PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kvantová teorie I - NFPL010
Anglický název: Quantum Theory I
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NBCM110
Další informace: http://podmínkou ke zkoušce je obdržení zápočtu
Garant: RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Neslučitelnost : NBCM110, NJSF060, NJSF094, NOFY042, NOFY045, NTMF066
Je neslučitelnost pro: NBCM110, NJSF094, NOFY042
Je prerekvizitou pro: NOOE119
Je záměnnost pro: NOFY042
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout mimoradny_termin.pdf Ing. Richard Korytár, Ph.D.
stáhnout terminy_zapoctovek.pdf termíny zápočtových písemek Ing. Richard Korytár, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (23.05.2003)
V návaznosti na OFY044 tvoří tato přednáška spolu s FPL011 úplný třísemestrální kurz KT, který umožňuje porozumět všem navazujícím přednáškám studijních směrů AA, TF, FPL, OOE, FEVF a FMBS. V návaznosti na OFY044 tvoří tato přednáška spolu s FPL011 úplný třísemestrální kurz KT, který umožňuje porozumět všem navazujícím přednáškám studijních směrů AA, TF, FPL, OOE, FEVF a FMBS. Formální schema KT. Teorie momentu hybnosti a spin. Metody přibližného řešení stacionární Schrödingerovy rovnice (SR). Stavba atomů. Teorie rozptylu. Metody přibližného řešení nestacionární SR.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Richard Korytár, Ph.D. (10.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování závěrečného testu (vyřešení alespoň 3 ze 4 příkladů). Zápočet má dva opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Richard Korytár, Ph.D. (05.10.2017)
  • J. Klíma, B. Velický: Kvantová mechanika I, II, skriptum UK
  • J. Klíma, M. Šimurda, Sbírka problémů z kvantové teorie, Academia 2005
  • A.S. Davydov: Kvantová mechanika, SPN 1978
  • J. Formánek: Úvod do kvantové teorie, Academia 1983
  • L. Landau, E.M. Lifšic: Kvantovaja mechanika, Moskva 1963
  • nebo libovolná jiná z mnoha učebnic kvantové mechaniky.
Sylabus -
Poslední úprava: KLIMA (08.02.2006)

I. Formální schema KT

Diracova notace. Teorie reprezentací. Oscilátor v E-reprezentaci. Čisté a smíšené stavy.

II. Teorie momentu hybnosti a spin.

Kvantování momentu hybnosti, L-reprezentace, kulové funkce.Ilustrace: volná částice v L-reprezentaci a sférická jáma.

Spinový formalismus. Precese spinu v magnetickém poli a spinová resonance.

Skládání momentů hybnosti. EPR paradox a Bellova nerovnost.

III. Metody přibližného řešení stacionární SR.

Variační princip a poruchový počet. Hartree-Fockova aproximace. Ilustrace: stavba atomů. Vodíková molekula.

IV. Pohyb v konstantním elektrickém a magnetickém poli.

Kalibrační invariance. Volný elektron, paramagnetismus, diamagneticmus. Starkův jev.

V. Teorie rozptylu.

Greenova funkce, Bornova aproximace, rozptyl na sféricky symetrickém potenciálu,

resonance, rozptyl dvou částic

VI. Přibližné řešení nestacionární SR.

Náhlá, adiabatická a harmonická porucha. Zlaté pravidlo.

VII. Interakce atomu se zářením

Semiklasická teorie emise a absorpce záření. Doba života. Výběrová pravidla.

VIII. Druhé kvantování.

Reprezentace obsazovacích čísel, anihilační a kreační operátory. Fermiony a bozóny.

IX. Diracova rovnice.

Spin. Pauliho rovnice jako limita řádu v/C.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK