PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Indikace a interpretace scintigrafických vyšetření - B01254 (volitelný předmět)
Anglický název: Indication and interpretation of scintigraphic investigations
Zajišťuje: Ústav nukleární medicíny 1. lF UK a VFN v Praze (11-00330)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Šámal, nukle@lf1.cuni.czsledujte prosím informace na http://unm.lf1.cuni.cz, případně volejte linku 5781
Další informace: http://unm.lf1.cuni.cz
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00078
Anotace
Poslední úprava: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (21.05.2019)
V 8 dvouhodinových lekcích jsou demonstrovány a diskutovány nejvýznamnější klinické indikace vyšetřovacích metod nukleární medicíny a interpretace jejich výsledků.
Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (21.05.2019)

Kupka K, Kubinyi J, Šámal M, a kol. Nukleární medicína. 2. vydání. Nakladatelství P3K, Praha 2015. ISBN 978-80-87343-54-8 (tištěná verze). ISBN 978-80-87343-60-9 (eKniha, pdf).

Taylor A, Schuster DM, Alazraki N. A Clinician's Guide to Nuclear Medicine. 2nd Edition. The Society of Nuclear Medicine, Reston 2006, 424 pages. ISBN 0972647872.

Alazraki NP, Shumate MJ, Kooby DA. A Clinician's Guide to Nuclear Oncology. The Society of Nuclear Medicine, Reston 2007, 205 pages. ISBN 0972647880.

Národní radiologické standardy
https://www.mzcr.cz/dokumenty/nuklearni-medicina_8773_3050_3.html

Procedure guidelines Evropské asociace nukleární medicíny (www.eanm.org)
http://www.eanm.org/publications/guidelines/index.php?navId=37&PHPSESSID=8noqsjf858ehpfn5t5qb6vte74

Procedure guidelines (americké) Společnosti nukleární medicíny a molekulárního zobrazování (www.snmmi.org)
http://interactive.snm.org/index.cfm?PageID=772

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK