PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA - MC250C01N
Anglický název: Practical course in biochemistry laboratory techniques
Český název: Praktikum z laboratorní techniky biochemie pro KATA
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 48
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
Mgr. Božena Kubíčková
RNDr. Michaela Moserová, Ph.D.
Atributy: Modul Ostatní předměty
Neslučitelnost : MC240C22, MC240C22E, MC240C23, MC240C39, MC240C40, MC240C40E, MC250C01
Je neslučitelnost pro: MC240C86, MC250C01
Ve slož. prerekvizitě: MC250C09
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (27.09.2017)
Praktický kurs má za cíl seznámit studenty se základy běžných laboratorních technik užívaných v biochemické laboratoři. Základy práce s váhami, automatickými pipetami, příprava roztoků včetně pufrů, UV/VIS spektrofotometrie, srážení proteinů, "stanovení bílkovin", organizace práce v biochemické laboratoři.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (14.09.2015)

Literatura bezprostředně nutná pro praktikum - návody k úlohám s principy metod.
Pro rozšíření vědomostí možno využít jakoukoliv odbornou biochemickou literaturu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (24.09.2018)

Podmínky získání zápočtu:

1.    vypracování a uznání všech úloh

2.    vypracování protokolů ze všech úloh a jejich schválení

V průběhu praktika budou ke kontrole náhodně vybrány 4 protokoly z celkových pěti odevzdaných studentem. Špatně vypracovaný protokol se zásadními chybami ve vyhodnocení úlohy bude studentovi vrácen k přepracování. Ke každému kontrolovanému protokolu je možná jedna oprava. Opravený protokol je nutno odevzdat společně s jeho původní neuznanou verzí do dvou týdnů od navrácení zkontrolovaného protokolu k přepracování. Pro udělení zápočtu musí student opravit všechny vrácené protokoly a mít na závěr uznané alespoň tři protokoly ze čtyř vybraných.

3.    absolvování zápočtového testu s úspěšností ≥ 60 % (max. 3 pokusy)

Test je možné absolvovat pouze po odevzdání protokolů ze všech úloh (není nutno, aby již byly zkontrolované).

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (27.09.2017)

Odměřování objemů a ředění roztoků
Příprava roztoků a spektrofotometrie
Precipitace proteinů
pH a pufry
Stanovení celkové hmotnostní koncentrace bílkovin


Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (01.10.2018)

Úvodní hodiny:

Paralelka 18aMC250C01Nx01 (středa 12:20, 1. - 7. týden ) - úvodní hodina ve středu 3. října od 13:00.

Paralelka 18aMC250C01Nx02 (středa 12:20, 8. - 14. týden ) - úvodní hodina ve středu 3. října od 14:00.

Úvodní hodiny se  konají v místnosti č. 201 - laboratoř Pokročilé praktikum BPP. Potrvají přibližně jednu vyučovací hodinu.

Studenti budou seznámeni s laboratorním řádem, bezpečností práce, organizací praktika a požadavky k úspěšnému splnění předmětu a rozdělí se do pracovních skupin. Účast na úvodní hodině je povinná.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK