PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Tvůrčí dílna II: rozbor skladeb - OKMN0H222B
Anglický název: Creative Workshop II: Composition Analysis
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Neslučitelnost : OKMN0H202B
Prerekvizity : OKMN0H214B, OKMN0N204B, OKMN0T201B, OKMN0V203B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (22.09.2019)
Komplexní rozbor skladeb s akcentací analýzy hudebně výrazových prostředků pro pochopení sdělovaného obsahu jako základního předpokladu pedagogické práce. Výuka probíhá částečně formou e-larningu v prostředí Moodle.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (08.05.2019)

Cíl předmětu spočívá v osvojení znalostí a dovedností v oblasti komplexní analýzy skladeb a analytické interpretace s ohledem na didaktické uplatnění této dovednosti v pedagogické praxi.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (08.05.2019)

Povinná literatura:

KULKA, J. aj. Komplexní analýza uměleckého díla. Praha: SPN, 1988. 93 s.

Doporučená literatura:

HONS, M. Hudební analýza. Vyd. 1. Praha: Togga, 2010, 309 s. ISBN 978-80-87258-28-6.

HURNÍK, I.; JŮZL, M.; NAVRÁTIL, M. O analýze hudebních skladeb z hlediska potřeb všeobecné hudební výchovy a popularizace. Hudební rozhledy, 1972, roč. XXV, č. 1, s. 26–36.

JIRÁNEK, J. Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy. Praha: SPN, 1991. 55 s.

TICHÝ, V. Hudební analýza jako stimul a nástroj rozvoje kreativity. In: Olomoucké jarní muzikologické konference, Olomouc: Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta, 2000, s. 13–18. ISBN 80-244-0181-9.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (22.09.2019)

2 kredity/60 hod.: 8 hod. přímé výuky, 40 hodin výuka e-leagningem, 12 hod. příprava komplexní analýzy vybraného díla s prezentací

 

Příprava studentů z hlediska požadavků analýzy zadaných skladeb k SZZ.

1. Hlavní principy komplexní analýzy hudebního díla.

2. Komplexní analýza – J. S. Bach: Orchestrální suita h moll, Rondo.

3. Komplexní analýza – W. A. Mozart: Malá noční hudba, 1. věta.

4. Komplexní analýza – N. Rimskij-Kosrsakov: Let čmeláka.

5. Komplexní analýza – C. Saint-Säens: Karneval zvířat. 

6. Komplexní analýza – B. Smetana: Prodaná nevěsta. Pochod komediantů.

7. Komplexní analýza – A. Dvořák: Romantické kusy pro housle a klavír.

8. Komplexní analýza – J. Suk: Sousedská.

9. Komplexní analýza – L. Janáček: Lašské tance. Pilky.

10. Komplexní analýza – B. Martinů: Otvírání studánek.

11. Komplexní analýza skladby I (dle vlastního výběru) určené dětskému interpretovi nebo posluchači.

12. Komplexní analýza skladby II (dle vlastního výběru) určené dětskému interpretovi nebo posluchači.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (08.05.2019)

Komplexní analýza skladby dle vlastního výběru a její následná prezentace v průběhu seminární výuky.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (08.05.2019)

E-learning: MOODLE pro výuku 1

Název kurzu: Tvůrčí dílna: rozbor skladeb

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK