PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kalkulus 3 - NMMA341
Anglický název: Calculus 3
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.karlin.mff.cuni.cz/~slavikova/teaching.html
Garant: RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Korekvizity : NMMA211
Neslučitelnost : NMAA074, NMMA212
Prerekvizity : NMMA221
Záměnnost : NMAA074, NMMA212
Je prerekvizitou pro: NMFM332, NMFM334
Je záměnnost pro: NMMA212
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (03.06.2019)
Čtvrtá část čtyřsemestrálního kursu z kalkulu pro bakalářský obor Finanční matematika.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D. (22.09.2023)

PODMÍNKY PRO SEMESTR 2023/24

Zisk zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky. Zkouška bude písemná, v některých (spíše výjimečných) případech může po písemné části následovat část ústní.

Vše je detailněji popsáno na stránce

https://www.karlin.mff.cuni.cz/~slavikova/teaching.html

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (14.09.2021)

W. Rudin: Reálná a komplexní analýza, Academia, 2003.

J. Kopáček: Matematika pro fyziky IV, V

S. Fučík, J. Milota: Matematická analýza II

B. Novák: Funkce komplexní proměnné

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (03.06.2019)

viz. Podmínky zakončení předmětu

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (14.09.2021)

Zavedení Banachova a Hilbertova prostoru.

Omezený lineární operátor.

Lp prostory.

Věta o projekci.

Fourierova transformace.

Úvod do komplexní analýzy.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (14.09.2021)

Pro porozumění látky je vhodné, pokud student již absolvoval předměty Kalkulus 1 a 2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK