PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tvůrčí dílna I: struktura hudby - OKMN0H214B
Anglický název: Creative Workshop I: Music Structure
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Neslučitelnost : OKMN0H202B
Prerekvizity : OKMN0H206B, OKMN0N204B, OKMN0T201B, OKMN0V203B
Je prerekvizitou pro: OKMN0H218B, OKMN0H222B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (22.09.2019)
Prezentace nejfrekventovanějších formových útvarů, s nimiž je pracováno při výuce HV na ZŠ a SŠ. Praktické zacházení s hudbou jako předmětem poslechu a interpretace. Nauka o hudebních nástrojích se zaměřením na hudební nástroje nejčastěji používané v hudebněvýchovné praxi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (08.05.2019)

Osvojení poznatků o hudebních nástrojích a hudebních formách. Sluchové rozeznávání jednotlivých nástrojů, praktické ovládnutí základních stavebných mechanismů malých forem a tvořivá práce s nimi.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (29.01.2023)

2 kredity/60 hod.:

Přímá výuka: 8 hod.

Nepřímá výuka (e-learning): 40 hodin

Příprava na zápočet: 12 hodin

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (08.05.2019)

Základní literatura:

KURFÜRST, P. Hudební nástroje. 1. vyd. Praha: TOGGA, 2002. 1168 s. ISBN 80-902912-1-X.

MODR, A. Hudební nástroje, 9. vyd. Praha: Edition Bärenreiter, 2002, 283 s. ISBN 80 -86385-12-4.

ZENKL, L. ABC hudebních forem. 2. vyd. Praha: Supraphon, 1990. 256 s. ISBN 80-7058-174-3.

JANEČEK, K. Hudební formy. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1955. 491 s.

HURNÍK, I.: Umění poslouchat hudbu.  Cyklus gramofonových desek. Praha: Supraphon, 1972.

 

Doporučená literatura:

BRITTEN, B. Průvodce mladého člověka orchestrem. Variace a fuga na Purcellovo thema.

COLE, W. The Form of Music. 2. vyd. London: The Associated Board od the Royal Schools of Music, 1997. 182 s. ISBN 1-86096-027-8.

JIRÁK, K. B. Nauka o hudebních formách. 6. vyd. Praha: Panton, 1985. 411 s.

RAGS, J. Ob analize perioda. In: Voprosy metodiki prepodavanija muzykal´no-teoretičeskich disciplin, s. 41 – 84.

RYCHLÍK, J. aj. Moderní instrumentace, 1. vyd. Praha: Panton, 1968, 685 s.

KLEMENT, M. Nástroje symfonického orchestru, Praha: Panton, 1961, 210 s.

KELLER, J. Sólo pro dva mistry, Praha: Albatros, 1982,  126 s.

SPOSOBIN, I. V. Muzykaľnaja forma. 1. vyd. Moskva: Muzyka, 2002. 399 s. ISBN 5-7140-0657-7.

 

Povinné nahrávky skladeb:

PROKOFJEV, S. Péťa a vlk.

RAVEL, M. Bolero.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (31.01.2023)

1. Z čeho se dělá hudba? Hudebně výrazové prostředky. Ilja Hurník: Umění poslouchat hudbu.

2. Instrumentace. M. Ravel: Bolero. Klasifikace hudebních nástrojů, vývoj orchestru.

3. Rozsazení hráčů v symfonickém orchestru. Místopis českých symfonických orchestrů, operních divadel, konzervatoří a vysokých hudebních škol.

4. Strunné nástroje – charakteristika, historický vývoj, způsoby hry, tvorba tónu.

5. Dechové nástroje - charakteristika, historický vývoj, způsoby hry, tvorba tónu.

6. Bicí nástroje - charakteristika, historický vývoj, způsoby hry, tvorba tónu, zvukové možnosti.

7. Formotvorné elementy a jejich úloha ve skladbě celku, forma a tektonika. Motiv, téma figura, běh, perioda, dvojperioda.

8. Malá jednodílná, dvoudílná, třídílná forma. Improvizace v rámci malých písňových forem. Velká jednodílná, dvoudílná, třídílná forma.

9. Vokálně-instrumentální formy od baroka po současnost (opera, oratorium, melodram ad.)

10. - 11. Instumentální formy od baroka po součanost (suita, concerto grosso, variace, rondo, sonátová forma, sonátový cyklus, symfonická báseň ad.)

12. Strukturální a sémantická analýza poslechových skladeb.

 

Seznamování s hudebními formami spočívá ve 2 stěžejních oblastech:

a) rozboru poslechových skladeb z hlediska vymezení vztahů mezi formotvornými elementy, tektonickými funkcemi, jejich úlohou při poslechových činnostech a tedy při komunikaci s uměleckým dílem;

b) v kreativním vokálním a instrumentálním ovládnutí tvorby jednoduchých formových útvarů, jež slouží jako samostatně koncipovaná hudební sdělení a jako průprava k činnostem poslechovým.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (08.05.2019)

Písemný test prověřující znalosti z oblastí uvedených v sylabu.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (08.05.2019)

E-learning: MOODLE pro výuku 1

Název kurzu: Tvůrčí dílna I: struktura hudby

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK