SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Diploma seminar I - Public International Law - HP0015
Title: Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo veřejné
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 colloquium [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Co-requisite : HP0851, HP0852, HS0209, HS1008
Incompatibility : HPOP0000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Is incompatible with: HP0036, HP0014, HP0038, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0037
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)
Témata diplomových prací jsou vyvěšena na nástěnce katedry a v dokumentech na stránkách katedry, další - individuální - témata jsou možná po konzultacích s konkrétním vyučujícím.

Diplomové práce se zadávají do konce 9. semestru!

Diplomový seminář se sestává ze tří setkání. Úvodní seminář je pro všechny diplomanty, další jsou individuální. První individuální setkání se koná nad rozpracovanou osnovou (zahrnuje název, cíl práce, obsah, seznam zdrojů, metody, atd.)!
Další pak podle potřeby (kupříkladu nad pracovní verzí před formálním odevzdáním).

Literature - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)
Obligatory:
  • Čestmír Čepelka, Pavel Šturma. Mezinárodní právo veřejné. 2008.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Aktivní účast – 100 %.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Datum výuky stanovuje katedra.

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (03.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Course completion requirements - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Zápočet uděluje vedoucí diplomové práce poté, co student splní požadavky diplomového semináře, tj. účastní se úvodního společného semináře (zde je zapisována docházka) a poté dvou setkání s vedoucím diplomové práce.  

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html