PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Komunikační dovednosti v praxi lékaře - CCOC5817
Anglický název: Communication Skills for Clinical Practice
Zajišťuje: Kabinet veřejného zdravotnictví (12-KVZ)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/30 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: MUDr. David Marx, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Patří mezi: VSEOB-PVK-3 (ZÁPIS)
VSEOB-PVK-4 (ZÁPIS)
Prerekvizity : CVSE1M0001
Anotace -
Poslední úprava: STAVOVA (24.07.2003)
Povinně volitelný jednosemestrový kurz určený pro 3. nebo 4. ročník.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Eva Mattušová (21.07.2008)

Seznámit studenty se základní problematikou komunikace ve zdravotnictví a umožnit jim si prakticky vyzkoušet modelové komunikační situace.

Literatura -
Poslední úprava: Eva Mattušová (21.07.2008)

1) písemné podklady z jednotlivých seminářů

2) Tate, P.: Komunikace pro lékaře, Grada, 2005

Metody výuky -
Poslední úprava: Eva Mattušová (21.07.2008)

Interaktivní semináře, praktický nácvik komunikačních situací s pomocí studentů DAMU.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Eva Mattušová (21.07.2008)

Zpracování a prezentace kazuistiky popisující negativní zkušenosti studenta s komunikací ve zdravotnictví + analýza této situace studentem.

Sylabus -
Poslední úprava: MUDr. David Marx, Ph.D. (16.07.2012)

Basic principles of communication

Verbal and non verbal techniques

Communication with childred and handicapped patients

Bad news

Team communication

Communication with agressive patients

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Eva Mattušová (21.07.2008)

Žádné vstupní požadavky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK