PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza IIa - NMAI049
Anglický název: Mathematical Analysis IIa
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Petr Holický, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Korekvizity : NMAI009
Záměnnost : NMAI056
Je korekvizitou pro: NMAI050
Je neslučitelnost pro: NMAF003, NMAF004
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (17.05.2001)
Základní kurz matematické analýzy pro druhý ročník oboru informatika, zahrnující diferenciální rovnice, Lebesgueův integrál a některé partie metrických prostorů (souvislost, úplnost a Banachovu větu o kontrakci).
Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (17.05.2001)
I. Metrické prostory

Úplnost, souvislost, Banachova věta o kontrakci.

II.Diferenciální rovnice.

Peanova a Picardova věta o existenci resp. jednoznačnosti řešení. Lineární rovnice a systémy, globální věta o existenci a jednoznačnosti pro lineární rovnice.

Rovnice s konstantními koeficienty, explicitní tvar fundamentálního systému řešení.

Partikulární řešení a metody jeho určení: variace konstant, speciální typ pravých stran.

III. Lebesgueův integrál.

Riemannův integrál v Rn a jeho vlastnosti. Rozšíření Riemannova integrálu, Lebesgueův integrál a jeho základní vlastnosti.

Leviho a Lebesgueova věta. Fubiniova věta. Regulární zobrazení, věta o substituci. Spojitost a diferencovatelnost integrálu závislého na parametru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK