PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratorní technika (a) - MC240C86
Anglický název: Laboratory Technique (a)
Český název: Laboratorní technika (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 325
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Ivana Císařová, CSc.
Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Martin Hulla, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
RNDr. Irena Matulková, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Dr. rer. nat. Mgr. Dominika Zákutná
Neslučitelnost : MC240C24, MC240C39, MC250C01, MC250C01N
Je neslučitelnost pro: MC250C01N, MC240C39, MC250C01, MC240C24
Je záměnnost pro: MC240C40, MC240C22
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout harmonogram-a.png rozpis prováděných úloh během semestru prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout LT_eng_instructions.pdf anglické návody pro Erasmus studenty - přeloženy jsou pouze návody, ostatní části jsou dostupné pouze v češtině (viz odkaz níže) prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout LT_6.0.pdf skripta ke stažení prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D. (29.09.2021)
Jedná se o základní praktikum, které sjednocuje a doplňuje laboratorní návyky a dovednosti ze středoškolské výuky a je přípravou ke všem následujícím laboratorním cvičením. Po absolvování praktika studenti ovládají základní laboratorní dovednosti včetně obsluhy nejčastěji používaných přístrojů (pH-metr, UV-Vis spektrofotometr, rotační vakuová odparka), jsou vzděláni v oblasti bezpečnosti práce a mají základní informace o zpracování výsledků a správném vedení laboratorních protokolů. Praktikum probíhá jednou týdně v bloku čtyř vyučovacích hodin; posluchači pracují ve dvojicích podle předem daného rozpisu tak, že během semestru každá dvojice absolvuje všech 10 zadaných úloh. Úlohy přitom zahrnují měření vlastností neznámých vzorků, syntetické a čisticí operace a základní analytické postupy.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (05.10.2020)

Skripta Jan Kotek: Laboratorní technika, verze 5, dostupná pouze v elektronické podobě, odkaz ke stažení viz výše.
K dispozici též na moodle, https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D. (29.09.2021)

Pro získání zápočtu je požadováno splnění vstupního testu, osobní provedení všech deseti úloh, vypracování originálních protokolů ke všem úlohám a úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (18.03.2019)

Seznam prováděných úloh
Úloha 1 – Krystalizace
Úloha 2 – Izolace glycinu a identifikace neznámé aminokyseliny
Úloha 3 – Identifikace a stanovení koncentrace organické kyseliny
Úloha 4 – Stanovení teploty tání
Úloha 5 – Spektrofotometrická kvantitativní analýza
Úloha 6 – Elektrolytická preparace a elektrogravimetrie
Úloha 7 – Stanovení rozdělovacího koeficientu jódu
Úloha 8 – Rektifikace a práce s plyny
Úloha 9 – Destilace za sníženého tlaku
Úloha 10 – Stanovení rozpustnosti a obsahu krystalové vody

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK