SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Diploma seminar I. - Business Law - HP0007
Title: Diplomový seminář I. z tematického okruhu obchodní právo
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Co-requisite : HP0291, HP0292, HP0296, HP3000, HS0207, HS1006
Incompatibility : HPOP0000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Is incompatible with: HP0036, HP0014, HP0038, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0037
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (23.10.2019)
Předmět „Diplomový seminář“ je povinně volitelným předmětem, který souvisí s psaním diplomové práce. Předmět se skládá z teoretické části a praktické části. Teoretická část spočívá v absolvování přednášek, které jsou organizovány katedrou. Na těchto přednáškách jsou studenti seznámeni se základními pravidly pro psaní diplomových prací, která platí v rámci studijního programu na PF UK, a se způsobem, jakým mají diplomovou práci psát. Důležitým prvkem je upozornění studentů na citační normy a zákaz plagiarismu a ghostwritingu.
Praktická část diplomového semináře je vedena vedoucím diplomové práce studenta a spočívá v konzultacích, připomínkách a vedení studenta k tomu, aby napsal kvalitní diplomovou práci
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. (01.02.2022)

V případě nemožnosti konat prezenční výuku proběhne diplomový seminář dálkově prostřednictvím MS Teams nebo Zoom.

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (03.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html