PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Nukleární kardiologie - B02330 (volitelný předmět)
Anglický název: Nuclerar Cardiology
Zajišťuje: Ústav nukleární medicíny 1. lF UK a VFN v Praze (11-00330)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Antonín Fikrle, CSc.sledujte prosím informace na http://unm.lf1.cuni.czpřípadně volejte linku 5781 (paní Kateřina Hrachová) nebo kancelář ústavu (5813)
Další informace: http://unm.lf1.cuni.cz
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
Atributy: Lékařství
Prerekvizity : B00078
Anotace
Poslední úprava: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (21.05.2019)
Povinně volitelný předmět Nukleární kardiologie navazuje na předmět Nukleární medicína ve 4. ročníku a zaměřuje se na rozšíření a prohloubení znalostí jedné z nejdůležitějších a nejčastějších současných aplikací nukleární medicíny.
Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. (21.05.2019)

Fikrle A. Nukleární kardiologie a Vyšetření cévního řečiště. Kapitoly ve skriptech Kupka K. a kol. Nukleární medicína, p3k 2015.
Fikrle A. Kardiologie. V knize Votrubová J. Klinická PET a PET/CT, Galen 2009.
Zaret BL, Beller GA. Nuclear Cardiology. Elsevier Mosby 2005.
DiCarli MF, Lipton MJ. Cardiac PET and PET/CT imaging. Springer 2007.
Procedure guidelines Evropské asociace nukleární medicíny (www.eanm.org)
http://www.eanm.org/publications/guidelines/index.php?navId=37&PHPSESSID=8noqsjf858ehpfn5t5qb6vte74
- EANM/ESR/ECNC Hybrid cardiac imaging SPECT/CT and PET/CT
- EANM/ESC guidelines for radionuclide imaging of cardiac function
- EANM/ESC procedural guidelines for myocardial perfusion imaging in nuclear cardiology
Procedure guidelines (americké) Společnosti nukleární medicíny a molekulárního zobrazování (www.snmmi.org)
- Myocardial perfusion imaging
- Gated Equilibrium Radionuclide Ventriculography

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK