PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Nukleární endokrinologie - B02333 (volitelný předmět)
Anglický název: Nuclear endocrinology
Zajišťuje: Ústav nukleární medicíny 1. lF UK a VFN v Praze (11-00330)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.sledujte prosím informace na http://unm.lf1.cuni.czpřípadně volejte linku 5781 (paní Kateřina Hrachová) nebo kancelář ústavu (5813)
Další informace: http://unm.lf1.cuni.cz
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
Atributy: Lékařství
Prerekvizity : B00078
Anotace
Poslední úprava: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (21.05.2019)
Povinně-volitelný předmět Nukleární endokrinologie navazuje na předmět Nukleární medicína ve 4. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje znalosti aplikací nukleární medicíny v endokrinologii - jedné z nejstarších aplikačních oblastí využití radiofarmak pro diagnostiku a léčbu nemocí štítné žlázy a jiných endokrinních orgánů. Radionuklidová terapie v endokrinologii patří k nejvíce rozvinutým a nejčastěji využívaným současným léčebným aplikacím radiofarmak.
Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (21.05.2019)

Vlček P. Nukleární medicína a endokrinologie. Ve skriptech Kupka K. a kol. Nukleární medicína. p3k 2015.

Procedure guidelines (americké) Společnosti nukleární medicíny a molekulárního zobrazování (www.snmmi.org)
http://www.snmmi.org/ClinicalPractice/content.aspx?ItemNumber=6414&navItemNumber=10790
- parathyroid scintigraphy
- thyroid scintigraphy
- scintigraphy for differentated papillary and follicular thyroid cancer
- thyroid uptake measurement

Procedure guidelines Evropské asociace nukleární medicíny (www.eanm.org)
http://www.eanm.org/publications/guidelines/index.php?navId=37&PHPSESSID=81n8sm4pqtnmapr10e2pjdkjf0
- EANM parathyroid guidelines

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK