PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní technika (a) - MC240C86
Anglický název: Laboratory Technique (a)
Český název: Laboratorní technika (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/4, Z [HT]
Počet míst: 200
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Je zajišťováno předmětem: MC240C96
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Ivana Císařová, CSc.
Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240C24, MC240C39, MC250C01, MC250C01N
Je neslučitelnost pro: MC250C01N, MC240C39, MC250C01, MC240C24
Je záměnnost pro: MC240C22, MC240C40
Ve slož. prerekvizitě: MC250C09, MC250C09E, MC250C09N
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout harmonogram-a.png rozpis prováděných úloh během semestru prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout LT_6.1_cz.pdf skripta ke stažení - česky Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
stáhnout LT_6.1_eng.pdf skripta ke stažení - anglicky Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
stáhnout organizace_vyuky_labtech_a.docx podrobné informace o organizaci Laboratorní techniky Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Anotace -
Jedná se o základní praktikum, které sjednocuje a doplňuje laboratorní návyky a dovednosti ze středoškolské výuky a je přípravou ke všem následujícím laboratorním cvičením. Po absolvování praktika studenti ovládají základní laboratorní dovednosti včetně obsluhy nejčastěji používaných přístrojů (pH-metr, UV-Vis spektrofotometr, rotační vakuová odparka), jsou vzděláni v oblasti bezpečnosti práce a mají základní informace o zpracování výsledků a správném vedení laboratorních protokolů. Praktikum probíhá jednou týdně v bloku čtyř vyučovacích hodin; posluchači pracují ve dvojicích podle předem daného rozpisu tak, že během semestru každá dvojice absolvuje všech 10 zadaných úloh. Úlohy přitom zahrnují měření vlastností neznámých vzorků, syntetické a čisticí operace a základní analytické postupy.
Poslední úprava: Fridrichová Michaela, Mgr., Ph.D. (29.09.2021)
Literatura -

Skripta Jan Kotek: Laboratorní technika, verze 6, dostupná pouze v elektronické podobě, odkaz ke stažení viz výše.
K dispozici též na moodle, https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816.

Poslední úprava: Fridrichová Michaela, Mgr., Ph.D. (04.07.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Pro získání zápočtu je požadováno splnění vstupního testu, osobní provedení všech deseti úloh, vypracování originálních protokolů ke všem úlohám a úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.

Poslední úprava: Fridrichová Michaela, Mgr., Ph.D. (29.09.2021)
Sylabus -

Seznam prováděných úloh
Úloha 1 – Krystalizace
Úloha 2 – Izolace glycinu a identifikace neznámé aminokyseliny
Úloha 3 – Identifikace a stanovení koncentrace organické kyseliny
Úloha 4 – Stanovení teploty tání
Úloha 5 – Spektrofotometrická kvantitativní analýza
Úloha 6 – Elektrolytická preparace a elektrogravimetrie
Úloha 7 – Stanovení rozdělovacího koeficientu jódu
Úloha 8 – Rektifikace a práce s plyny
Úloha 9 – Destilace za sníženého tlaku
Úloha 10 – Stanovení rozpustnosti a obsahu krystalové vody

Poslední úprava: Kotek Jan, prof. RNDr., Ph.D. (18.03.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK