PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kvantová mechanika II - NTMF067
Anglický název: Quantum Mechanics II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Korekvizity : NTMF066
Neslučitelnost : NBCM111, NJSF061, NJSF095, NOFY046
Záměnnost : NJSF095
Je neslučitelnost pro: NOFY046, NJSF095
Je záměnnost pro: NJSF095
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (14.05.2010)
Druhá část kursu pro obor teoretická fyzika. Identické částice a systémy mnoha částic; skládání momentů hybnosti; časově závislá poruchová teorie; teorie středního pole, atomy a molekuly; symetrie a zákony zachování; základy teorie chemické vazby; matice hustoty a otevřené systémy.
Literatura
Poslední úprava: T_UTF (14.05.2010)

J. Formánek: Úvod do kvantové teorie (Academia, Praha, 1983, 2004)

Cohen-Tannoudji, Diu, Laloe: Quantum Mechanics (Wiley 2006)

L.D. Landau, E.M. Lifshitz: Quantum Mechanics Non-Relativistic Theory (Butterworth-Heinemann, 1981)

J.J. Sakurai: Modern Quantum Mechanics (Addison-Wesley, Reading, 1985, 1994)

L.E. Ballantine: Quantum Mechanics. A Modern Development (World Scientific, Singapore, 1998)

R.H. Landau: Quantum Mechanics II (Wiley 1996)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (16.10.2017)

Zkouška má ústní a písemnou část. Podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtu. Zápočet lze získat za vypracování domácích úkolů a za zápočtovou písemku. Písemná část zkoušky může být odpuštěna v případě excelentních výsledků v zápočtové písemce a domácích úkolech. V ústní části musí student prokázat porozumění teorii ve dvou tématech vybraných ze sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (17.01.2023)

Symetrie a zákony zachování. Rotační symetrie. Wignerovy matice, tenzorové operátory. Translační symetrie, Blochův teorém. Časová inverze. Bodové grupy.

Systémy mnoha částic. Princip nerozlišitelnosti identických částic a jeho důsledky, fermiony a bosony. Druhé kvantování. Fockův prostor, metoda střeního pole.

Kvantová teorie rozptylu. S a T matice. Účinný průřez. Lippmannova-Schwingerova rovnice. Rozptyl v centrálním poli, fázová analýza.

Matice hustoty. Otevřené systémy.

Časově závislá teorie poruch. Fermiho zlaté pravidlo.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (17.01.2023)

Videzáznamy a další studijní materiály z COVIDového roku jsou na http://utf.mff.cuni.cz/virtualni_vyuka/NTMF067/prednasky/online_zaznamy.html

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK