PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Historická lexikologie a sémantika - O02303063
Anglický název: Historical Lexicology and Semantics
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: HLSÉ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Korekvizity : O02303062
Prerekvizity : O02303009, O02303061
Anotace -
Poslední úprava: SMEJKALO (11.04.2005)
Metody a cíle historické lexikologie a lexikografie. Sémantická analýza lexikální jednotky, její funkce denotační a pragmatická.
Literatura
Poslední úprava: SMEJKALO (19.09.2005)

Michálek, E.: Terminologické jednotky v Staročeském

slovníku. In: Listy filologické 94, 1971, s. 17n.

Němec, I.: Vývojové postupy české slovní zásoby. Praha

1968.

Němec, I.: Slova a dějiny. Praha 1980.

Němec, I. - Horálek, J.: Dědictví řeči. Praha 1986.

Macek, J.: Historická sémantika. In: ČCH 89, 1991, s. 1-30.

Nejedlý, P.-Vajdlová, M.: Verba et historia. Praha 2005.

Sylabus
Poslední úprava: SMEJKALO/PEDF.CUNI.CZ (04.10.2009)

Studijní obor: učitelství ČJ pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

Kurz: K63 Historická lexikologie a sémantika

Ukončení: zápočet

Vyučující: PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

Požadavky k zápočtu: interpretace staročeského, příp. středočeského

(střední čeština) textu.

Cíl kurzu: Poznání strukturalistických a poststrukturalistických (kognitivních) metod a cílů historické lexikologie a lexikografie.

Obsah kurzu: Interpretace textů z různých etap vývoje češtiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK