SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Diploma seminar I - Political Science - HP0003
Title in English: Diplomový seminář I. z tematického okruhu politologie
Guaranteed by: Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Co-requisite : HP0631, HP0681, HP0682, HS0203, HS1018
Incompatibility : HP0002, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Is incompatible with: HP0006, HP0010, HP0013, HP0030, HP0002, HP0018, HP0007, HP0020, HP0005, HP0004, HP0017, HP0014, HP0008, HP0012, HP0034, HP0035, HP0009, HP0015, HP0016
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.03.2019)
Diplomový seminář je povinný pro diplomanty katedry politologie a sociologie. Sestává ze tří částí. První je kolektivní metodologické školení, resp. úvod do akademického psaní, které probíhá pod vedením JUDr. Jany Ondřejkové, Ph.D.ve dvou termínech během každého semestru. Zájemci nechť kontaktují JUDr. Ondřejkovou (ondrejko@prf.cuni.cz). Druhou jsou individuální konzultace diplomanta s vedoucím diplomové práce, případně i dalšími učiteli. Třetí je prezentace tezí diplomové práce, případně už výrazněji rozpracované diplomové práce na vědeckém semináři katedry. Program vědeckého semináře se stanovuje vždy 4 až 3 týdny před zahájením semestru. Potenciální zájemci o vystoupení v daném semestru svůj zájem hlásí v uvedené době (tj. 4 až 3 týdny před zahájením semestru) Mgr. Haně Draslarové na draslarova@prf.cuni.cz. Později vyjevená přání vystoupit budou vyslyšena pouze ve výjimečných případech.

Na základě splnění těchto povinností je přiznány kredity.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

Zápočet bude udělen na základě splnění povinností popsaných v anotaci předmětu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

Diplomový seminář slouží především k seznámení se s metodologií právní vědy, pravidly akademického psaní a pravidly akademické prezentace. 

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (03.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Learning resources - Czech
Last update: URBANM/PRF.CUNI.CZ (07.01.2015)

Tipy na literaturu obdrží student od svého vedoucího práce, případně od dalšího člena katedry, na kterého se obrátí. Zejména vedoucí katedry je v tomto ohledu zdroj značně fundovaný.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html