SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Theory in Social Science - JTB002
Title: Teorie ve společenských vědách
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 135 / unknown (170)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Class: Courses for LLEP
Is pre-requisite for: JTB030, JTB031, JTB021, JTB016, JTB017, JTB029, JTB019, JTB020, JTB026, JTB027, JTB028, JTB018
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (12.09.2022)
Předmět stručně přibližuje dějiny vědy a vznik teorií ve vědě a ve společenských vědách. Následně představí vybrané základní teoretické proudy společenských věd.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (04.10.2022)

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s tím, co považujeme za vědu a její systém. Ukáže, jak se tvoří teorie v různých vědách. Na příkladu několika směrů ukáže, jak mohou být teorie aplikovány.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (04.10.2022)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

 

Zkouška se koná distančně a budou vyhlášeny maximálně 4 zkouškové termíny. Přihlášení na termíny proběhne skrze SIS. 

 

Průběh zkoušky:

Zkouška se bude spočívat ve zodpovězení 2-4 otázek k četbě.  

Zkouška bude trvat 60-90 minut s ohledem na rozsah textu a proběhne (pokud pandeická situace dovolí) prezenčně v Pekařské.

Poznámka:

Forma zkoušky - prezenční nebo distanční - bude upřesněna v průběhu semestru s ohledem na pandemickou situaci.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (12.09.2022)

Metodou výuky je prezenční přednáška. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (04.10.2022)

Zkouška bude vycházet z povinné četby uvedené v moodlu předmětu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html