SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar I - Private International Law and International Trade Law - HP0030
Title: Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
Co-requisite : HP0261, HP0262, HS0211, HS1010
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0034, HP0035
Is incompatible with: HP0036, HP0014, HP0038, HP0034, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0037
Annotation - Czech
Předmět „Diplomový seminář“ je povinně volitelným předmětem, který souvisí s psaním diplomové práce. Předmět se skládá z teoretické části a praktické části. Teoretická část spočívá v absolvování přednášek, které jsou organizovány katedrou. Na těchto přednáškách jsou studenti seznámeni se základními pravidly pro psaní diplomových prací, která platí v rámci studijního programu na PF UK, a se způsobem, jakým mají diplomovou práci psát. Důležitým prvkem je upozornění studentů na citační normy a zákaz plagiarismu a ghostwritingu.
Praktická část diplomového semináře je vedena vedoucím diplomové práce studenta a spočívá v konzultacích, připomínkách a vedení studenta k tomu, aby napsal kvalitní diplomovou práci
Last update: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (23.10.2019)
Teaching methods - Czech

Účast lze (s ohledem na obdobný charakter diplomových seminářů) splnit také prostřednictvím účasti na diplomovém semináři z obchodního práva (HP0007) dne 18. 4. 2024 od 12:00 v místnosti č. 38.

Last update: Hurychová Klára, JUDr., Ph.D. (08.01.2024)
Registration requirements - Czech

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Last update: Sojka Miroslav, Mgr. (03.01.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html