PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratorní technika (b) - MC240C39
Anglický název: Laboratory Technique (b)
Český název: Laboratorní technika (b)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240C24, MC240C86, MC250C01
Je neslučitelnost pro: MC240C40E, MC240C22E, MC240C24, MC250C01, MC240C40, MC240C86, MC250C01N, MC240C22
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Aktualizace_2020_2021.doc aktualizace upozornění - zimní a letní semestr 2020/2021 Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
stáhnout harmonogram-b.png rozpis prováděných úloh během semestru prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout LT_eng_instructions.pdf anglické návody pro Erasmus studenty - přeloženy jsou pouze návody, ostatní části jsou dostupné pouze v češtině (viz odkaz níže) prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout LT_4_1_5.pdf skripta ke stažení (pouze česky) prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D. (29.09.2021)
Jedná se o základní praktikum, které sjednocuje a doplňuje laboratorní návyky a dovednosti ze středoškolské výuky a je přípravou ke všem následujícím laboratorním cvičením. Po absolvování praktika studenti ovládají základní laboratorní dovednosti včetně obsluhy nejčastěji používaných přístrojů (pH-metr, UV-Vis spektrofotometr, rotační vakuová odparka), jsou vzděláni v oblasti bezpečnosti práce a mají základní informace o zpracování výsledků a správném vedení laboratorních protokolů. Praktikum probíhá jednou týdně v bloku čtyř vyučovacích hodin; posluchači pracují ve dvojicích podle předem daného rozpisu tak, že během semestru každá dvojice absolvuje všech 5 zadaných úloh. Úlohy zahrnují měření vlastností neznámých vzorků, syntetické a čistící operace a základní analytické postupy.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (24.10.2019)

Skripta Jan Kotek: Laboratorní technika, verze 4.1.5, dostupná pouze v elektronické podobě, odkaz ke stažení viz výše.
K dispozici též na moodle, https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (30.09.2019)

Pro získání zápočtu je požadováno splnění všech pěti úloh, vypracování všech protokolů a úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (30.09.2019)

Seznam prováděných úloh
Úloha 1 – Krystalizace
Úloha 2 – Izolace glycinu a identifikace neznámé aminokyseliny
Úloha 3 – Identifikace a stanovení koncentrace organické kyseliny
Úloha 4 – Stanovení teploty tání
Úloha 5 – Spektrofotometrická kvantitativní analýza

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK