SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Diploma seminar I - Roman Law - HP0008
Title in English: Diplomový seminář I. z tematického okruhu římské právo
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Co-requisite : HP0401, HP0402, HS0201, HS1000
Incompatibility : HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Is incompatible with: HP0006, HP0010, HP0013, HP0003, HP0002, HP0018, HP0007, HP0005, HP0020, HP0017, HP0014, HP0004, HP0012, HP0034, HP0035, HP0009, HP0015, HP0030, HP0016
Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (03.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (31.01.2018)

V předmětu výuka neprobíhá - zápočty udělují vedoucí diplomových prací.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html