PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kalkulus 2 - NMMA221
Anglický název: Calculus 2
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Prerekvizity : {Aspoň jeden kalkulus 1. roč.}
Neslučitelnost : NMAA073
Záměnnost : NMAA073
Je prerekvizitou pro: NMMA341, NMFM202
Je záměnnost pro: NMMA211
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)
Třetí část čtyřsemestrálního kursu z kalkulu pro bakalářský obor Finanční matematika.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (19.09.2023)

PODMÍNKY PRO ZIMNÍ SEMESTR 2022/23

Přesné podmínky pro udělení zápočtu určuje cvičící. Postačující podmínkou pro získání zápočtu typicky bude dostatečná účast na cvičení a dvě úspěšně napsané zápočtové písemky.

Zisk zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky. Zkouška bude mít dvě části - písemnou a ústní. K tomu, aby student mohl skládat ústní část, musí nejprve úspěšně absolvovat písemnou část.

Detailnější informace bude možné nalézt na stránce přednášející.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D. (03.09.2022)

O. Hájková, M. Johanis, O. John, O. Kalenda, M. Zelený: Matematika

J. Lukeš, J. Malý: Míra a integrál (Measure and integral)

P. Holický, O. Kalenda: Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy pro 2. - 4. semestr

J. Lukeš: Příklady k teorii Lebesgueova integrálu

V. Jarník: Diferenciální počet I, II

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (19.09.2023)

Informace pro studující budou k dispozici na adrese

https://www.karlin.mff.cuni.cz/~slavikova/teaching.html

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

viz. Podmínky zakončení předmětu

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (14.09.2021)

Funkce více proměnných II (věta o implicitních funkcích, volné a vázané extrémy).

Posloupnosti a řady funkcí (stejnoměrná konvergence řad funkcí, mocninné řady).

Úvod do teorie míry (měřitelná zobrazení, abstraktní Lebesgueův integrál, Lebesgueova míra na R^n).

Vícerozměrný integrál (Fubiniova věta, Věta o substituci, obsahy útvarů a objemy těles).

Záměna pořadí integrálu a limity, integrálu a řady nebo integrálu a derivace.

Gamma funkce a Beta funkce.

Lebesgueův-Stieltjesův integrál.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (14.09.2021)

Pro porozumění látky je vhodné, pokud student již absolvoval předmět Kalkulus 1.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK