PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Nauka o stylu a textu - O02303009
Anglický název: Teaching of Style and Text
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2,Rok3
Staré označení: NSTE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Prerekvizity : O02303002
Záměnnost : OB2303206
Je prerekvizitou pro: O02303080, O02303076
Anotace -
Poslední úprava: SMEJKALO (13.09.2005)
Pražská lingvistická škola. Soustava funkčních stylů a jejich charakteristika. Stylistika jazykových prostředků. Kompozice textu. Text jako komunikativní jednotka. Mezioborový kontext stylistiky. Styl a jazyková kultura.
Literatura
Poslední úprava: SMEJKALO (13.09.2005)
  • Čechová, M. - Chloupek, J. - Krčmová, M. - Minářová, E.: Stylistika současné češtiny. Praha 1997.
  • Hájková, E.: Stylistická cvičení. Praha 1999.
  • Hoffmannová, J.: Stylistika a... Praha 1997.

Chloupek, J. a kol.: Stylistika češtiny. Praha 1991.

Hausenblas, K.: Od tvaru ke smyslu textu. Praha 1966.

Jedlička, A.: Základy české stylistiky. Praha 1971.

Příruční mluvnice češtiny. Praha 1996.

Sylabus
Poslední úprava: Lenka Čapková (16.01.2007)

Studijní obor: učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ

Kurz: K 09 Nauka o textu a stylu

Ukončení: zápočet

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích,

přednes odborného sdělení z aktuální literatury oboru,

seminární práce: komplexní stylistický rozbor textu dle vlastní volby

Cíl kurzu: Základní vhled do problematiky textu, stylu a komunikace, v jejímž rámci jsou text a styl nahlíženy.

Obsah kurzu: Soustava funkčních stylů. Pražská lingvistická škola a funkční stylistika. Stylová oblast, stylová norma. Současné trendy ve stylistice, mezioborový kontext stylistiky. Stylistika jazykových prostředků podle jazykových plánů, způsob výběru a uspořádání jazykových prostředků tematických a jazykových, kompozice textu, tematické posloupnosti, základy textové lingvistiky, koheze a koherence textu. Slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní, slohový postup a útvar. Typy textů, komunikativní aspekty textu - jeho intenciálnost, situativnost, intertextovost, akceptabilita. Praktická analýza textů různých funkčních stylů, komplexní rozbor textů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK