PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní technika (a) - MC240C86
Anglický název: Laboratory Technique (a)
Český název: Laboratorní technika (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Ivana Císařová, CSc.
Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
RNDr. Petr Henke, Ph.D.
Martin Hulla, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Mgr. Dominika Zákutná
Neslučitelnost : MC240C24, MC240C39, MC250C01, MC250C01N
Je neslučitelnost pro: MC240C39, MC240C24
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout harmonogram-a.png rozpis prováděných úloh během semestru doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout LT_eng_instructions.pdf anglické návody pro Erasmus studenty - přeloženy jsou pouze návody, ostatní části jsou dostupné pouze v češtině (viz odkaz níže) doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout LT_4.1.4.pdf skripta ke stažení (pouze česky) doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (18.03.2019)
Jedná se o základní praktikum, které sjednocuje a doplňuje laboratorní návyky a dovednosti ze středoškolské výuky a je přípravou ke všem následujícím laboratorním cvičením. Po absolvování praktika studenti ovládají základní laboratorní dovednosti včetně obsluhy nejčastěji používaných přístrojů (pH-metr, UV-Vis spektrofotometr, rotační vakuová odparka), jsou vzděláni v oblasti bezpečnosti práce a mají základní informace o zpracování výsledků a správném vedení laboratorních protokolů. Praktikum probíhá jednou týdně v bloku čtyř vyučovacích hodin; posluchači pracují ve dvojicích podle předem daného rozpisu tak, že během semestru každá dvojice absolvuje celkem (všech) 10 úloh. Úlohy přitom zahrnují měření vlastností neznámých vzorků, syntetické a čistící operace a základní analytické postupy.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (18.03.2019)

Skripta Jan Kotek: Laboratorní technika, verze 4.1.4, dostupná pouze v elektronické podobě, odkaz ke stažení viz výše.
K dispozici též na moodle, http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (18.03.2019)

Pro získání zápočtu je požadováno splnění všech deseti úloh, vypracování všech protokolů a úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (18.03.2019)

Seznam prováděných úloh
Úloha 1 – Krystalizace
Úloha 2 – Izolace glycinu a identifikace neznámé aminokyseliny
Úloha 3 – Identifikace a stanovení koncentrace organické kyseliny
Úloha 4 – Stanovení teploty tání
Úloha 5 – Spektrofotometrická kvantitativní analýza
Úloha 6 – Elektrolytická preparace a elektrogravimetrie
Úloha 7 – Stanovení rozdělovacího koeficientu jódu
Úloha 8 – Rektifikace a práce s plyny
Úloha 9 – Destilace za sníženého tlaku
Úloha 10 – Stanovení rozpustnosti a obsahu krystalové vody

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (18.03.2019)

Pro účast v praktiku je požadováno úspěšné absolvování vstupního písemného testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK