SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar I - Financial Law - HP0013
Title: Diplomový seminář I. z tematického okruhu finanční právo
Guaranteed by: Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Co-requisite : HP0131, HP0132, HS0215, HS1013
Incompatibility : HPOP0000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Is incompatible with: HP0030, HP0014, HP0036, HP0037, HP0038, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0034
Files Comments Added by
download LS 2020 Diplomový seminář I (HP 0013).pdf Informace k předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Annotation -
The Diploma Seminar I – Financial Law is a compulsory optional course dedicated to students who have decided to write a master‘s thesis on the Department of Financial Law and Financial Science.
An aim of the subject is to acquaint students with rules related to writing a master’s thesis and to show students how to write a master’s thesis.
Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (02.02.2020)
Requirements to the exam - Czech

Obecná pravidla

1.      Předmět Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo si na katedře finančního práva a finanční vědy zapisují studenti, kteří si na této katedře zadali téma diplomové práce.

2.      Předmět Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo je zakončen kolokviem, které je samostatnou formou kontroly studia tohoto předmětu.

3.     Předmět Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo si lze zapsat v zimním nebo letním semestru.

4.      Za úspěšné složení kolokvia z předmětu Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo získá student 6 kreditů.

5.      K získání kolokvia je potřeba se zúčastnit úvodní přednášky, a poté získat kolokvium od vedoucího diplomové práce.

Úvodní přednáška

6.      Na úvodní přednášce jsou studenti seznámeni se základními informacemi týkajícími se zadání, vypracování, odevzdání a obhajoby diplomové práce.

7.      Úvodní přednáška se koná ve zkouškovém období.

8.      Na úvodní přednášku se studenti přihlašují přes studijní informační systém.

Kolokvium od vedoucího diplomové práce

9.      Předpokladem pro získání kolokvia od vedoucího diplomové práce je účast na úvodní přednášce.

10.   Vedoucí diplomové práce udělí kolokvium jen tomu, kdo předloží

         a)  nejméně 15 normostran projektu své diplomové práce splňující podmínky stanovené vedoucím diplomové práce, nebo

         b)  soutěžní práci v oboru finanční právo nebo finanční věda v rámci soutěže SVOČ.

 

Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (02.02.2020)
Syllabus -

The Diploma Seminar I – Financial Law covers these topics:

- rules for a master’s thesis

- application for a master’s thesis

- changing a topic of a master’s thesis

- scope and requisites of a master’s thesis

- own text of a master’s thesis

- gathering resources

- citation

- plagiarism

- submitting a master’s thesis

- reviews of a master’s thesis

- master’s thesis defense

Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (02.02.2020)
Registration requirements - Czech

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné části státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (02.02.2020)
Course completion requirements - Czech

Výuka v tomto předmětu neprobíhá. Podíl garanta na výuce není možné určit.

Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (02.02.2020)
Learning resources - Czech

Internetové zdroje:

1.     http://www.radimbohac.cz/diplomovy-seminar

2.     https://www.citace.com/ (zdroj je pouze ilustrativní a neslouží ke generaci přesných citací)

3.     http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf

Last update: Vybíral Roman, JUDr., Ph.D. (02.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html