PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Komunikace ve škole - O02303077
Anglický název: Communication at School
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: KOŠK
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Korekvizity : O02303076
Prerekvizity : O02303009, O02303074, O02303075
Je korekvizitou pro: O02303076
Anotace -
Poslední úprava: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (15.09.2009)
Jazyk a komunikace, znaková povaha jazyka, specifika školské komunikace, přístupy ke komunikace, neverbální komunikace ve škole, řešení konfliktu.
Literatura
Poslední úprava: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2011)

Chejnová, P. - Machová, S.: Pragmatické aspekty řečové komunikace. UK PedF, Praha 2005.
Mareš, J. - Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno 1995.
Svobodová, J.: Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostravská univerzita, Ostrava 2000.

Sylabus
Poslední úprava: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (15.09.2009)

Studijní obor: Učitelství ČJL pro 2. st. ZŠ a SŠ

Kurz: K77 Komunikace ve škole
Ukončení: zápočet

Vyučující: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

Požadavky k zápočtu: Písemná práce na základě probírané literatury a probíraných témat.

Forma zkoušky: - -

Požadavky ke zkoušce: -

Cíl kurzu: Zvládnout základní teoretické informace i praktické dovednosti týkající se probíraných otázek

Obsah kurzu: Specifika školské komunikace, přístupy ke komunikace, neverbální komunikace ve škole, řešení konfliktu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK