SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Area Studies - JTB003
Title: Úvod do teritoriálních studií
Guaranteed by: Department of North American Studies (23-KAS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (200)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
Class: Courses for LLEP
Is incompatible with: JTB037
Is pre-requisite for: JTB030, JTB031, JTB016, JTB017, JTB021, JTB019, JTB020, JTB026, JTB027, JTB028, JTB029, JTB018
Files Comments Added by
download anderson-cultural-roots.pdf Benedict Anderson: Imagined Communities: Cultural Roots PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download anderson-introduction.PDF Week 7: Benedict Anderson: Fictional Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 1991, Introduction (pp.1-9) PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download anderson-origins.pdf Week 8: Benedict Anderson: Fictional Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 1991, The Origins of National Consciousness (pp. 37-47), v knihovně kód AN 1056. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download colombo-context.PDF Gary Colombo, Robert Cullen, Bonnie Lisle (eds.), Rereading America. Cultural Contexts for Critical Thinking and Writing, Bedford/St.Martin´s, 2011, Chapter 5 True Women and Real Men PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download deBlij-demography.PDF Harm deBlij: Geography Matters, Oxford University Press, 2005, kapitola Future Demography of Human Population PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download deBlij-russia.pdf Week 5: Harm deBlij: Geography Matters, Oxford University Press, 2005, kapitola Russia: Trouble on the Eastern Front PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download Demography-Migration-Outlook.pdf Week 10: Reiner Munz: Demography and Migration: Outlook for 21st Century. Migration Policy Institute, 2014. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download friedman_herd.pdf Week 9: Thomas Friedman: The Lexus and the Olive Tree. Anchor, 2002 (excerpt - Electronic Herd) PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download friedman_lexus.pdf Thomas Friedman: The Lexus and the Olive Tree. Anchor, 2002 (excerpt) PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download hausmann_Foreign Policy_prisoners_geography.pdf Week 6: Ricardo Hausmann: Prisoners of Geography. Foreign Policy, January, 1999. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download huntington_clash.PDF Optional: Samuel Huntington, The Clash of Civilizations, in: Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge: The Geopolitics Reader, 2nd Edition, Routledge, 2006. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download chomsky_democracy.pdf Noam Chomsky: Understanding Power (edited by Peter J. Mitchell and John Schoeffel), Vintage, 2003. Part1: Democracy and Capitalism. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download chomsky_economy.pdf Noam Chomsky: Understanding Power (edited by Peter J. Mitchell and John Schoeffel), Vintage, 2003. Part3: Economy. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download chomsky_education.pdf Noam Chomsky: Understanding Power (edited by Peter J. Mitchell and John Schoeffel), Vintage, 2003. Part2: Education. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download JMB113_uvod do teritorialnich studii_manual_final.doc Manual_uvod_do_teritorialnich_studii PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download key_terms_BA.docx Key terms and personalities for area studies PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download kozak_opora_teritorialni_studia.doc Opora pro uvod do teritorialnich studii PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download Larson-FP-chicago-yangtze.doc Christina Larson: Chicago on the Yangtze, Foreign Policy, 16/8/2010 PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download Longman_global_ageing.doc Phillip Longman: Global Ageing, Foreign Policy, October 2010 PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download mayer-part1.PDF Mayer-Interpreting NAFTA PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download mead-carter-foreign-policy.doc Walter Mead: The Carter Syndrome, Foreign Policy, April 2010 PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download morris-for-now.pdf Ian Morris: Why the West Rules - For Now. Farar, Straus and Giroux, 2011. Conclusions. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download postel_Dehydrating_conflict.pdf Postel, Sandra L; Wolf, Aaron T.: Dehydrating conflict. Foreign Policy 126 (Sep/Oct 2001): 60-67. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download Rodrik-globalization-sense.pdf Week 9: Dani Rodrik: Making Sense of the Globalization Debate PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download said-ignorance.pdf Week 10: Edward Said: Reply to Huntington, in: Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge: The Geopolitics Reader, 2nd Edition, Routledge, 2006. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download SaidOrientalismIntroduction.pdf Week 3: Edward Said: Orientalism, Vintage Books, 1978, Introduction, improved quality PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download SamuelHuntingtonTheHispanicC.pdf Samuel Huntington: Hispanic Challenge, Foreign Policy, 2004 PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download sassen-cities.pdf Saskia Sassen: Cities in World Economy, Columbia University Press, 2012 (excerpt) PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download Slavoj Žižek.pdf Slavoj Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, Verso, 2009. It´s Ideology, Stupid! PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download smith_two_traditions.pdf Martin Hollis and Steve Smith: Explaining and Understanding International Relations. Clarendon Press, 1990, reprinted 2009. Part I: Two Traditions PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download Szanton_The_Politics of Knowledge.pdf Week 2: Szanton, David L., The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, University of California Press, 2004. Introduction. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download uvod-ter-18-02-energie.pptx Přednáška 2: Energie PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download uvod-ter-18-03-gender.pptx Přednáška 3: Gender PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download uvod-ter-18-04-geopolitika.pptx Přednáška 4: Geopolitika PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download uvod-ter-18_05-globalizace.pptx Přednáška_5_16_globalizace PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download uvod-ter-18-08-identita_volby.pptx Přednáška_8_16_identita-volby PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download watson-golden.pdf James L. Watson: Golden Arches East. Stanford University Press, 1997. Introduction. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download weldes-national-interest.pdf Jutta Weldes: Constructing National Interests, Borderline, 1999. Introduction PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download Wood-Limbo World.doc Graeme Wood: Limbo World, Foreign Policy, January-February 2010 PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download zizek-violence.pdf Slavoj Žižek: On Violence, Profile Books, 2008, pp. 8-33. PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
download 4_Týden-boege_hybrid political orders.pdf Volker Boege, Anne Brown, Kevin Clements, and Anna Nolan, On Hybrid Political Orders and Emerging States: State Formation in the Context of ‘Fragility’, Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management, Berlin, 2008. PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Annotation -
The course Introduction to Area studies will focus on key concepts and key texts relevant for area studies as an academic discipline. Basic methodological issues will be covered as well. Examples of practical research questions related to specific aspects of area studies will be provided throughout the course.
Course readings are updated in the Czech version of the syllabus.
Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je seznámit studenty s tím, co v rámci teritoriálních studií vyučující považuje za klíčové pojmy a koncepty.

Vysvětlit studentům specifické rysy práce se zdroji v rámci teritoriálních studií a základní přístupy v metodologii oboru.

Vyložit studentům formou "aplikačních ukázek", jak a k čemu lze věci v kursu vyučované využít při řešení konkrétních výzkumných problémů jak v rámci jeho vlastní tématiky, tak i mimo ni.

Po absolvování předmětu tedy budou studenti mít základní přehled o oboru teritoriální studia a o základních teoretických a metodologických přístupech tohoto oboru. Získají schopnost formulovat relevantní vědecké problémy a zasadit je do odpovídajícího kontextu. Budou se též rámcově orientovat v oborech příbuzných a budou schopni jednak využívat jejich vědeckých metod a přístupů, ale zároveň též specifikovat jejich využití v kontextu teritoriálních studií. Součástí kurzu bude i představení tzv. velkých akademických debat, a to jak v rámci sociálních věd obecně, tak i v rámci klíčových souvisejících oborů.

Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).


Známkování:
A: 100-91 bodů
B: 90-81 bodů
C: 80-71 bodů
D: 70-61 bodů
E: 60-51 bodů
F: 50 bodů a méně

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Literature - Czech

Seznam povinných textů k závěrečné zkoušce je uveden u požadavků na zkoušku.

 

 

Další doporučená literatura k souvisejícím tématům a jako inspirace pro postulování výzkumných otázek: 

 

Doporučené zdroje k dalšímu studiu :

 

Ekonomické souvislosti:

 • Thomas Friedman: The Lexus and the Olive Tree, Anchor Books, 2000, The New System.

Kultura a civilizace:

 • Samuel Huntington: The Clash of Civilizations, Foreign Affairs, 1993.
 • Edward Said: Clash of Ignorance. Reply to Huntington, oba zdroje z Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge: The Geopolitics Reader, 2nd Edition, Routledge, 2006.

Demografie:

 • Reiner Munz: Demography and Migration. Outlook for the 21st century. Migration Policy Institute, 2014.

Nacionalismus a teritoriální studia:

 • Benedict Anderson: Fictional Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 1991, Introduction (pp.1-9), The Origins of National Consciousness (pp. 37-47) AN 1056.
 • Graeme Wood, Limbo World, Foreign Policy, January/February 2010.

Demokracie, tranzice a tranformace:

 • Guillermo O'Donnell a Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions anout Uncertain Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), kapitoly 1, 2 a 3 (str. 3-36).

Čtvrtá průmyslová revoluce: 

 • Klaus Schwab, "The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond", World Economic Forum, January 14, 2016. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

 

 

 • Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe (vybrané pasáže): "Philosophical Method Of The Americans", http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch1_01.htm a "Some Reflections On American Manners" http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch3_14.htm
 • Martin Hollis and Steve Smith: Explaining and Understanding International Relations, Clarendon Paperbacks, 1991. Introduction (pp.1-15)
 • Edward Said: Orientalism, Vintage Books, 1979, Introduction (pp.1-31).
 • Postel, Sandra L; Wolf, Aaron T.: Dehydrating conflict. Foreign Policy 126 (Sep/Oct 2001): 60-67.
 • Roman Krznaric: The Power of Outrospection - http://www.thersa.org/events/rsaanimate/animate/power-of-outrospection
 • Gary Colombo, Robert Cullen, Bonnie Lisle (eds.), Rereading America. Cultural Contexts for Critical Thinking and Writing, Bedford/St.Martin´s, 2011, Chapter 5 True Women and Real Men
 • Volker Boege, Anne Brown, Kevin Clements, and Anna Nolan, On Hybrid Political Orders and Emerging States: State Formation in the Context of ‘Fragility’, Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management, Berlin, 2008.
 • TED Talk: Joseph Nye on global power shifts - http://www.ted.com/talks/joseph_nye_on_global_power_shifts.html
 • TED Talk: Benedetta Berti: The surprising way groups like ISIS stay in power - https://www.ted.com/talks/benedetta_berti_the_surprising_way_groups_like_isis_stay_in_power
 • Dani Rodrik: Sense and Nonsense in the Globalization Debate, Foreign Policy, No. 107. (Summer, 1997), pp. 19-37.
 • James L. Watson: Golden Arches East. Stanford University Press, 1997. Introduction.
 • Jutta Weldes: Constructing National Interests, Borderline, 1999. Introduction
 • Ian Morris: Why the West Rules - For Now. Farar, Straus and Giroux, 2011. Conclusions.
 • David Graeber: On Bullshit Jobs - available at: http://libcom.org/library/phenomenon-bullshit-jobs-david-graeber
 • Phillip Longman: Think Again: Global Aging, Foreign Policy, October 2010. 
 • Noam Chomsky: Understanding Power (edited by Peter J. Mitchell and John Schoeffel), Vintage, 2003. Part1: Democracy and Capitalism, Part 3: Education
 • Slavoj Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, Verso, 2009. It´s Ideology, Stupid!
 • Slavoj Zizek: Speech at Occupy Wall Street, October 2011, available at: http://www.versobooks.com/blogs/736
 • Szanton, David L., The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, University of California Press, 2004. Introduction
 • Bell, Daniel: Kulturní rozpory kapitalismu, Slon, 1999, S7-55c
 • Bell, Daniel: Beyond liberal democracy : political thinking for an East Asian context, Princeton University, 2006, P1-746. 
 • Dalby, Simon. "Imperialism, Domination, Culture: The Continued Relevance of Critical Geopolitics" Geopolitics 13.3 (2008). http://www.informaworld.com/10.1080/14650040802203679
 • Andrés Rodríguez-Pose and Riccardo Crescenzi: Mountains in a flat world: why proximity still matters for the location of economic activity, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 2008, 1, 371-388.
 • Frederick van der Ploeg and Steven Poelhekke: Globalization and the rise of mega-cities in the developing world, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 2008, 1, 477-501.
 • Giovanna Zincone and John Agnew: The Second Great Transformation: The Politics of Globalisation in the Global North, Space & Polity, Vol. 4, No. 1, 5? 21, 2000.
 • Vinci, Anthony: Anarchy, Failed States, and Armed Groups: Reconsidering Conventional Analysis, International Studies Quarterly (2008) 52, 295-314.
 • David Scott: The Great Power ?Great Game? between India and China: ?The Logic of Geography?, Geopolitics, 13:1-26, 2008.
 • Geároid O Tuathail: The Postmodern Geopolitical Condition: States, Statecraft, and Security at the Millenium, Annals of the Association of American Geographers, Vol.90, No.1.(March, 2000), pp. 166-178.
 • Stuart Elden: Terror and Territory, Antipode, Volume 39, Number 5, November 2007 , pp. 821-845
 • Philippe Le Billon: The Geopolitical economy of 'resource wars', Geopolitics, Volume 9, Number 1, March 2004 , pp. 1-28(28).
 • Hayford, Alison: The Geography of Women: An Historical Introduction" Antipode. Volume 6, Issue 2, 1974, pp. 1-19.
 • Matthew Sparke, Political geography: political geographies of globalization III - resistance, Progress in Human Geography (2008) pp. 1-18.
 • Saskia Sassen: Regulating Immigration in a Global Age: A New Policy Landscape, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 570, Dimensions of Globalization. (Jul., 2000), pp. 65-77.
 • Tom De Luca and John Buell: Free Trade: A Paradox for Democracy, New Political Science, Volume 28, Number 4, December 2006.
 • Gerry Kearns: Naturalising Empire: Echoes of Mackinder for the Next American Century? Geopolitics, Volume 11, Number 1 / Spring 2006, Pages: 74 - 98.
 • Gertjan Dijkink: When Geopolitics and Religion Fuse: A Historical Perspective, Geopolitics, Volume 11, Number 2 / Summer 2006, Pages: 192 - 208.
 • Luiza Bialasiewicz: 'The Death of the West': Samuel Huntington, Oriana Fallaci and a New 'Moral' Geopolitics of Births and Bodies, Geopolitics, Volume 11, Number 4 / Winter 2006, Pages: 701 - 724.
 • L. Cabada, M. Kubát a kol. Úvod do studia politické vědy. 2. rozšířené a doplněné vydání. Eurolex Bohemia, Praha 2004.
 • S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá. Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.
 • M. Duverger. Introduction to the Social Sciences. Allen&Urwin, London 1961.
 • U. Eco. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.
 • V. Gonda. Jako napsat a úspešně obhájiť diplomovů prácu. Elita, Bratislava 2003.
 • A., C. Isaak. Scope and Methods of Political Science. The Dorsey Press, Chicago 1984.
 • V. Knapp. Vědecká propedeutika pro právníky. Eurolex Bohemia, Praha 2003.
 • D. Marsch, G. Stoker (eds.). Theory and Methods in Political Science. Macmillan Press, London 1995.
 • R. Papík. Naučte se číst. Grada, Praha 1992.
 • B., G. Peters. Comparative Politics. Theory and Methods. Macmillan Press, London 1998.
 • B. Říchová, Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě. Portál, Praha 2000.
 • J. Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005.
 • Z. Šesták. Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000.
 • M. Weber. K metodológii sociálnych vied. Pravda, Bratislava 1983.
 • Barnes, R.: Successful study for degrese. London: Routledge 1997.
 • Beneš, Z.: Historický text a historická kultura. Praha: Karolinum 1995.
 • Burton, G, Jirák, J.: Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal 2001.
 • Carr, E. H.: Co je historie? Praha: Svoboda 1967.
 • Ferguson, N. a kol.: Virtuální dějiny: historické alternativy. Praha: Dokořán 2001.
 • Hagen, L.: Informační kvalita a její měření. In: Schulz, W. et al. (ed.) : Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum 2005, s. 51-69.
 • Hlaváček, I. a kol.: Vademecum pomocných věd historických. Jinočany : H&H 1997.
 • Hubík, S.: Sociologie vědění. Praha: Sociologické nakladatelství: 1999.
 • Kempf, W.: Manipulierte Wirklichkeiten. In: Kempf, W. (ed.): Manipulierte Wirklichkeiten: Medienpsychologische Untersuchungen der bundesdeutschen Presseberichterstattung im Golfkrieg. Münster: Lit 1994, s. 3-27.
 • Král, M.: Věda a "krize objektivity". In: Nosek, J., Stachová, J. (eds.): Realismus ve vědě a filosofii : sborník příspěvků. Praha: Filosofia 1995.
 • Kuhn, T. S.: Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh 1997. (event. + sekundární literatura: Sardar, Z.: Thomas Kuhn a vědecké války. Praha: Triton 2001)
 • Lyotard, J. F.: O postmodernismu: postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. Praha: Filozofický ústav Akademie věd České republiky 1993.
 • Mauch, J., E.: Guide to the successful thesis and dissertation : a handbook for students and fakulty. New York: Dekker 1998.
 • Moore, Barrington, Jr.: Social origins of dictatorship and democracy : lord and peasant in the making of the modern world / ; with a new foreword by Edward Friedman and James C. Scott, Boston : Beacon Press, 1993., P1-182
 • Nietzsche, F. : O užitku a škodlivosti historie pro život. In: Nietzsche, F.: Nečasové úvahy I. Praha: Mladá fronta 1992, s. 83 - 165.
 • Nosek, J. (ed.): Konvence ve vědě a filosofii : sborník příspěvků. Praha: Filosofia 2000.
 • Nosek, J., Stachová, J. (eds.): Realismus ve vědě a filosofii : sborník příspěvků. Praha: Filosofia 1995.
 • Pokorný, J.: Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno : Akademické nakladatelství CERM 2004.
 • Popper, K.: Bída historicismu. Praha: Oikoymenh 1994.
 • Rampolla, M. L.: A pocket guide to writing history. Boston : Bedford/St. Martin's 2001.
 • Sedlák, J.: Úvod do práce s informacemi. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity 1996.
 • Spousta, V.: Vádemékum autora odborné a vědecké práce. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta 2000.Šaradín, P.: Historické proměny pojmu ideologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2001.
 • Šimek, D., Kubátová, H.: Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta 2002.
 • Štefek, K.: Úvod do studia historie. Hradec Králové: Gaudeamus 2000.
 • Scherer, H.: Úvod do metody obsahové analýzy. In: Schulz, W. et al. (ed.) : Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum 2005, s. 29-50.
 • Weber, M.: "Objektivita" sociálněvědního a sociálněpolitického poznání. In: Weber, M.: Metodologie, sociologie a politika (výbor usp. M. Havelka). Praha: Oikoymenh 1998, s. 7-65.
 • Weber, M.: Smysl "hodnotové neutrality" v sociologických a ekonomických vědách. Tamtéž, s. 64 -108.
 • Szanton, David L., The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, University of California Press, 2004.
 • Žižek, Slavoj: Podkova nade dveřmi : výbor z textů, Praha, Akademie výtvarných umění, 2009, P1-101.
Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Teaching methods - Czech

Kurz probíhá formou přednášek a načítání povinné literatury k midtermu a závěrečné zkoušce.

Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Písemná práce v polovině semestru (30%), středa 3.4. 11:00 B103a

 

Náhradní termín midtermu pro ty, kteří se z legitimních důvodů nemohli dostavit na řádný termín:  středa, 10.4. 2024, 12:30 - 13:50, místnost C417

 

Část A: Teritoriální studia jako disciplína (20%)

Formát: Písemná akademická esej reflektující zadané povinné texty:

David Szanton: Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, 2004, Introduction (soubor je v SIS)

Zoran Milutinovic: Rebirth of Area Studies, 2021, Introduction (soubor je v SIS)

Část B: Základní pojmy z teritoriálních studií a příbuzných oborů (10%)

Formát: Krátká výstižná definice daného pojmu

 

Závěrečná ústní zkouška (70%)

 

Část 1: Osobnost a koncept (30%)Student si náhodně vybere jeden koncept a jednu osobnost a vysvětlí, proč jsou důležité a jaká debata je s nimi spojena.

Část 2: Reflexe literatury (20%)


Student si vybere libovolnou 1 knihu ze SISu, přečte ji, a na zkoušce vysvětlí její hlavní teze a souvislost s teritoriálními studiemi. Lze si vybrat i jinou celou jednu knihu, nicméně pro Vás musí být nová a musíte vysvětlit její relevanci pro teritoriální studia.

V SISu jsou dostupné a doporučuji například:

Kai-Fu Lee: AI Superpowers. China, Silicon Valley and the New World Order (2021), kapitola Tale of the Two Countries (str. 81-101).

Peter Andreas: Killer High. A History Of War in Six Drugs (2021), kapitola 3 Caffeinated Conflict.

Tony Judt: Postwar Europe, část From the House of the Dead (v SISu).

Colin Woodard: American Nations. A History of Eleven Regional Cultures in North America (2020), kapitola 27 (The Blue Nations), kapitola 28 (The Red Nations).

Část 3: Sledování nového média (20%)

 


Student si vybere libovolné 1 nové zahraniční médium. Na zkoušce krátce zhodnotí médium jako celek z hlediska prioritních témat a případného ideového zabarvení a je připraven uvést příklady konkrétních článků na podporu svých tvrzení.

 

 

 

Doporučené texty k dalšímu studiu :

 • Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe (vybrané pasáže): "Philosophical Method Of The Americans", http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch1_01.htm a "Some Reflections On American Manners" http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch3_14.htm
 • Martin Hollis and Steve Smith: Explaining and Understanding International Relations, Clarendon Paperbacks, 1991. Introduction (pp.1-15)
 • Edward Said: Orientalism, Vintage Books, 1979, Introduction (pp.1-31).
 • Postel, Sandra L; Wolf, Aaron T.: Dehydrating conflict. Foreign Policy 126 (Sep/Oct 2001): 60-67.
 • Roman Krznaric: The Power of Outrospection - http://www.thersa.org/events/rsaanimate/animate/power-of-outrospection
 • Gary Colombo, Robert Cullen, Bonnie Lisle (eds.), Rereading America. Cultural Contexts for Critical Thinking and Writing, Bedford/St.Martin´s, 2011, Chapter 5 True Women and Real Men
 • Volker Boege, Anne Brown, Kevin Clements, and Anna Nolan, On Hybrid Political Orders and Emerging States: State Formation in the Context of ‘Fragility’, Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management, Berlin, 2008.
 • TED Talk: Joseph Nye on global power shifts - http://www.ted.com/talks/joseph_nye_on_global_power_shifts.html
 • TED Talk: Benedetta Berti: The surprising way groups like ISIS stay in power - https://www.ted.com/talks/benedetta_berti_the_surprising_way_groups_like_isis_stay_in_power
 • Dani Rodrik: Sense and Nonsense in the Globalization Debate, Foreign Policy, No. 107. (Summer, 1997), pp. 19-37.
 • James L. Watson: Golden Arches East. Stanford University Press, 1997. Introduction.

 

 • Jutta Weldes: Constructing National Interests, Borderline, 1999. Introduction
 • Ian Morris: Why the West Rules - For Now. Farar, Straus and Giroux, 2011. Conclusions.
 • David Graeber: On Bullshit Jobs - available at: http://libcom.org/library/phenomenon-bullshit-jobs-david-graeber
 • Phillip Longman: Think Again: Global Aging, Foreign Policy, October 2010. 
 • Noam Chomsky: Understanding Power (edited by Peter J. Mitchell and John Schoeffel), Vintage, 2003. Part1: Democracy and Capitalism, Part 3: Education
 • Slavoj Žižek: First as Tragedy, Then as Farce, Verso, 2009. It´s Ideology, Stupid!
 • Slavoj Zizek: Speech at Occupy Wall Street, October 2011, available at: http://www.versobooks.com/blogs/736
 • Szanton, David L., The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, University of California Press, 2004. Introduction

Ekonomické souvislosti:

 • Thomas Friedman: The Lexus and the Olive Tree, Anchor Books, 2000, The New System.

Kultura a civilizace:

 • Samuel Huntington: The Clash of Civilizations, Foreign Affairs, 1993.
 • Edward Said: Clash of Ignorance. Reply to Huntington, oba zdroje z Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge: The Geopolitics Reader, 2nd Edition, Routledge, 2006.

Demografie:

 • Reiner Munz: Demography and Migration. Outlook for the 21st century. Migration Policy Institute, 2014.

Nacionalismus a teritoriální studia:

 • Benedict Anderson: Fictional Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 1991, Introduction (pp.1-9), The Origins of National Consciousness (pp. 37-47) AN 1056.
 • Graeme Wood, Limbo World, Foreign Policy, January/February 2010.

Demokracie, tranzice a tranformace:

 • Guillermo O'Donnell a Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions anout Uncertain Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), kapitoly 1, 2 a 3 (str. 3-36).

Čtvrtá průmyslová revoluce: 

 • Klaus Schwab, "The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond", World Economic Forum, January 14, 2016. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

 

Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (08.04.2024)
Syllabus - Czech

 

Týden 1

Koncepční úvod do teritoriálních studií - Rámec a limity

 • Co jsou to teritoriální studia (area studies)?
 • Proč má smysl teritoriální studia studovat? K čemu jsou vlastně dobré?
 • Jakými otázkami se především zabývají?
 • Jakými otázkami se především nezabývají?
 • Jakou roli hraje v teritoriálních studiích porovnávání a komparace?
 • Jak vznikly a jaké jsou důležité milníky v jejich vývoji?
 • Jakou hrála ve vývoji teritoriálních studií roli studená válka?
 • Kam by se daly zařadit v kontextu ostatních vědních disciplín?
 • K čemu jsou teritoriální studia dobrá?
 • Jaké otázky nám mohou pomoci zodpovědět?
 • K čemu naopak příliš dobrá nejsou?
 • Kde jsou limity relevantních výzkumných otázek?
 • Jakým způsobem lze zjednodušovat komplexní problémy?
 • Jaká jsou úskalí tohoto procesu?
 • Proč je důležitý teritoriální kontext obecných problémů?
 • Jak lze porovnávat závěry relevantní pro jednotlivé regiony?
 • Existují díla v antickém světě, která lze označit za předchůdce teritoriálních studií? Pokud ano, tak jaká? Co je na nich z dnešního pohledu zajímavého?
 • Existují díla ve středověku, která lze označit za předchůdce teritoriálních studií? Pokud ano, tak jaká? Co je na nich z dnešního pohledu zajímavého?
 • Jaký má pro teritoriální studia význam Charles Montesquieu? O čem jsou jeho Perské listy (Lettres persanes)? Jaké myšlenky jsou relevantní pro teritoriální studia v díle O duchu zákonů (De l'Esprit des Lois)?
 • Kdo byl Alexis de Tocqueville?
 • Proč byl významný z hlediska vývoje teritoriálních studií?
 • Co je hlavním námětem jeho knihy Demokracie v Americe?
 • Co mu na tehdejší Americe připadá pozitivní a co naopak negativní?
 • Co je to proxemika?
 • Čím je slavná škola Bauhaus?
 • Co je to ulmská stolička?
 • Jak navazuje IKEA na myšlenky Bauhausu?
 • Kdo to byli Walter Gropius? Ludwig Mies van der Rohe? Lazslo Moholy-Nagy?
 • Jaké jsou politické souvislosti působení Bauhausu?
 • Na jakých myšlenkách byl postaven funkcionalismus?
 • Čím se vyznačuje postmoderní architektura?
 • Kdy a proč proběhla velká přestavba Paříže?
 • Jaké jsou různé modely organizace města?
 • Co je to lineární město?
 • Kdo to byl Ebenezer Howard?
 • Na čem je založen koncept Zahradního města?
 • Jak ovlivňil urbanismus Le Corbusier?
 • Jak souvisí Corbusier s panelákem?
 • Proč bylo vystavěno město Brasília? Jaké byly hlavní urbanistické myšlenky, na kterých bylo založeno?
 • Kdo to byli Oscar Niemayer, Lúcio Costa?
 • Jaké jsou hlavní problémy amerického urbanismu?
 • Jaký je v americkém kontextu rozdíl mezi tzv. downtownem a předměstími?
 • Co je to sídelní kaše?

Doporučené texty

Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe (vybrané pasáže): Philosophical Method Of The Americans: http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch1_01.htm, Some Reflections On American Manners: http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/ch3_14.htm

Robert H. Bates, "Area studies and the discipline: a useful controversy?" Political Science & Politics, 30, 2, June 1997, 166-170.

Další odkazy:

 • RSA Animate - Changing Education Paradigms http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&feature=relmfu
 • Xenofon: Anabasis, Full text at: http://www.gutenberg.org/files/1170/1170-h/1170-h.htm
 • John Canning: Interdisciplinary teaching and learning in Area Studies (Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies, July 1, 2004, k dispozici na: www.llas.ac.uk/resources/paper/2134
 • Bruce Cumings: Boundary Displacement: Area Studies and International Studies during and after the Cold War, Bulletin of Concerned Asia Scholars, Vol. 29, 1997, k dispozici na: http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/cumings2.htm
 • Christina Larson: Chicago on the Yangtze. Welcome to Chongqing, the biggest city you've never heard of. Foreign Policy, September/October, 2010. http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/16/chicago_on_the_yangtze?page=full Text také uploadovan do SISu.

 

Týden 2

Obecná část: Systematizace zkoumání v sociálních vědách a teritoriální studia

 

 • Jaké jsou základní způsoby poznávání okolního světa?
 • Jak se liší sociální vědy od věd přírodních? Jak se liší od věd humanitních?
 • V čem spočívají hlavní limity zkoumání a omezení přírodních věd?
 • V čem spočívají hlavní limity zkoumání a omezení humanitních věd?
 • V čem spočívají hlavní limity zkoumání a omezení sociálních věd?
 • Jaké vědy se obvykle řadí mezi sociální, a jaké jsou mezi nimi souvislosti?
 • Jaké je postavení teritoriálních studií v rámci sociálních věd?
 • Jak se formuluje vědecký problém v rámci teritoriálních studií?
 • Jaká témata jsou pro teritoriální studia adekvátní?
 • Co je to vědecká hypotéza?
 • Jaký význam má vyvratitelnost hypotézy?
 • Co je to normativní hledisko? Jaký má ve vědeckém zkoumání význam?
 • Co to znamená wikipedizace znalostí? Jaké má výhody a jaké má nevýhody?

Představení diskuse: Historický vs. politologický přístup k sociální realitě

 • V čem spočívá historický přístup ke zkoumání okolního světa?
 • V čem spočívá politologický přístup ke zkoumání okolního světa?
 • K čemu každý z nich směřuje?
 • Jaké jsou mezi nimi hlavní rozdíly?
 • Jaké lze mezi nimi najít shodné prvky?
 • Oborová souvislost: Teritoriální studia a historie, teritoriální studia a politologie
 • Jaká je pozice teritoriálních studií ve vztahu s historií a politologií?
 • Lze oba přístupy v teritoriálních studiích kombinovat?
 • Jaké jsou možné příklady prací z těchto oborů?

Praktická část: Energetika a teritorium

 • Kolik je přibližně celková světová spotřeba energie v megawatech?
 • Který zdroj je nejvíce využívaný?
 • Kolik procent světové spotřeby pokrývá jaderná energie?
 • Jaký je v současné době největší zdroj energie z obnovitelných zdrojů?
 • Co je to tzv. energetická intenzita?
 • Kolik litrů je v jednom barelu ropy?
 • Které země jsou součástí OPECu?
 • Které státy patří k největším exportérům (importérům, spotřebitelům) ropy?
 • Kolik ropy přibližně dovezou (vyvezou, vyrobí, spotřebují)?
 • Které státy mají největší zásoby ropy (zemního plynu?)
 • Které státy produkují nejvíce zemního plynu?
 • Které státy vyvážejí nejvíce uhlí?
 • Které státy mají největší zásoby uhlí?
 • Které státy mají na svém území jaderné reaktory?
 • Kde se ve větším rozsahu těží uran?

Doporučené texty:

 • Postel, Sandra L; Wolf, Aaron T.: Dehydrating conflict. Foreign Policy 126 (Sep/Oct 2001): 60-67.
 • Martin Hollis and Steve Smith: Explaining and Understanding International Relations, Clarendon Paperbacks, 1991. Introduction (pp.1-15)
 • Roman Krznaric: The Power of Outrospection - http://www.thersa.org/events/rsaanimate/animate/power-of-outrospection

Další zdroje:

 • Frederic W. Mayer: Interpreting NAFTA. Science and Art of Political Analysis, Columbia University Press, 1998. Introduction (pp. 12-25)
 • David E. McNabb: Research Methods for Political Science. Quantitative and Qualitative Methods, M.E. Sharpe, 2004. (pdf k dispozici v SISu)

 

 

 

 

Týden 3

Obecná část:

Problém limitů poznání v aplikaci na teritoriální studia

 • Co je to epistemologie?
 • Jak si můžeme být úplně jisti, že něco je pravda?
 • Jak lze zmenšit nejistotu v rámci analýzy?
 • Jaké typy zdrojů poznání existují?
 • Jaké zdroje lze považovat za věrohodné, jaké nikoliv?
 • Jaké jsou limity a omezení konspiračních teorií?
 • Jakým způsobem mohou ovlivňovat proces poznání naše předsudky?
 • Jakým způsobem mohou ovlivňovat proces poznání naše skrytá východiska?
 • Kdo to byl Thomas Kuhn?
 • Proč je důležitá jeho kniha Struktura vědeckých revolucí?

Představení diskuse: Pozitivismus vs. postpozitivismus

 • Co je to pozitivismus? Jaké jsou jeho cíle?
 • Co je to postpozitivismus? Čeho chce dosáhnout?
 • Jaké jsou limity a omezení pozitivistického přístupu?
 • Jaké jsou limity a omezení postpozitivistického přístupu?
 • Co je to konstruktivismus? Z jakých východisek především vychází?
 • Jaké jsou politické souvislosti sporů mezi pozitivismem a postpozitivismem?
 • Jak se spory mezi pozitivismem a postpozitivismem projevují v teritoriálních studiích?
 • Co je to diskurzivní analýza? K čemu je dobrá?
 • Jaké jsou základní teze postpozitivismu?
 • Proč je samotné pojmenování a klasifikace v podstatě mocenským nástrojem?
 • Jaká je možná aplikace postpozitivistického přístupu na politickou geografii?
 • Co je to sekuritizace?
 • Co je to dominantní diskurz?
 • V čem spočívá hlavní rozdíl mezi pozitivismem a postpozitivismem?
 • Co je to normativní hledisko?

Praktická část:

Gender a geografie

 • Co jsou to maquiladory? Proč zaměstnávají více ženy?
 • Ve kterých zemích jsou ženy nuceny pracovat v zemědělství?
 • Ve kterých zemích pracuje velké procento žen v průmyslu?
 • Kdo patří k předním teoretikům feminismu?
 • Ve které zemi je celkově nejvíce nevzdělaných žen?
 • Ve kterých zemích byste čekali velké rozdíly mezi vzděláním dívek a chlapců na základích (středních) školách?
 • Jaké jsou hlavní příčiny zabíjení čerstvě narozených dívek?
 • Kolik se odhaduje, že je v Indii zabito čerstvě narozených dívek?
 • Ve kterých zemích je celkově více mužů než žen?
 • Proč není práce žen často zahrnuta do oficiálních statistik?
 • Proč je problematika genderu důležitá pro rozvojovou tematiku?
 • Ve kterých zemích byste čekali vyšší procento ekonomicky aktivních žen?

Doporučené texty:

 • Edward Said: Orientalism, Vintage Books, 1979, Introduction (pp.1-31).
 • Gary Colombo, Robert Cullen, Bonnie Lisle (eds.), Rereading America. Cultural Contexts for Critical Thinking and Writing, Bedford/St.Martin´s, 2011, Chapter 5 True Women and Real Men

Další zdroje:

 •  Jenny Lunn: Global perspectives in Area Studies: a complacent or creative response? | Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies, May, 2006, k dispozici na: http://www.llas.ac.uk/resources/gpg/2503

 

Týden 5

Teritoriální studia a mezinárodní vztahy - Vznik státu, geopolitika a světový řád

 • Jaká je souvislost mezi teritoriálními studii a mezinárodními vztahy?
 • Proč má význam se touto souvislostí zabývat?
 • Jaké jsou hlavní teoretické směry uvažování o mezinárodních vztazích?
 • Jakým způsobem ovlivňují specifické podmínky v jednotlivých oblastech mezinárodní vztahy obecně?
 • K čemu je dobré teoretické uchopení mezinárodních vztahů?
 • V čem byl revoluční Vestfálský mír z hlediska koncepce moderního státu?
 • Jaké jsou hlavní rysy národního státu?
 • Jaké důsledky měla koncepce národního státu pro mezinárodní vztahy?
 • Jak ovlivnila vznik moderního národního státu průmyslová revoluce?
 • Jaký přínos pro geopolitku měl Alfred Thayer Mahan?
 • Co je to teorie tzv. heartlandu?
 • Jaké měla důsledky pro politiku Velké Británie?
 • Co je to geografický determinismus?
 • Jakou představu o geopolitice měl Nicholas Spykman?
 • Co je to organická teorie státu? Jak souvisí s konceptem Lebensraumu?
 • Jaké jsou základní koncepty německé geopolitické školy formulované Johanem Rudolfem Kjellénem?
 • Čím byl významný Karl Haushofer? Jak ovlivnil německou zahraniční politiku?
 • V čem by se německá a angloamerická geopolitická škola zřejmě shodly?
 • Jaké jsou základní teze idealistické školy v mezinárodních vztazích?
 • Jaké jsou hlavní myšlenky Hugo Grotia a Woodrowa Wilsona s ohledem na mezinárodní vztahy?
 • Co je to neoliberální institucionalismus?
 • Jaké jsou základní teze realistické školy, z čeho vychází?
 • Jaký byl hlavní přínos Hanse Morgenthaua a Kennetha Waltze pro teorii mezinárodních vztahů?
 • Jak lze podle příznivců realistické školy zajistit mír?
 • Jak se změnilo uvažování o geopolitice za Studené války?
 • Jakou roli v ní hrála geografie?

 Představení diskuse: Realismus v. idealismus

 • Co je to realismus v mezinárodních vztazích? Jaká jsou jeho hlavní východiska?
 • Co je to idealismus v mezinárodních vztazích? Jaká jsou jeho hlavní východiska?
 • Jaké jsou výhody jednotlivých přístupů? Co dokáží nejlépe vysvětlit?
 • Jaké jsou omezení jednotlivých přístupů? Co mají největší problémy vysvětlit?
 • Jaké jsou politické souvislosti těchto dvou přístupů? K jakým konkrétním politikám vedou?
 • Jaké jsou další přístupy k mezinárodním vztahům?
 • Jakým způsobem ovlivňuje teritoriální kontext teoretické problémy?

Doporučené texty:

 • Volker Boege, Anne Brown, Kevin Clements, and Anna Nolan, On Hybrid Political Orders and Emerging States: State Formation in the Context of ‘Fragility’, Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management, Berlin, 2008.
 • Jutta Weldes: Constructing National Interests, Borderline, 1999. Introduction
 • Walter Mead: The Carter Syndrome, Foreign Policy, January 4, 2010, k dispozici v SISu i na: http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/01/04/the_carter_syndrome

Doporučené:

Další odkazy:

 • TED Talk: Joseph Nye on global power shifts - http://www.ted.com/talks/joseph_nye_on_global_power_shifts.html
 • TED Talk: Benedetta Berti: The surprising way groups like ISIS stay in power - https://www.ted.com/talks/benedetta_berti_the_surprising_way_groups_like_isis_stay_in_power
 • RSA Animate - Drive: The surprising truth about what motivates us: http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc
 • Conversations with History: Joseph S. Nye, UCtelevision, k dispozici na: http://www.youtube.com/watch?v=PeaFWKUzxbI&feature=related
 • Conversations with History: John Mearsheimer, UCtelevision, k dispozici na: http://www.youtube.com/watch?v=AKFamUu6dGw&feature=related
 • Conversations with History: Kenneth Waltz, UCtelevision, k dispozici na: http://www.youtube.com/watch?v=F9eV5gPlPZg&feature=channel

 

 

Týden 6

Teritoriální studia a celosvětová ekonomická provázanost - Příznivci a odpůrci globalizace

 

 • Jakým způsobem ovlivňují ekonomické faktory politický systém?
 • Jakým způsobem ovlivňuje politický systém ekonomiku?
 • Jak se projevuje ekonomická provázanost v různých teritoriálních kontextech a regionech?
 • Co je to Washingtonský konsensus?
 • V čem spočívají hlavní výhody volného trhu?
 • Jaké skupiny obyvatel jsou systémem volného trhu ohroženy? Jaké skupiny z něj zpravidla profitují?
 • Jaké jsou politické souvislosti prosazování volného trhu?
 • Jaké přímé a nepřímé důsledky má celosvětová ekonomická provázanost?
 • Jakou roli hraje ve světové ekonomice energie a energetické zdroje?
 • Kolik procent celkového světového bohatství drží nejbohatší jedno procento obyvatel?
 • Kolik bohatství připadá v průměru na jednoho obyvatele Zeměkoule?
 • Je Západní Evropa čistým exportérem nebo importérem?
 • Jaká je pozice USA v zahraničním obchodu?
 • Porovnejte státy z hlediska otevřenosti vůči dovozu. Je celkový objem obchodu s výrobky vyšší než objem obchodu s palivy a nerostnými surovinami?
 • Kam se vyváží nejvíce zboží z Afriky? Kam ze Středního východu?
 • Která země je největším vývozcem zboží na světě?
 • Která je největším dovozcem?
 • Jaká je struktura obchodu mezi Čínou a Afrikou?
 • Který region má nejvyšší podíl na vývozu výrobků?
 • Který region má nejvyšší podíl na vývozu železa a oceli?
 • Které státy patří mezi čisté vývozce automobilů?
 • Kudy procházejí hlavní trasy lodní dopravy?
 • Jak dlouho přibližně trvá dopravit kontejner z Číny do Evropy?
 • Co je to TEU?
 • Kolik přibližně stojí dopravit 1 TEU z Číny na západní pobřeží USA?
 • Je větší kapacita Suezského nebo Panamského průplavu?

 

Představení diskuse: Příznivci a odpůrci globalizace

 Jaké jsou hlavní argumenty příznivců globalizace? Jaké jaké k nim existují protiargumenty?

 • Jaké jsou hlavní argumenty odpůrců globalizace? Jaké jaké k nim existují protiargumenty?
 • Jakým způsobem ovlivnila finanční krize z roku 2008 debatu o globalizaci?
 • Jakým způsobem ovlivňuje rychlý růst Číny debatu o globalizaci?

 

Doporučené texty:

 

 • Dani Rodrik: Sense and Nonsense in the Globalization Debate, Foreign Policy, No. 107. (Summer, 1997), pp. 19-37.
 • James L. Watson: Golden Arches East. Stanford University Press, 1997. Introduction.

 Další odkazy:

 • Milton Friedman Debates Naomi Klein, http://www.youtube.com/watch?v=g2kTy7glZ9s
 • David Harvey, RSA Animate - Crises of Capitalism, http://www.youtube.com/watch?v=qOP2V_np2c0&feature=related
 • Foreign Policy, Prime Numbers, Megacities: http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/08/16/prime_numbers_megacities
 •  RSA Animate: School kills creativity - Ken Robinson: http://www.youtube.com/watch?v=hkPvSCq5ZXk&feature=related

 

 

 

Týden 7

Kulturní okruhy v návaznosti na teritorium - Geopolitika náboženství a migrace

 

 • Jak lze definovat kulturu?
 • Proč je důležité zabývat se v teritoriálních vztazích kulturou?
 • Jaký má kultura vliv na ekonomiku?
 • Jaký má kultura vliv na politiku?
 • Jaký má kultura vliv na mezinárodní vztahy?
 • Je kultura důležitějším faktorem než ekonomická základna?
 • Co je to multikulturalismus? Jaké v rámci něj probíhají koncepční debaty?
 • Na čem je založena myšlenka střetu civilizací podle Samuela Huntingtona?
 • Představení diskuse: Huntington vs. Fukuyama, Huntington vs. Said
 • Kdo to byl Samuel Huntington? Co je postatou jeho knihy Střet civilizací? Jaké jsou v ní hlavní argumenty?
 • Kdo to je Francis Fukuyama? Co je podstatou jeho knihy Konec historie a poslední člověk? Jaké jsou v ní hlavní argumenty?
 • Jaké jsou politické souvislosti sporu mezi Huntingtonem a Fukuyamou?
 • Jaké jsou politické souvislosti sporu mezi Huntingtonem a Saidem?

 

Analytická vsuvka: Geopolitika náboženství

 

 • Na která teritoria si dělají světová náboženství politické nároky?
 • Jak můžeme z geopolitického hlediska vnímat svatá místa?
 • Co je chalífát?
 • Co byla Balfourova deklarace?
 • Proč je důležité znát rozdíl mezi šiitskými a sunnitskými muslimy?

 

Analytická vsuvka: Migrační toky

 

 • Jaké probíhaly nejdůležitější migrační toky v historii?
 • Které státy zažívají vysokou míru imigrace?
 • Které státy zažívají vysokou míru emigrace?
 • Ve kterých státech je největší procento migrantů v porovnání s ostatní populací?
 • Ve kterých státech je největší množství vnitřních migrantů?
 • Jaké jsou přibližné počty imigrantů ve Francii, Španělsku, Velké Británii, Německu, Spojených státech?
 • Kolik uprchlíků se usadilo v Jordánsku či Libanonu?
 • Jaká je celková populace migrantů celosvětově?

 

Doporučené texty:

 

 • Samuel Huntington: The Clash of Civilizations, Foreign Affairs, 1993.
 • Edward Said: Clash of Ignorance. Reply to Huntington, oba zdroje z Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge: The Geopolitics Reader, 2nd Edition, Routledge, 2006.

 

Další odkazy:

 

 

 

Týden 8

Vědecká metoda a vliv demografie na politické a hospodářské procesy

 • Proč stojí za to se daným tématem zabývat?
 • Zabýval se už někdo příbuzným tématem a k čemu eventuelně došel?
 • Jak lze téma zařadit v rámci teritoriálních studií a dalších oborů?
 • Na jakou základní otázku hledá výzkum odpověď? Alternativně: Jakou hlavní tezi má výzkum prokázat?
 • Jakým způsobem lze při samotném výzkumu postupovat?
 • Jaká by mohla být základní navrhovaná osnova práce?
 • Co se můžeme nakonec dozvědět a k čemu to bude v širším smyslu dobré?

Analytická vsuvka: Politická demografie a teritoria

 • Jaká je přibližná velikost nejdůležitějších zemí podle počtu obyvatel?
 • Kde jsou oblasti s nejvyšším růstem populace?
 • Co je to demografická pyramida?
 • Co je to tzv. demografická transformace?
 • Jaký je celkový počet obvyvatel Země?
 • Jaký je počet obyvatel jednotlivých kontinentů?

Doporučené texty:

 • Reiner Munz: Demography and Migration. Outlook for the 21st century. Migration Policy Institute, 2014.
 • Harm de Blij: Why Geography Matters, Oxford University Press, 2005, kapitoly "A Future Geography of Human Population" a "Russia: Trouble on the Eastern Front" (oba úryvky jsou naskenován v systému SIS)
 • Phillip Longman: Think Again: Global Aging, Foreign Policy, October 2010.  

Doporučené odkazy:

 

Týden 9.

Problematika identity - Suverenita, nezávislost, nacionalismus, komunity, kultury, regiony

 • Co je to státní suverenita? Jak se projevuje?
 • Co potřebuje politický útvar, aby se mohl nazývat nezávislým státem?
 • Jaký je rozdíl mezi formální a neformální nezávislostí?
 • V čem znamenal moderní nacionalismus důležitý přelom v uvažování?
 • Jak lze definovat národ?
 • Jakou roli hraje v definici národa jazyk?
 • Co je to právo na sebeurčení národů?
 • Jak se liší národ od komunity?
 • Jak se liší národ od civilizačního okruhu?
 • Co je to Západ? Jak je možné jej definovat? Čím se především liší od zbytku světa?
 • Kdo to byl Benedict Anderson? Jaké jsou jeho důležité teze týkající se národů a národních států?

Představení diskuse: Kosovo vs. Jižní Osetie

 • Kdo uznává a kdo neuznává nezávislost Kosova? Proč?
 • Kdo uznává a kdo neuznává nezávislost Jižní Osetie? Proč?
 • Oborová souvislost: Teritoriální studia a nacionalismus, regionalismus

Analytická vsuvka: Volební geografie

 • Co je to gerrymandering?
 • Jak můžete volební geografií nějakou skupinu voličů poškodit?
 • Jak jí naopak můžete pomoci?
 • Jakým způsobem zkresluje velikost volebního obvodu rozdělování mandátů?
 • Kde je geograficky bašta levicových stran ve Španělsku?
 • Kde je v České republice?
 • Na čem je postavený volební systém "single transferable vote"?
 • Kde je geografická základna Liberální strany v Austrálii?
 • Co je to "mixed member proportional representation"?

Doporučené texty:

 • Benedict Anderson: Fictional Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 1991, Introduction (pp.1-9), The Origins of National Consciousness (pp. 37-47) AN 1056.
 • Graeme Wood, Limbo World, Foreign Policy, January/February 2010.

 

 

Alternativní týden: Politické a hospodářské režimy - Tranzice a tranformace - Guest Lecture Jan Hornát

 

 • Co je demokracie a proč ji "šíříme"?
 • Jak probíhá tranzice z autoritářského režimu k demokratickému? Jaké jsou kritické momenty a klíčoví aktéři?
 • Byl konec studené války výhrou liberální demokracie a tržního hospodářství? Co tvrdil Francis Fukuyama?
 • Co je tzv. washingtonský konsenzus? Co je tzv. pekingský konsenzus?
 • Kolik finančních prostředků je věnováno podpoře a šíření demokracie?
 • Jak zapadá strategie šíření demokracie do rozvojové pomoci?
 • Jaký má EU vztak ke svému "sousedství"?
 • Válčí mezi sebou demokratické státy?
 • Co tvrdí tzv. modernizační teorie? Kdy společnost začne požadovat politická práva?
 • Jak definoval demokracii Robert Dahl?
 • Je demokracie "kompatibilní" s "nezápadními" hodnotovými systémy?
 • Co myslel Fareed Zakaria termínen "neliberální demokracie"?
 • Kolik bylo na světě demokratických režímů v roce 1975 podle Freedom House? Kolik v roce 2015?

 

Představení diskuze: Minimalistická versus maximalistická definice demokracie

 

 • Jak definoval demokracii ekononom Joseph Schumpeter?
 • Jaký je největší přínos demokracie podle Karla Poppera?
 • Co jsou aktivní a pasivní občanská práva?
 • Jaké svobody musí zaručovat liberální demokracie podle Larryho Diamonda?

 

Analytická vsuvka: Co znamenalo tvz. Arabské jaro a jak na něj reagovala EU a Spojené státy?

 

 • Jaké faktory měly vliv na mobilizaci občanů v arabských zemích?
 • Po čem demonstranti "volali"? Byla to demokracie?
 • Proč chce EU v oblasti asistovat s budováním "hluboké a udržitelné demokracie"?
 • Jakou roli hrála demografie a náboženství?
 • Jaké nástroje mají USA a EU k dispozici na podporu demokracie v oblasti?
 • Jak se od té doby změnila geopolitika regionu?

 

Texty:

 

 • Guillermo O'Donnell a Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), kapitoly 1, 2 a 3 (str. 3-36).
 • TED Talk: Eric X. Li, "The Tale of Two Political Systems" - https://www.ted.com/talks/eric_x_li_a_tale_of_two_political_systems.

 

Doporučené:

 

 • Miroslav Vaněk a Pavel Mücke, Velvet Revolutions: An Oral History of Czech Society (Oxford: Oxford University Press, 2016). Přístupné elektronicky v jinonické knihovně.
 • Thomas Carothers, "Think Again: Arab Democracy", Foreign Policy, March 10, 2011.
 • TED Talk: Ivan Krastev, "Can Democracy Exist Without Trust?" - https://www.ted.com/talks/ivan_krastev_can_democracy_exist_without_trust.

 

Alternativní týden 12. Vliv "čtvrté průmyslová revoluce" na teritorium a koncept hybridní války (3.1.2018)

 • Jaké jsou projevy "čtvrté průmyslové revoluce" a které regiony a zeměm ji zažívají nejintenzivněji?
 • Jak ovlivňují digitální média mezilidské vztahy?
 • Jak budou muset vlády reagovat na stále intenzivnější prostupování digitálních technologií do všedních životů?
 • Co za nás budou dělat roboti a jak se toto promítne do naší koncepce zaměstnanosti?
 • Jak ovlivní digitální technologie prostor a urbanismus?
 • Co je inkluzivní růst? Proč je tento termín důležitý pro stabilitu společenských a politických systémů?
 • Kdo nese odpovědnost za nehodu způsobenou samořiditelným automobilem?
 • Jaký vliv mají sociální média na fungování a stabilitu demokracie?
 • Jak mění digitální technologie naše pojetí hranic?
 • Co je Průmysl 4.0?
 • Kde jsou hranice svobody na internetu?

Analytická vsuvka: Digitální technologie a válka - koncept tzv. hybridní války, dezinformační kampaň

 • Jak definujeme hybridní válku? Existuje vůbec?
 • Jak a proč státy vedou proti sobě dezinformační kampaně?
 • Jak se lze bránit proti dezinformačním kampaním?
 • Proč se bude válčit ve vesmíru?
 • Co je to Stuxnet? Kdo jej vytvořil a proč?

Texty:

 • Klaus Schwab, "The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond", World Economic Forum, January 14, 2016. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/.
 • TED Talk: Ralph Langner, "Cracking Stuxnet, a 21st-century cyber weapon". https://www.ted.com/talks/ralph_langner_cracking_stuxnet_a_21st_century_cyberweapon.
 • Edward Lucas and Peter Pomeranzev, "Defending and Ultimately Defeating Russia’s Disinformation Techniques", Center for European Policy Analysis, August 2016. https://cepa.ecms.pl/files/?id_plik=2713

Doporučené:

 • TED Talk: David Autor, "Why are there still so many jobs?". https://www.ted.com/talks/david_autor_why_are_there_still_so_many_jobs. 
 • Vyacheslav Polonski, "The biggest threat to democracy? Your social media feed", World Economic Forum, August 4, 2016. https://www.weforum.org/agenda/2016/08/the-biggest-threat-to-democracy-your-social-media-feed/.
 • TED Talk: Olivier Scalabre, "The next manufacturing revolution is here". http://www.ted.com/talks/olivier_scalabre_the_next_manufacturing_revolution_is_here.
 • Daniel Runde, "Is America Ready for the ‘Fourth Industrial Revolution’?" Foreign Policy, April 4, 2016. http://foreignpolicy.com/2016/04/04/is-america-ready-for-the-fourth-industrial-revolution/.

 

Alternativa: Týden 13. Kritika stávajícího stavu (5.1.2017)

 • Jaké jsou možné důvody pro kritiku stávajícího stavu?
 • Kdo je to Noam Chomsky? Jaké jsou jeho známé teze ohledně mezinárodního systému?
 • Kdo je to Naomi Klein? Jaké jsou její teze ohledně světové ekonomiky?
 • Kdo je to Slavoj Žižek? Jaké jsou jeho známé teze ohledně mezinárodního systému?
 • Jak souvisí kritika stávajícího stavu s teritoriálními studii? Jak se dá aplikovat?
 • Jaká jsou další možná východiska pro kritiku stávajícího stavu?
 • Jakou roli hraje v kritice morálka?
 • Jaké existují alternativy pro politické uspořádání?
 • Mají tyto alternativy teritoriální rozměr?

Představení diskuse: Žižek vs. Paul Krugman

 • Co vadí na současném sociopolitickém systému Slavoji Žižekovi? Čím by ho nejraději nahradil?
 • Co se na současném sociopolitickém systému líbi Paulu Krugmanovi? Jaké jsou jeho hlavní argumenty?
 • Oborová souvislost: Teritoriální studia a kritické teorie

Představení diskuse: Rational choice vs. teritoriální kontext

 • Co je to teorie racionální volby? Na jakých předpokladech je založená teorie her? Co je to vězňovo dilema?
 • Co to znamená "homo economicus"?
 • Co říká behaviorální ekonomie o homo economicus?
 • Jak souvisí teorie racionální volby s teritoriálními studii? Proč je mezi oběma přístupy konceptuální rozpor?
 • Jak se počítá Human Development Index?
 • Co je to Gini index?
 • Kdo to je Immanuel Wallerstein? Jaké jsou jeho hlavní teze? Proč jsou důležité?
 • Co je to světový ekonomický systém? Od kdy se vytvářel?
 • Co znamená v politické ekonomii rozdělení na centrum a periferii?
 • Proč je periferní postavení nevýhodné? Jak ovlivňuje periferní postavení politický systém v dané zemi?
 • Jak souvisí světový systém se sociální nerovností?
 • V čem spočívá hlavní kritika kolonialismu? Čím ho naopak obhajovali jeho zastánci?
 • Jaké má kolonialismus důsledky dnes? Jak se odlišují ve vazbě na jednotlivá teritoria?
 • Představení diskuse: Immanuel Wallerstein vs. Ronald Dore
 • Vysvětluje světový systém fungování okolního světa dostatečně? Čím se nezabývá?
 • Jak se liší kapitalismus ve Spojených státech a v Evropě? Jakou roli hraje v těchto rozdílech politika?
 • Jaké oblasti se dokázaly vymanit z periferního postavení? Jakým se to naopak nedaří?
 • Oborová souvislost: Teritoriální studia a historie, politická ekonomie
 • Praktická vsuvka: Postkoloniální organizace
 • Jaké jsou hlavní postkoloniální organizace?
 • V čem spočívají jejich vazby?
 • Jaký je vliv původních mateřských zemí v bývalých koloniích?
 • Kterým územím v podstatě vyhovuje jejich závislý statut?

Texty:

Další odkazy:

 • Slavoj Žižek: On Violence, Profile Books, 2008, pp. 8-33.
 • Noam Chomsky on Manufacturing Consent, http://www.youtube.com/watch?v=tFUVhZJJhgA
 • Noam Chomsky Interview on CBC (Part 1 of 2): http://www.youtube.com/watch?v=10rTPSSmOFw
 • Slavoj Žižek on toilets and ideology (pouze pro starší 18 let, případně v doprovodu rodičů): http://www.youtube.com/watch?v=AwTJXHNP0bg&p=EE4AB6EA761CF9F0&playnext=1&index=8
 • Frantz Fanon: Wretched of the Earth, Grove Press, 1963 (Conclusion)
 • Oxfam: Rigged Rules and Double Standards, Introduction, Executive Summary, k dispozici na www.oxfam.org.uk/resources/policy/trade/downloads/trade_report.pdf
 • Jean-Paul Sartre 1961, Preface to Frantz Fanon's "Wretched of the Earth": http://www.marxists.org/reference/archive/sartre/1961/preface.htm
 • Immanuel Wallerstein on the end of Capitalism: http://www.youtube.com/watch?v=nLvszWBf6BQ
 • John Scott: Rational Choice Theory, in: Understanding Contemporary Society: Theories of The Present, edited by G. Browning, A. Halcli, and F. Webster. (Sage Publications, 2000). K dispozici na: http://privatewww.essex.ac.uk/~scottj/socscot7.htm
Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (07.03.2024)
Entry requirements - Czech

Přijetí na VŠ, schopnost číst texty v anglickém jazyce, schopnost psát srozumitelné texty v češtině.

Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Registration requirements - Czech

Studenti se na předmět zapisují pomocí univerzitního systému SIS, https://is.cuni.cz/studium/

Last update: Kozák Kryštof Přemysl, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html