SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Modern history of Central- and Southeastern Europe - JTB018
Title: Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: 120 / unknown (160)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Class: Courses for LLEP
Pre-requisite : JTB001, JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007, JTB010, JTB011, JTB014, JTB015
Is incompatible with: JTB046, JTB060, JTB048
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (17.07.2023)
Předmět sleduje vývoj regionu v jeho moderní fázi s důrazem na národotvorné procesy, vnější kontext (versailleský systém, nacismus a sovětský blok), roli konfliktů (první a druhá světová válka a studená válka), transformační trendy (komunismus, postkomunistická transformace) a snahy o vnitřní i vnější integrace.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (17.07.2023)

Cílem předmětu je vysvětlit základní tendence vývoje zemí a národů regionu středovýchodní a jihovýchodní Evropy od konce 19. století do konce komunistického systému, rozpadu sovětského bloku stejně jako základní problémy období postkomunistické transformace a zapojení zemí regionu do nových nadnárodních struktur NATO a EU.  

Syllabus -
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (13.09.2023)

1. The WWI and establishment of the Versailles system
2. The system of alliances and main problems of foreign policy of East Central and Southern East European states
3.-7. National profiles, internal policy
8. The breakdown of the Versailles system and the WW II
9. The formation of the Soviet bloc
10.-11. The development of the communist system during the 1950s-1980s and its breakdown  

12-13. Political, economic and demographic consequences of European integration: new challenges 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html