PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Indikace a interpretace scintigrafických vyšetření - B01254 (volitelný předmět)
Anglický název: Indication and interpretation of scintigraphic investigations
Zajišťuje: Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN (11-00330)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: 3
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Šámal, nukle@lf1.cuni.czsledujte prosím informace na http://unm.lf1.cuni.cz, případně volejte linku 5781
Další informace: http://unm.lf1.cuni.cz
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B00078
Anotace
Poslední úprava: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (09.09.2019)
V 8 dvouhodinových lekcích jsou demonstrovány a diskutovány nejvýznamnější klinické indikace vyšetřovacích metod nukleární medicíny a interpretace jejich výsledků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (09.09.2019)

Cílem předmětu je získat základní praktickou zkušenost v klinickém využití diagnostických metod nukleární medicíny.

Sylabus
Poslední úprava: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (09.09.2019)

Úvod

Kvantifikace nálezů v nefrologii a urologii

Scintigrafické nálezy v neurologii

Scintigrafické nálezy v kardiologii

Scintigrafické nálezy v onkologii - PET/CT

Základy teranostiky - scintigrafie v terapii radionuklidy

Scintigrafické nálezy v pediatrii a diagnostice GIT

Nálezy scintigrafie kostí a scinitgrafie příštítných tělísek

Vybrané nálezy v běžné praxi oddělení

Metody výuky
Poslední úprava: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (07.09.2021)

Výuka probíhá formou interaktivních seminářů, těžištěm výuky jsou zajímavé kazuistiky. Témata kurzu jsou probrána v 8 dvouhodinových lekcích v dohodnutých termínech v průběhu zimního semestru.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (07.09.2021)

Absolvování základního kurzu nukleární medicíny ve 4.ročníku studia lékařství ukončeného zkouškou.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (07.09.2021)

Doporučeno pro LEK 5. a 6. ročník.

Zájemci o kurz se přihlašují prostřednictvím SISu.

Dotazy telefonicky nebo e-mailem v Ústavu nukleární medicíny 1.LF UK a VFN v Praze u výukových asistentek paní Kateřiny Hrachové nebo Marie Mlčochové (tel 2 2496 5781, katerina.hrachova@lf1.cuni.cz, marie.mlcochova@lf1.cuni.cz).


Další informace na http://unm.lf1.cuni.cz.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (07.09.2021)

Předmět je zakončen zápočtem na základě výsledku testu zaměřeného na praktické otázky indikace a interpretace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK