PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Experimentální psychofarmakologie, současný výzkum psychedelik a psychedelická psychoterapie - CCOCA0108
Anglický název: Experimental psychopharmacology, contemporary psychedelic research and psychedelic psychotherapy
Zajišťuje: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NÚDZ (12-PCHI)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Z [HS]
letní s.:0/15, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://www.nudz.cz/vyuka/pregradualni-studium/aktuality/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Filip Tylš, Ph.D.
Patří mezi: VSEOB-PVK-3 (ZÁPIS)
VSEOB-PVK-4 (ZÁPIS)
Prerekvizity : CVSE1M0001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Petr Michenka (28.12.2019)
Absolventi předmětu jsou schopni komunikovat s duševně nemocnými, rozpoznat život ohrožující stavy na psychiatrii, diferenciálně diagnosticky uvažovat a určit základní terapii.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MUDr. Petr Michenka (28.12.2019)

Absolventi jsou schopni komunikovat s duševně nemocnými, rozpoznat život ohrožující stavy na psychiatrii, diferenciálně diagnosticky uvažovat a určit základní terapii.

Literatura -
Poslední úprava: MUDr. Filip Tylš, Ph.D. (31.12.2019)

Tylš, F. (Ed.). (2017). Fenomén psychedelie: Subjektivní popisy zážitků z experimentální intoxikace psilocybinem doplněné pohledy výzkumníků. dybbuk.

Metody výuky
Poslední úprava: MUDr. Petr Michenka (21.03.2020)

Stáže

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Bc. Kateřina Maternová (21.03.2018)

viz vyuka

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. Filip Tylš, Ph.D. (31.12.2019)
Změněné stavy vědomí v psychiatrii, psychedelické látky.
Legislativní konsekvence zákazu psychedelik - veřejné zdraví a výzkum. 
Nevědomé procesy lidské mysli.
Psychedelika v klinických hodnoceních – od experimentu k léčebnému použití.
Význam psychedlik pro adiktologii a využití psychedlik v léčbě závislostí
Aktivita mozku ve změněném stavu vědomí,   psychedelické látky optkou zobrazovacích metod
Rizika a nežádoucí účinky psychedelických látek, jejich prevence a klinické postupy.
Historie výzkumu psychedelických látek v ČR  a celosvětově.
Toxikologie a farmakochemie drog se zaměřením na psychedelika a fenomén NSD
Farmakologický animální model psychózy,  molekulární mechanismy účinku psychedelik
Minimalizace rizik ("harm reduction") uživatelů psychedelických látek
PsyCare služba CZEPS na festivalech
Fenomenologie intoxikace psilocybinem, antidepresivní působení serotonergních psychedelik
Mindfulness a psychedelika – styčné plochy a rozdíly
Nefaramakologické aspekty účinku psychedelik
Fenomenologie intoxikace ketaminem, využití antidepresivního účinku ketaminu v experimentu a klinické praxi
Využití psychedelických látek v paliativní péči
Fenomén microdosingu psychedelik a jeho role v současné společnosti.
Fenomenologie intoxikace MDMA
Využití MDMA v léčbě PTSD
Psychedelická zkušenost v kontextu analytické psychologie
Psychedeliky-asistovaná psychoterapie (PAP)
Dekonstrukce vědomí jako podklad psychedelické zkušenosti: cesta tam a zase zpátky
Psychedelika a náboženství
Hranice psychopatologie: neobvyklé prožitky, psychospirtuální krize a schizofrenie
Hranice psychopatologie: mystická zkušenost a toxická psychóza 

 

Detailní rozvrh: https://czeps.org/kurzuk/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK