PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kvantová mechanika II - NTMF067
Anglický název: Quantum Mechanics II
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Korekvizity : NTMF066
Neslučitelnost : NBCM111, NJSF061, NJSF095, NOFY046
Záměnnost : NJSF095
Je neslučitelnost pro: NOFY046, NJSF095
Je záměnnost pro: NJSF095
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (14.05.2010)
Druhá část kursu pro obor teoretická fyzika. Identické částice a systémy mnoha částic; skládání momentů hybnosti; časově závislá poruchová teorie; teorie středního pole, atomy a molekuly; symetrie a zákony zachování; základy teorie chemické vazby; matice hustoty a otevřené systémy.
Literatura
Poslední úprava: T_UTF (14.05.2010)

J. Formánek: Úvod do kvantové teorie (Academia, Praha, 1983, 2004)

Cohen-Tannoudji, Diu, Laloe: Quantum Mechanics (Wiley 2006)

L.D. Landau, E.M. Lifshitz: Quantum Mechanics Non-Relativistic Theory (Butterworth-Heinemann, 1981)

J.J. Sakurai: Modern Quantum Mechanics (Addison-Wesley, Reading, 1985, 1994)

L.E. Ballantine: Quantum Mechanics. A Modern Development (World Scientific, Singapore, 1998)

R.H. Landau: Quantum Mechanics II (Wiley 1996)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (16.10.2017)

Zkouška má ústní a písemnou část. Podmínkou účasti na zkoušce je získání zápočtu. Zápočet lze získat za vypracování domácích úkolů a za zápočtovou písemku. Písemná část zkoušky může být odpuštěna v případě excelentních výsledků v zápočtové písemce a domácích úkolech. V ústní části musí student prokázat porozumění teorii ve dvou tématech vybraných ze sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (14.05.2010)

Systémy mnoha částic. Princip nerozlišitelnosti identických částic a jeho důsledky, fermiony a bosony. Druhé kvantování. Fockův prostor. Zavedení a popis spinu v nerelativistické kvantové mechanice.

Základy teorie skládání momentů hybnosti, Clebschovy koeficienty.

Přibližné metody II: metoda středního pole. Elektronová struktura atomu. Konfigurační interakce, metoda funkcionálu hustoty.

Symetrie a zákony zachování. Rotační a translační symetrie. Časová inverze. Bodové grupy.

Základy teorie chemické vazby. Molekulární orbitaly. Konfigurační interakce. Vibrace molekul.

Přibližné metody III: časově závislá teorie poruch. Fermiho zlaté pravidlo.

Matice hustoty. Otevřené systémy.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (01.03.2021)

Přednáška probíhá v Ut a ve Ct 9:00-10:30 a cvičení ve Ct 10:40-12:10 prostřednitvím ZOOM konference (ID: 937 4866 7289, Heslo je qmii).

Videzáznamy a další studijní materiály budu dávat průběžně na http://utf.mff.cuni.cz/virtualni_vyuka/NTMF067/prednasky/online_zaznamy.html

Pro odevzdávání domácích úkolů a moji individuální komunikaci se studenty, dostane každý svoji skrytou stránku během prvního týdne, nebo na požádání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK