SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Central European history seminar II - JTB011
Title: Seminář k dějinám střední Evropy II
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 133 (170)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Karin Hofmeisterová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
Pre-requisite : JTB009
Is pre-requisite for: JTB021, JTB016, JTB017, JTB022, JTB019, JTB020, JTB023, JTB018
Files Comments Added by
download Dvě století střední Evropy II_sylabus_Perutka.docx Syllabus_Perutka Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (26.01.2023)
Druhá část kurzu moderních dějin střední Evropy pojednává o vývoji tohoto regionu od druhé světové války do
nedávné současnosti. Pozornost věnuje zemím V-4 a vývoji v Německu a Rakousku v širším evropskéma
globálním kontextu. Sleduje formování, vývoj a rozpad místních komunistických režimů, transformační trendy 90. let
20. století, vstup středoevropských zemí do NATO a EU, finanční krizi 2007-2009 a první projevy populistických a
autoritářských trendů ve středoevropských společnostech a státech, přičemž se zaměřuje na politické, socio-
ekonomické i kulturní dění.

Kurz je složen z přednášky a šesti satelitních seminářů:

Kultura a politika ve střední Evropě po roce 1945 (Šafařík Petr)

Média ve střední Evropě po roce 1945 (Šafařík Petr)

Migrace po roce 1945 (Klípa Ondřej)

Politická hnutí a programy ve střední Evropě po roce 1945(Kocian Jiří)

Transatlantické vazby po roce 1945 (Perutka Lukáš)

Post-war Returns and Jewish Communities in Central Eastern Europe after 1945 (Karin Hofmeisterová)

Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Cílem kurzu je:

1. Formou přednášky vysvětlit příčiny prosazení komunistických režimů, jejich základních vývojových trendů a rozpadu, historické a inovační trendy postkomunistické transformace v souvislosti s měnícím se mezinárodním prostředím a postupným začleňováním střední Evropy do západních struktur NATO/EU a příčiny a vnější kontext krizových trendů v ekonomické i socio-politické a kulturné sféře

2. Formou semináře procvičit a prodiskutovat vybrané problémy dějiny střední Evropy po druhé světové válce.

3. Formou písemnou i ústní ověřit stupeň pochopení a zvládnutí přednášené a procvičované látky na úrovni znalosti a schopnosti tuto znalost použít při vysvětlení zadaných otázek.

Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Jiřina Tomečková (13.02.2023)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

90 % a více => A
80-89 % => B
70-79 % => C
60-69 % => D
50-59 % => E
0-49 % => F

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Povinná literatura:

Křen Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005

 

Doporučená literatura:

Braudel Fernand, Dynamika kapitalismu, Argo Praha 1999

Friedl Jiří, Jurek Tomasz, Řezník Miloš, Wihoda Martin, Dějiny Polska. Praha 2017

Gilbert Martin, Židé ve 20. století, Praha 2002

Judt Tony, Zapomenuté 20. století: Eseje, události, politika. Praha 2019

Kontler László, Dějiny Maďarska, Praha 2001

Kováč Dušan, Dějiny Slovenska, Praha 1998

Müller Helmut, Dějiny Německa.Praha 1995

Ouředník Patrik, Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku, Praha 2001

Veber Václav et al., Dějiny Rakouska, Praha 2002

Vykoukal Jiří, Litera Bohuslav, Tejchman Miroslav, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000

Wandycz Piotr, Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti, Praha 1998

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Barbora Navrátilová (14.02.2022)

V rámci kurzu jsou využity následující metody:

1. Přednáška vysvětlující hlavní body poválečných dějin střední Evropy a poskytující orientaci v nich jako předpoklad pro další práci s povinnou literaturou a její zvládnutí

2. Seminář procvičující formou diskuse stupeň zvládnutí probírané tématiky

3. Písemné a ústní zkoušení ověřující úroveň znalostí a schopnosti s nimi pracovat při řešení a vysvětlování zadaných otázek a problémů

Seminář Ondřeje Klípy bude probíhat v pravidelnou dobu na tomto odkazu: https://cuni-cz.zoom.us/j/97232320378?pwd=RHFrTDQ2d3ZkVGdObHJLSXYxS3B6QT09

Seminář Jiřího Kociána bude probíhat na odkazu: https://cesnet.zoom.us/j/97409125090 Meeting ID: 974 0912 5090 OD PONDĚLÍ 21.2.2022

Seminář Šárky Navrátilové bude probíhat zde: https://cesnet.zoom.us/j/97992595694?pwd=K1BxVlhRZ2x3VWdrSFdzdzVSOUlNUT09

Seminář Petra Šafaříka (Kultura a politika ve střední Evropě po roce 1945bude probíhat zde: https://cesnet.zoom.us/j/94233499617?pwd=QVFCSjBGU2w5cHAvbWhVUndiV3hTQT09

Seminář Petra Šafaříka (Média ve střední Evropě po roce 1945bude probíhat zde: https://cesnet.zoom.us/j/92829018007?pwd=TG5OS0FtUGpXeEhIVE1VMEhHTUhBdz09

 

 

 

 

 

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Hlavní témata:

1. Nacismus a střední Evropa - rozvrat politické mapy (19.02.2019)

(obecné téma: válka ve 20. století)

2. Nacistické panství ve střední Evropě: mezi rasismem a pragmatismem (26. 02.2019)

(obecné téma: genocidy a Holocaust)

3. Druhá světová válka jako předpoklad poválečného rozdělení světa? (05. 03. 2019)

(obecné téma: geopolitika)

4. Poválečná střední Evropa - nové hranice, nové společnosti? (12. 03. 2019)

(obecné téma: krátká a dlouhá paměť války a její vliv)

5. Lidové demokracie: hybrid navenek i uvnitř? (26. 03. 2019)

(obecné téma: studená válka)

6. Od lidových demokracií k socialistické státnosti (02.04.2019)

(obecné téma: autoritativní a totalitní režim)

7. Pokusy o reformu a stabilizace režimu: iluze a realpolitik (09.04.2019)

(obecné téma: reformní komunismus)

8. Reálný socialismus a jeho "udržitelný rozvoj" (16.04.2019)

(obecné téma: problém modernizace)

9. Se Sovětským svazem na věčné časy? Přestavba a legitimizační limity komunistických režimů (23. 04. 2019)

(obecné téma: sovětský kolonialismus?)

10. Transformace a tranzice: rychle a/nebo solidně? (30. 04. 2019)

(obecné téma: rozvojové šance střední Evropy)

11. Krize aneb zase všechno při starém? (07. 05. 2019)

(obecné téma: evropská identita)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html