PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Jazyk regionu, onomastika - O02303064
Anglický název: Areal Variation in Language and Onomastics
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: JARE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Korekvizity : O02303065
Prerekvizity : O02303009, O02303062, O02303063
Anotace -
Poslední úprava: SMEJKALO (11.04.2005)
České regionální dialekty a současná spisovná čeština. Onomastika: studium vlastních jmen.
Literatura
Poslední úprava: SMEJKALO (05.09.2005)
  • Cuřín, F.: Regionální prvky ve vyučování českému jazyku. Praha 1973.
  • Hosák, L. - Šrámek, R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. I, II., Praha 1970, 1980.
  • Knappová, M.: Rodná jméno v jazyce a společnosti. Praha 1989.
  • Kopečný, F.: Průvodce našimi jmény. Praha 1974, 1991.
  • Lutterer, I. - Majtán, M. - Šrámek, R.: Zeměpisná jména Československa. Praha 1982.
  • Profous, A.: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. Praha 1947-1960.

Sylabus
Poslední úprava: SMEJKALO/PEDF.CUNI.CZ (04.10.2009)

Studijní obor: Učitelství ČJ pro 2.st. ZŠ a SŠ

Kurz: Jazyk regionu, onomastika

Ukončení: zápočet

Vyučující: PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

Požadavky k zápočtu: Na základě studia odborné literatury samostatné zpracování individuální zvolené problematiky z dané oblasti, aktivní práce v semináři.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je bližší poznání jazyka různých regionů, vytvoření předpokladů k tomu, aby učitel českého jazyka dovedl ve vyučování úspěšně využívat regionálních prvků a onomastické problematiky.

Obsah kurzu

Útvary a formy národního jazyka a jejich vztahy, tradiční nářečí, interdialekty a současný běžně mluvený jazyk. Regionalismus a škola; regionální prvky v jazyce, jejich využití v literárních dílech. Onomastika a její využití ve vyučování českému jazyku: toponyma, antroponyma, chrematonyma. Regionální onomastický materiál je předmětem individuálních prací studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK