velikost textu

3. lékařská fakulta

UK » 3.LF

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, Česká republika
Email: dekan@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 102 233

Sídlo

Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika

Vedení

děkan: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy: prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
proděkan pro specializační vzdělávání a podporu veřejného zdraví: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
proděkan pro podporu a evaluaci výzkumu: prof. MUDr. František Duška, Ph.D.
proděkan pro akademické postupy: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
proděkanka pro akreditace a pro kariérní a sociální otázky: prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
proděkan pro studium a výuku: MUDr. David Marx, Ph.D.
proděkanka pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
proděkan pro rozvoj: doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.
tajemnice: JUDr. Zdeňka Mužíková

Organizační struktura