Matematika pro fyziky I - NMAF003
Anglický název: Mathematics for Physicists I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Rozsah, examinace: zimní s.:4/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Neslučitelnost : NMAA003, NMAA004, NMAI049, NMAI050, NUMP005, NUMP006
Prerekvizity : NMAF033, NMAF034
Je korekvizitou pro: NMAF004
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základní přednáška z matematiky pro 2. ročník fyziky navazující na Matematickou analýzu (I + II) a Lineární algebru (I+II) .
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Kopáček, J. a kol.: Matematika pro fyziky, díly III-V, skriptum MFF UK

Sylabus -
Poslední úprava: ()

POSLOUPNOSTI A ŘADY FUNKCÍ - bodová a stejnoměrná konvergence - kritéria stejnoměrné konvergence - operace s posloupnostmi a řadami - mocninné řady.

LEBESGUEOVA MÍRA A LEBESGUE#V INTEGRÁL V R^n - systémy množin, míra a měřitelné množiny - měřitelné funkce, Lebesgueův integrál - Fatouovo lemma, Leviho a Lebesgueova věta, Fubiniho věta - integrály závislé na parametru.

KŘIVKOVÝ A PLOŠNÝ INTEGRÁL V R^n - křivka, křivkový integrál 1. a 2. druhu - plošný integrál - Gauss-Greenova a Stokesova věta.

ZÁKLADY VARIAČNÍHO POČTU.