PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kvantová mechanika I - NTMF066
Anglický název: Quantum Mechanics I
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Neslučitelnost : NBCM110, NFPL010, NJSF060, NJSF094, NOFY042, NOFY045, NOFY076
Záměnnost : NJSF094, NOFY076
Je korekvizitou pro: NTMF067
Je neslučitelnost pro: NOFY045, NFPL010, NJSF094, NOFY076, NBCM110
Je záměnnost pro: NJSF094, NOFY076
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (14.05.2010)
Základní kurs nerelativistické kvantové teorie přibližně v rozsahu požadavků státní závěrečné zkoušky oboru Teoretická fyzika. Základní pojmy kvantové teorie; operátory, spektrum, stacionární stavy; teorie reprezentací, unitární transformace; moment hybnosti; jednoduché přesně řešitelné systémy; kvantová dynamika; aproximační metody; základy nerelativistické teorie rozptylu; částice v coulombickém poli.
Literatura
Poslední úprava: T_UTF (14.05.2010)

J. Formánek: Úvod do kvantové teorie (Academia, Praha, 1983, 2004)

Cohen-Tannoudji, Diu, Laloe: Quantum Mechanics (Wiley 2006)

L.D. Landau, E.M. Lifshitz: Quantum Mechanics Non-Relativistic Theory (Butterworth-Heinemann, 1981)

J.J. Sakurai: Modern Quantum Mechanics (Addison-Wesley, Reading, 1985, 1994)

L.E. Ballantine: Quantum Mechanics. A Modern Development (World Scientific, Singapore, 1998)

R.H. Landau: Quantum Mechanics II (Wiley 1996)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (16.10.2017)

Zkouška má ústní a písemnou část. Podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtu. Zápočet lze získat za vypracování domácích úkolů a za zápočtovou písemku. Písemná část zkoušky může být odpuštěna v případě excelentních výsledků v zápočtové písemce a domácích úkolech. V ústní části musí student prokázat porozumění teorii ve dvou tématech vybraných ze sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (14.05.2010)

Základní pojmy kvantové teorie. Stavový prostor. Operátory. Měření. Skládání systémů.

Operátory základních fyzikálních veličin. Spektrální rozklad. Energie a hybnost. Stacionární stavy. Základy teorie reprezentací, unitární transformace. Moment hybnosti.

Jednoduché přesně řešitelné systémy. Částice ve sféricky symetrickém potenciálu, lineární harmonický oscilátor, částice v mříži.

Kvantová dynamika. Schrödingerova rovnice. Reprezentace Schrödingerova, Heisenbergova a interakční (Diracova). Greenovy funkce. Klasická limita kvantové teorie, princip korespondence.

Přibližné metody I: variační princip, poruchové rozvoje, WKB aproximace.

Základy nerelativistické teorie rozptylu. Časově závislá/nezávislá formulace. Variační formulace. S a T matice. Optický teorém. Bornova aproximace. Limity vysokých a nízkých energií. Rozklad do parciálních vln, fázová analýza. Rezonance.

Částice v coulombickém poli. Vázané stavy a rozptyl.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK