PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza IIb - NMAI050
Anglický název: Mathematical Analysis IIb
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Petr Holický, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Záměnnost : {UMP006 a UMP012}
Korekvizity : NMAI009, NMAI049
Je neslučitelnost pro: NMAF004, NMAF003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (17.05.2001)
Základní kurz matematické analýzy pro druhý ročník oboru informatika, zahrnující křivkový a plošný integrál, základy analýzy v komplexním oboru základy teorie Fourierových řad.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (17.05.2001)

I. Křivkový a plošný integrál, Stokesova věta.

II. Základy analýzy v komplexním oboru.

Holomorfní funkce, Cauchyova věta. Cauchyův vzorec a jeho důsledky. Liouvilleova věta, základní věta algebry. Taylorovy řady, elementární funkce, Laurentovy řady. Residuová věta.

III. Fourierovy řady

Prostor L2, Fourierovy řady v L2, ortonormální báze, příklady. Besselova nerovnost, Parsevalova rovnost. Bodová konvergence trigonometrických Fourierových řad funkcí jedné reálné proměnné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK