PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Biofyzika - B00003 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Biophysics
Zajišťuje: Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK v Praze (11-00170)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 90 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: jiri.benes@lf1.cuni.cz
Staré označení: 3
Garant: prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Je korekvizitou pro: B00380, B01604
Je prerekvizitou pro: B00078, B00098
Anotace -
Poslední úprava: Vladěna Topičová (30.11.2010)
Struktura atomu, molekulární biofyzika, bioenergetika, tepelná technika v lékařství, biofyzika elektrických projevů a účinků elektrického proudu, biomechanika, bioakustika, optika, rtg a ionizující záření.
Literatura
Poslední úprava: Vladěna Topičová (30.11.2010)

Beneš, J., Stránský, P., Vítek, F.: Základy lékařské biofyziky, skriptum Karolinum, 2007, 216. skriptum

Hrazdíra I.,Mornstein V.,Škorpíková J. Základy biofyziky a zdravotnické techniky NEPTUN 2002

Ivo Hrazdira, Vojtěch Mornstein: Lékařská biofyzika a přístrojová technika Vyd. 1. Brno : Neptun, 2001. 395 s. ISBN 80-902896-1-4

Leoš Navrátil, Jozef Rosina, Medicínská biofyzika Grada, 1. vyd., 2005, 524 str.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK