termíny odevzdání a opravení prací, správné řešení, popř. ohodnocení svých prací. Atestaci je možné získat v zimním i letním semestru. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (19.09.2018)

* Témata:

1) Celkový kontext studia: problém poznávání v oblasti humanitních a společenských věd.
2) Základní úskalí v porozumění textům: dějinnost a relativnost.
3) Reflexe, její možnosti a uplatnění při čtení textů.
4) Role hermeneutického kruhu ve čtení textů.
5) Situovanost v tradici a předsudky, jejich negativní a pozitivní role.
6) Interpretace, její základní úkol, možnosti a meze naplnění.
7) Elementární interpretační zásady při práci s textem.
8) Dialog a akademická diskuse.
9) Role hermeneutického kruhu v rozumění a řeči a důsledky pro psaní textu.
10) Základní obecná skladba odborného textu.
11) Charakteristiky výchozích žánrů: referát, shrnutí, anotace, komparace.
12) Elementární formální náležitosti odborného textu.
13) Užití citací.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (07.12.2021)
Moodle: Kurz: Proseminář k interpretaci textů pro kombinované studium (cuni.cz)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK