PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní technika (a) - MC240C22E
Anglický název: Laboratory Technique Advanced
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/4, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Je zajišťováno předmětem: MC240C22
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240C22, MC240C24, MC240C39, MC240C40, MC240C40E, MC250C01, MC250C01N
Je neslučitelnost pro: MC240C40E, MC250C01, MC250C01N
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Tento předmět je vyučován v angličtině. Přihlášení je možné jen po dohodě s garantem předmětu.
Stejný předmět vyučovaný v češtině má kód MC240C22.
Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (20.09.2012)
Literatura

Jan Kotek: Laboratorní technika, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2007

Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (03.05.2011)
Požadavky ke zkoušce -

Pro získání zápočtu je požadováno splnění všech úloh, vypracování všech protokolů a úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.

Poslední úprava: Kotek Jan, prof. RNDr., Ph.D. (06.12.2011)
Sylabus -

Tento předmět je vyučován v angličtině. Přihlášení je možné jen po dohodě s garantem předmětu.

Stejný předmět vyučovaný v češtině má kód MC240C22.

Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (07.10.2013)
Vstupní požadavky -

Tento předmět je vyučován v angličtině. Přihlášení je možné jen po dohodě s garantem předmětu.

Stejný předmět vyučovaný v češtině má kód MC240C22.

Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (07.10.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK