SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Diploma Seminar I - Envrionmental Law - HP0014
Title in English: Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo životního prostředí
Guaranteed by: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Co-requisite : HP0391, HP0392, HS0216, HS1014
Incompatibility : HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Is incompatible with: HP0006, HP0010, HP0013, HP0003, HP0002, HP0018, HP0007, HP0005, HP0020, HP0017, HP0004, HP0008, HP0012, HP0035, HP0034, HP0009, HP0015, HP0030, HP0016
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Eva Slavíčková (02.02.2018)
Cílem předmětu je pomoci studentům magisterského studia Právnické fakulty UK při psaní jejich diplomových prací v oboru právo životního prostředí. Předmět si nečiní nárok na absolutní úplnost ani vyčerpávající zpracování tématiky. Po absolvování semináře je předpokládána konzultace s vedoucím diplomové práce.

Požadavky pro zakončení předmětu:
Osobní účast na diplomovém semináři.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Osobní účast na diplomovém semináři. 

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

1. Úvodem

2. Výběr tématu a název práce, zadání tématu

3. Práce s literaturou a ostatními prameny , citace

4. Plagiátorství

5. Práce a cizí jazyky, práce a její struktura

6. Počítač, internet a vědecká práce

7. Formální náležitosti práce, závažné prohlášení, grafika

8. Závěr práce

9. Nejčastější chyby a omyly diplomantů

10. Role a význam vedoucího diplomové práce a konzultantů

11. Oponent

12. Odevzdání práce

13. Zveřejňování práce

14. Obhajoba

15. Závěrem

Použitá a doporučená literatura

Seznam učitelů katedry

Registration requirements - Czech
Last update: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 50%. 

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Eva Slavíčková (02.02.2018)

Opatření děkana č. 17/2017 o závěrečných pracích

Individuálně na základě konzultace s vedoucím

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html