PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kalkulus 3 - NMMA341
Anglický název: Calculus 3
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~cuth/index.html
Garant: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Korekvizity : NMMA211
Neslučitelnost : NMAA074, NMMA212
Prerekvizity : NMMA221
Záměnnost : NMAA074, NMMA212
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (03.06.2019)
Čtvrtá část čtyřsemestrálního kursu z kalkulu pro bakalářský obor Finanční matematika.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (03.06.2019)

PODMÍNKY PRO SEMESTR 2018/19

Zápočet bude za 50% účast na cvičení a 3 splněné zápočtové písemky během semestru. Ve výjimečných a dobře zdůvodněných případech je možné prominout docházku. Zápočtová písemka je hodnocena jako splněná, pokud student získá alespoň 10 bodů z dvaceti. V případě nesplnění zápočtové písemky je možné si písemku opravit dodatečným vypracováním příkladů navíc. V těchto případech je nutná individuální domluva s cvičícím. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Zisk zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška má písemnou a poté ústní část.

PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY: Písemná část zkoušky bude obsahovat čtyři početní příklady. Je třeba získat alespoň 22 bodů ze čtyřiceti z početní části.

Jestliže student získá 21 nebo méně bodů, bude zkouška hodnocena známkou neprospěl(a). Studenti, kteří úspěšně složí písemnou část zkoušky, se mohou elektronicky prostřednictvím systému SIS přihlásit k ústní části zkoušky.

ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY: Kdo úspěšně napíše písemku, postupuje k ústní části zkoušky. Tam je třeba prokázat, že student s porozuměním ovládá definice a věty probírané na přednášce.

Bude-li ústní zkouška hodnocena známkou neprospěl(a), je student povinen znovu složit ústní část zkoušky (úspěšně napsanou písemnou část opakovat nemusí).

Další informace jsou k dispozici na homepage vyučujícího http://www.karlin.mff.cuni.cz/~cuth/kalkulus4_pozadavky.pdf .

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (03.06.2019)

J. Kopáček: Matematika pro fyziky IV, V

S. Fučík, J. Milota: Matematická analýza II

B. Novák: Funkce komplexní proměnné

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (03.06.2019)

viz. Podmínky zakončení předmětu

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (03.06.2019)

Zavedení Banachova a Hilbertova prostoru.

Lp prostory.

Věta o projekci.

Fourierova transformace.

Omezený lineární operátor.

Úvod do komplexní analýzy.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (03.06.2019)

Pro porozumění látky je vhodné, pokud student již absolvoval předměty Kalkulus 1, 2 a 3.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK