PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bakalářské konzultace: Numerická analýza a matematické modelování - NMNM351
Anglický název: Bachelor's Thesis: Numerical Analysis and Mathematical Modelling
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření NUMMOD
M Bc. OM > Povinně volitelné
Prerekvizity : NMAG212, NMMA331, NMMA336, NMMA339, NMNM331, NMNM334, NMNM338
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (01.06.2019)
Předmět je určený pro studenty nastupující ke studiu v roce 2019 a později. Konzultace a příprava bakalářské práce pro zaměření Matematické modelování a numerická analýza oboru Obecná matematika. Předmět lze zapsat v zimním i v letním semestru. Prerekvizity se neověřují při zápise tohoto předmětu, ale až při kontrole plnění studijních povinností (prerekvizity na absolvování).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK