PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Buněčné základy medicíny - CVSE1M0001
Anglický název: Cellular Basis of Medicine
Zajišťuje: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie (12-BIOC)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 20
E-Kredity: 20
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:00/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
Prerekvizity : CVSE1M0002, CVSE1M0003
Záměnnost : CVSE1P0010
Je prerekvizitou pro: CCOC5825, CCOCA0094, CCOC7838, CCOCA0005, CCOCA0086, CCOCA1007, CCOC8949, CCOCA0045, CCOC6966, CCOC6962, CCOC6961, CCOC6960, CCOC5834, CCOCA0035, CCOC8950, CCOCA0011, CCOC7WS, CCOC7850, CCOC7937, CCOC7855, CCOC7834, CCOC69S, CCOCA0066, CCOC8900, CCOC5844, CCOCA0078, CCOC5817, CCOC5922, CCOCA0056, CCOC7847, CCOC6956, CCOCA0089, CCOCA0074, CCOC8959, CCOC010W, CCOC7844, CCOC7955, CCOC7836, CCOC6945, CCOC5821, CCOC70S, CCOC0056, CCOCA0001, CCOCA0043, CCOC6925, CCOCA1001, CCOCA0061, CCOCA0062, CCOC7945, CCOCA0047, CCOCA0087, CCOC6911, CCOC7840, CCOCA0090, CCOC6422, CCOCA1011, CCOCA1012, CCOCA1013, CCOCA1014, CCOC7906, CCOC6872, CCOC8895, CCOC128, CCOC8941, CCOCA0070, CCOCA0030, CCOCA0048, CCOCA0049, CCOCA0084, CCOCA1009, CCOCA1010, CCOC6946, CCOC126, CCOCA0077, CCOC5820, CCOCA0013, CCOC5815, CCOC5813, CCOCA0093, CCOCA0092, CCOCA0102, CCOCA0103, CCOCA0117, CCOCA0118, CCOCA0109, CCOCA0116, CCOCA0115, CCOCA0104, CCOCA0107, CCOCA0096, CCOCA0098, CCOCA0114, CCOC7839, CCOCA0100, CCOCA0101, CCOCA0105, CCOCA0108, CCOCA0110, CCOCA0111, CCOCA0112, CCOCA0113, CCOCA0099, CCOCA0106
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vladimíra Kvasnicová (24.09.2018)

Modul Buněčné základy medicíny ("modul Buňka") se skládá ze čtyř kurzů - dvou v zimním a dvou v letním semestru: 1. kurz - Struktura buňky a základy dědičnosti, 2. kurz - Metabolismus a specializace buňky, 3. kurz - Buněčná signalizace a imunita, 4. kurz - Životní cyklus buňky a vývoj. Na výuce se podílí Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie, Ústav histologie a embryologie, Ústav lékařské genetiky a Ústav imunologie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Eva Samcová, CSc. (30.11.2011)

Cílem předmětu je podat ucelený přehled o buňkách a tkáních: integrovanou formou studenti získají znalosti z molekulární biologie, biochemie, histologie, genetiky a imunologie.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Vladimíra Kvasnicová (27.09.2017)

MOLEKULÁRNÍ  BIOLOGIE

 • Alberts B. et al.: Základy buněčné biologie. Espero Publishing.  Ústí nad Labem, 1998
 • Kovář J.: Buněčná proliferace a mechanismy její regulace I.,  II. Karolinum, Praha, 2005
 • Alberts B. et al.: Essential Cell Biology, Garland Science, New York & London, 2010
 • Knowles M. and Selby P.: Introduction to the Cellular and Molecular Biology of Cancer. Oxford University Press, Oxford & New York, 2005
 • Kubišta V.: Buněčné základy životních dějů. Scientia, Praha, 1998
 • Nečas O. et al.: Obecná biologie pro lékařské fakulty. H&H, Jinočany, 2003
 • Rosypal S.: Úvod do molekulární biologie. Díl první - Díl čtvrtý. Slanislav Rosypal, Brno, 2000-2003

 BIOCHEMIE

 • Murray R. K. a kol.:Harperova ilustrovaná biochemie (Galén 2013) ISBN 978-80-7262-907-7
 • Jan Koolman, Klaus-Heinrich Röhm: Barevný atlas biochemie, (Grada, Praha 2012), ISBN 978-80-247-2977-0 
 • Matouš Bohuslav et al: Základy lékařské chemie a biochemie (Galén 2010) ISBN 978-80-7262-702-8
 • František Duška, Jan Trnka: Biochemie v souvislostech - Díl I - Základy energetického metabolizmu (Karolinum 2006) ISBN 80-246-1116-3
 • Miroslav Ledvina, Alena Stoklasová, Jaroslav Cerman: Biochemie pro studující medicíny I. a II. díl (Karolinum 2004) ISBN 80-246-0851-0
 • Masopust J.: Patobiochemie buňky, dostupné na http://dotdiag.cz/img/prednasky/bunka.pdf 
 • Champe P. C.; Harvey R. A.: Lippincott´s Illustrated Reviews - Biochemistry, ISBN 0-397-51091-8
 • Devlin T. M. et al.: Textbook of Biochemistry With Clinical Correlations, 4th ed., ISBN 0-471-15451-2

 GENETIKA

 • Lékařská biologie a genetika:
  I. díl: Berta Otová a kol., Karolinum 2017, ISBN 978-80-246-2835-6
  II. díl: Milada Kohoutová a kol., Karolinum, 2012, ISBN 978-80-246-1873-9
  III. díl: Aleš Panczak a kol., Karolinum 2014, ISBN 978-80-246-2415-0
 • Ivo Bárta, Zdeňka Polívková, Martina Langová: Sbírka příkladů z genetiky. Karolinum 2002, ISBN 80-246-0460-4
 • Robert L. Nussbaum, Roderick R. McInnes, Huntington F. Willard: Thompson and Thompson: Klinická genetika. Šesté vydání, Triton 2004, ISBN 80-7254-475-6
 • D. Peter Snustad, Michael J. Simmons: Genetika. Druhé vydání, Masarykova universita 2017, ISBN: 978-80-210-4852-2
 • Učebnice vhodná pro zopakování látky ze střední školy:
 • Eduard Kočárek: Genetika. Scientia 2008, ISBN 80-7183-326-6

HISTOLOGIE

 • Lüllmann-Rauch R : Histologie, překlad 3.vydání německého originálu Histologie, Grada,  2012, ISBN 978-3-13-129243-8
 • Junqueira LC, Carneiro J,  Kelley RO : Základy histologie, překlad 7.vydání anglického originálu Basic Histology, 1995, HaH, ISBN 80-85787-37-7
 • Balko J, Tonar Z, Varga I. A kol. : Memorix histologie, 1.vyd., Triton,  2016
 • TW Sadler :  Langmanova lékařská embryologie, překlad 10.vydání  Langman´s Medical Embryology, Grada, 2011, ISBN 978-0-7817-9485-5
 • Moore KL,Persaud TVN: Zrození člověka, Embryologie s klinickým zaměřením, překlad 6.vydání anglického originálu The Developing Human: Clinically Oriented Embryology. ISV, 2002. ISBN 80-85866-94-3

IMUNOLOGIE   

 

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Eva Samcová, CSc. (30.11.2011)

Výuka v modulu probíhá formou přednášek, seminářů a praktických cvičení.
K některým seminářům studenti vypracovávají seminární práce.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Vladimíra Kvasnicová (28.09.2017)

Závěrečná zkouška z modulu proběhne v letním zkouškovem období (červen-září) formou písemného testu ze všech šesti kurzů modulu. K úspěšnému složení zkoušky je nutno dosáhnout minimálně 60 % bodů z otázek každého kurzu a současně minimálně 70% z celkového počtu bodů za celý test. K bodovému hodnocení celého testu budou připočteny body, které student získal v průběhu roku za testy průběžné. Připočtené body mohou pomoci splnit požadovaných 70 % nebo zlepšit známku o jeden stupeň. Tyto body se však nepřipočítávají k požadovaným 60 % bodů z každého kurzu, této bodové hranice je potřeba u zkoušky dosáhnout nezávisle na průběžné práci během roku.

Podrobné informace o zkoušce:

 • zkoušku lze skládat maximálně 3x a to ve zkouškovém období letního semestru
 • termíny jsou vypsány v SISu - přihlásit se na zkoušku je možné až po splnění obou zápočtů (za ZS i LS) - na zkoušku musíte být předem přihlášeni v SISu - jinak nelze test v daném termínu psát
 • po přihlášení na zkoušku je pro vás termín povinný, absence na termínu (bez řádné omluvy předem) je hodnocena jako propadlý termín, tj. ze tří možných termínů zkoušky vám pak zbývají pouze dva
 • první termín zkoušky je určen pouze pro studenty, kteří včas získají oba zápočty, tj. nemusí psát letní souhrnný test (více viz. požadavky na zápočet)
 • zkouška je písemná, obsahuje 2 části: otázky ANO/NE a otázky volné tvorby; každá část testu přispívá k výslednému počtu bodů stejným dílem
 • test obsahuje 10 otázek z každého kurzu: 8 otázek ANO/NE a 2 otázky volné tvorby, tj. 60 otázek celkem (šest kurzů: 8x6 = 48 otázek ANO/NE a 2x6 = 12 otázek volné tvorby)
 • okruhy, z nichž jsou otázky do testu náhodně generovány, jsou shodné se seznamem přednášek celého modulu (viz. sylabus)
 • každá otázka ANO/NE obsahuje 4 nabídnutá tvrzení: 0 - 4 tvrzení mohou být správná, tvrzení se bodují samostatně (1 bod / tvrzení), nicméně jedno tvrzení v otázce je považováno za zásadní znalost a pokud jej nezodpovíte správně, nezískáte za danou otázku žádný bod
 • celkový počet bodů za test: 4 body za každou otázku ANO/NE, 16 bodů za každou otázku volné tvorby, tj. 4x8x6 + 16x2x6 = 192 + 192 = 384 bodů celkem (= 100%)
 • celkový čas na test: 3 hodiny (10 min. na každou otázku volné tvorby, 60 min. na ANO/NE)
 • pro úspěšné složení zkoušky je potřeba
  a) získat minimálně 60 % bodů z otázek každého kurzu (tj. 38 bodů) a současně
  b) získat celkem minimálně 70% bodů z celého testu (tj. 269 bodů)
  ! na zkoušku si přineste své sedmimístné ID číslo (najdete ho v SISu u osobních údajů), propisku píšící černě nebo tmavě-modře (na vyplňování bublinových odpovědních formulářů) a kalkulačku
 • k celkovému počtu bodů získaných z testu (v každém termínu) se přičítají navíc body, které jste získali z průběžných testů psaných po každém kurzu: 6 kurzů x 5 bodů = maximálně 30 bodů
 • tyto body navíc se přičítají ke konečnému počtu bodů získaných za test, nikoli k bodům získaným za otázky z jednotlivých kurzů
 • přičtené body mohou zlepšit známku maximálně o 1 stupeň
 • hodnocení zkoušky:

počet bodů celkem

268 a méně

269 - 306

307 - 345

346 a více

známka

4

3

2

1

 

Požadavky na udělení zápočtu 
- pro zimní i letní semestr platí stejná pravidla:

 1. absolvovaná praktika
 2. prezentované seminární práce
 3. zápočtový test

Požadavky na splnění podmínek zápočtu a způsob jejich náhrady

1) praktika
: hodnotí se aktivní účast a prokázané znalosti, vyžadován je laboratorní plášť

 • biochemická praktika - zpracování zadaných úloh, odevzdané protokoly
 • histologické preparáty - předložení pracovního sešitu, preparátový test
 • molekulárně-biologická praktika - zpracování zadaných úloh, písemný test
 • cytogenetická praktika - zpracování zadaných úloh

způsob náhrady praktik:
vypsané náhradní termíny; písemné zpracování úlohy a přezkoušení z požadovaných znalostí je možné pouze pokud student doloží důvod své absence (např. potvrzením od lékaře) 

2) seminární práce: hodnotí se zpracování a prezentace

 • klinické detektivní příběhy 1 až 9 - předchozí příprava, aktivní účast na semináři formou prezentace a diskuse
 • referát - geneticky podmíněná choroba (1x v letním semestru) - prezentace na semináři

způsob náhrady seminárních prací:
písemné zpracování student osobně předloží a prezentuje vyučujícímu 

3) zápočtový test: hodnotí se dosažený počet bodů

 • zápočtový test je rozdělen do 3 průběžných testů, které se píší po ukončení jednotlivých kurzů během každého semestru (tj. 3 v zimním a 3 v letním semestru), délka testu je 70 min.; průběžný test obsahuje otázky ANO/NE i volnou tvorbu odpovědí, pro úspěšné složení je nutno získat alespoň 6 z 15 bodů za semestr, získané body se připočítávají k výsledku zkoušky
 • při neúspěchu v průběžných testech se píše ve zkouškovém období souhrnný test ze všech tří kurzů (tj. zimní souhrnný test a letní souhrnný test), délka testu je 90 min.; souhrnný test obsahuje pouze otázky ANO/NE, požadované minimum je 70 % bodů z testu; získané body se k výsledku zkoušky nepřipočítávají

způsob náhrady zápočtového testu:
tři termíny souhrnných testů (za zimní semestr 1x v únoru, 1x v červnu, 1x v září; za letní semestr 2x v červnu, 1x v září; UPOZORNĚNÍ: testy v červnu se píší až po prvním termínu zkoušky (= předtermín); na tyto testy musí být student předem přihlášen v SISu


Podrobnější informace o zápočtech a zkoušce najdete v aplikaci Výuka (http://vyuka.lf3.cuni.cz/ )

Dotazy ohledně modulu pište na bunka@lf3.cuni.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vladimíra Kvasnicová (27.09.2017)

Podrobné informace o přednáškách, seminářích a praktických cvičeních najdete v databázi Výuka:  http://vyuka.lf3.cuni.cz/

Kurzy zimního semestru

 • 1. kurz - Struktura buňky („Struktura“)
 • 2. kurz - Energie pro buňku (“Energie“)
 • 3. kurz - Signály a životní cyklus buňky („Signály“)

Kurzy letního semestru

 • 4. kurz - Genetická informace a její exprese („Dědičnost“)
 • 5. kurz - Vývoj buněk a tkání („Vývoj“)
 • 6. kurz - Pojivo, krev, imunita („Tkáně“)

 

Přednášky modulu jsou současně tématickými okruhy, z nichž jsou náhodně generovány otázky do testů (více viz. Požadavky ke zkoušce):

Kurz 1 - STRUKTURA

Laboratorní analytické metody 

Historie života na zemi

Stavba prokaryontní buňky

Genetika prokaryot

Stavba eukaryontní buňky, organely 

Buněčné typy 

Složení ICT, pH

Základní stavební kameny buňky 

Struktura a vlastnosti proteinů

Funkce proteinů

Cytoskelet

Metody studia proteinů I 

Struktura nukleových kyselin

Genetický kód, geny, genom 

Struktura a funkce buněčného jádra, chromatin

Chromozomální základ dědičnosti

Struktura a funkce membrán

Transport přes membrány, membránový potenciál, osmóza

Intracelulární transport látek

Extracelulární matrix, buněčné adheze a spoje 

Epitely a jejich variace

Epitely jako bariéry

Žlazové epitely - funkční typy epitelových buněk 

Speciální metody v histologii (rozlišení tkání a buněk)

 

Kurz 2 - ENERGIE

Co pohání naše buňky?

Přehled energetického metabolismu

Chemické reakce v metabolismu

Enzymy

Koenzymy, vitaminy, stopové prvky

Inhibice enzymů, význam ve farmakologii

Struktura a původ mitochondrií

Dýchací řetězec a tvorba ATP

Krebsův cyklus

Odbourávání a syntéza glukózy

Pentózový cyklus, metabolismus fruktózy a galaktózy

Odbourávání lipidů, ketolátky

Ukládání energie v buňkách

Metabolismus cholesterolu

Metabolismus aminokyselin I

Metabolismus aminokyselin II

Enzymopatie - dědičné poruchy metabolismu

Svalová tkáň

Buněčná motilita a molekulární motory

Metabolismus svalu, svalová kontrakce

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Extrémní situace v buňce

 

Kurz 3 - SIGNÁLY

Extracelulární signalizace

Extracelulární signální molekuly - hormony, cytokiny, růstové faktory, neurotransmitery

Buňky produkující signalizační molekuly

Syntéza a odbourávání signálních molekul

Přenost signálu do buňky, membránové receptory

Intracelulární signalizace a realizace signálu

Signální dráhy I 

Signální dráhy II

Signální dráhy III 

Buněčný cyklus

Regulace buněčného cyklu 

Meióza, abnormality buněčného dělení a oplození

Gametogeneze a fertilizace

Buněčná diferenciace a stárnutí

Apoptóza

Regulace apoptózy 

Nervová tkáň, struktura synapse 

Přenos informace v nervovém systému - synapse, akční potenciál

Syntéza a odbourávání neurotransmiterů

Neurotransmitery a jejich receptory

Receptory ve farmakologii, vazba na receptor

Farmakologie signálních molekul 

Endokrinní signalizace a její poruchy

 

Kurz 4 - DĚDIČNOST

Principy dědičnosti, Mendelovy zákony

Genová vazba 

Variabilita a změny genetické informace, mutace I

Variabilita a změny genetické informace, mutace II

Genetická determinace pohlaví 

Metabolismus nukleotidů

Replikace a reparace DNA

Transkripce a translace 

Regulace genové exprese 

Metody studia DNA I

Metody studia DNA II 

Monogenně podmíněné znaky a choroby 

Genové interakce

Multifaktoriálně, polygenně podmíněné znaky a choroby 

Fenotypy, genotypy, populační genetika 

Genetika člověka

Epigenetika člověka

Cytogenetika I - numerické chromozomální abnormality

Cytogenetika II - strukturní chromozomální aberace 

Odchylky od mendelovské dědičnosti - imprinting, dynamické mutace 

Metody studia chromozomů, postnatální a prenatální cytogenetická diagnostika

Novorozenecký screening

Genetika v medicíně, genetické poradenství a prevence genetických chorob 

Biotechnologie, genové manipulace, genová terapie 

 

Kurz 5 - VÝVOJ

Základní morfogenetické procesy - proliferace, apoptóza, migrace, asociace, indukce, diferenciace

Signalizace během vývoje, epigenetické mechanismy ve vývoji člověka

Blastogeneze, implantace a jeí poruhy, placenta 

Notogeneze, neurulace

Embryonální období, základní stádia vývoje 

Histogeneze - příklady

Reprodukční genetika člověka - preimplantační genetická diagnostika

Vývojová toxikologie, farmakoterapie v těhotenství

Obnova a reparace

Stárnutí organizmu

Biochemie stárnutí - volné radikály, neenzymatická glykace, antioxidanty 

Základy toxikologie

Biotransformace xenobiotik 

Farmakogenetika

Mutageny a karcinogeny v životním prostředí 

Struktura virů

Interakce virů s buňkou

Onkogeny a tumor supresorové geny 

Chromozomy a nádory 

Buněčná transformace a nádorové buňky 

Onkogenetika, prekancerózy, hereditární a familiární nádory

Principy cytostatické léčby

Molekulární a genetické mechanismy evoluce

Evoluce člověka 

 

Kurz 6 - TKÁNĚ

Pojivo

Metabolismus pojivové tkáně 

Chrupavka, kost osifikace 

Krev - morfologie krevních elementů 

Funkce imunitního systému, přirozená a adaptivní imunita

Hemopoéza

Složky krevní plazmy a jejich funkce 

Buňky nespecifické imunity, fagocytóza

Povrchové molekuly leukocytů, cytokiny, protilátky 

Komplement a zánět

Eikosanoidy, farmakologie zánětu

MHC molekuly, antigeny 

Biochemie krevních elementů I - ery, leuko

Biochemie krevních elementů II - trombo, koagulace

Metabolismus hemu a železa 

Tkáně a orgány imunitního systému 

Vývoj B a T lymfocytů

Imunitní reakce založené na T lymfocytech a NK buňkách

Imunitní reakce založené na B lymfocytech (protilátkách)

Metody studia proteinů II 

Imunogenetika

Dědičné poruchy imunity

Metody studia imunitní odpovědi

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Eva Samcová, CSc. (30.11.2011)

Středoškolské znalosti biologie a chemie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK