SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Central European history seminar II - JTB011
Title: Seminář k dějinám střední Evropy II
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 160 (170)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Mgr. Ondřej Kukan
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
PhDr. Karin Roginer Hofmeister, Ph.D.
Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
Pre-requisite : JTB009
Is pre-requisite for: JTB016, JTB017, JTB018, JTB022, JTB020, JTB023, JTB021, JTB019
Files Comments Added by
download Dvě století střední Evropy II_sylabus_Perutka.docx Syllabus_Perutka Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
download Sylabus_Sommer.docx Syllabus_Sommer PhDr. Lucie Jůzová
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (19.02.2024)
Druhá část kurzu pojednává formou seminářů o vývoji středoevropskéhé regionu od druhé světové války do nedávné současnosti.

Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (19.02.2024)

Cílem je naučit studenty ve vazbě na předmět Základy akademické práce procvičit znalosti i dovednosti, tj. rozvíjet prezentační schopnosti ústního i písemného projevu na konkrétní historické látce s přihlédnutím k pochopení významu zdrojů uz hlediska jejich primárního a sekundárního charakteru.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (19.02.2024)

Předmět JTB011 (Seminář k dějinám střední Evropy II) a JTB015 (Seminář k PMSD II) je ukončen zápočtem, k jehož získání je nutné splnit následující povinnosti:

a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů).
b) Aktivní účast v hodině (30 bodů).
c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (40 bodů).
d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 50 % v každé z částí uvedených výše v bodech a-c.
e) Účast na semináři je povinná, více než jedna neomluvená absence je důvodem k neudělení zápočtu, případné problémy řeší vedoucí semináře.
f) Studenti mají možnost práci dle pokynů učitele jednou opravit, tj. učitel čte každou práci maximálně dvakrát a po druhém čtení stanoví konečný výsledek.
h) Písemné podoby všech (!) referátů budou ve stanoveném termínu zaslány v případě kursu JTB011 na Moodle2 (odkaz https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2818) a v případě kursu JTB015 na Moodle2 (odkaz https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3799).
i) V případě kurzu JTB011 bude mít nahraný dokument název například novakjan_JTB011_safarik_referat (mění se tedy jen jméno studenta a jméno vedoucího semináře), v případě kursu JTB015 bude mít emailová zpráva název například novakjan_JTB015_safarik_referat (mění se tedy opět jen jméno studenta a jméno vedoucího semináře).
j) Toto je jediná a závazná forma odevzdání písemné podoby referátu pro všechny studenty (nutno přihlásit se do Moodle2)
h) Dokumenty ukládejte vždy ve formátu doc nebo docx.

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (19.02.2024)

Povinná literatura:

Určuje vedoucí semináře dle jeho náplně

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (19.02.2024)

Předmět probíhá seminární formou.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (19.02.2024)

Hlavní témata:

Kultura a politika ve střední Evropě po roce 1945 (Petr Šafařík)
Média ve střední Evropě po roce 1945 (Petr Šafařík)
Migrační problematika ve střední Evropě po roce 1945 (Ondřej Klípa)
Politická hnutí a programy ve střední Evropě po roce 1945 (Jiří Kocian)
Soudobé dějiny střední a východní Evropy v globálním kontextu (Vítězslav Sommer)
Střední Evropa a transatlantické vazby po roce 1945 (Lukáš Perutka)
Střední Evropa v mezinárodních vztazích po roce 1945 (Ondřej Kukan)
Post-war returns and Jewish communities in Central Eastern Europe after 1945 (Karin Hofmeisterová)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html