PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní technika (a) - MC240C22
Anglický název: Laboratory Technique (a)
Český název: Laboratorní technika (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Záměnnost : MC240C40, MC240C86
Je neslučitelnost pro: MC240C40E, MC240C22E, MC250C01, MC250C01N
Je záměnnost pro: MC240C40
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Jedná se o základní praktikum pro posluchače oborů "Chemie v přírodních vědách", "Chemie se zaměřením na vzdělávání – jednooborové studium" (jednooborové učitelství chemie), a odborných biologických oborů. Výuka probíhá v zimním semestru a je honorována 6 kredity. Náplň předmětu je totožná s předmětem C240C40, jehož výuka však probíhá v letním semestru. Praktikum sjednocuje a doplňuje laboratorní návyky a dovednosti ze středoškolské výuky a je přípravou ke všem následujícím laboratorním cvičením. Po absolvování praktika studenti ovládají základní laboratorní dovednosti včetně obsluhy nejčastěji používaných přístrojů (pH-metr, UV-Vis spektrometr, rotační vakuová odparka), jsou vzděláni v oblasti bezpečnosti práce a mají základní informace o zpracování výsledků a správném vedení laboratorních protokolů. Praktikum probíhá jednou týdně v bloku čtyř vyučovacích hodin; posluchači pracují ve dvojicích podle předem daného rozpisu tak, že během semestru každá dvojice absolvuje celkem (všech) 10 úloh. Úlohy přitom zahrnují měření vlastností neznámých vzorků, syntetické a čistící operace a základní analytické postupy.
Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (07.10.2013)
Literatura

Jan Kotek: Laboratorní technika, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2007

Poslední úprava: Kotek Jan, prof. RNDr., Ph.D. (12.09.2007)
Požadavky ke zkoušce -

Pro získání zápočtu je požadováno splnění všech úloh, vypracování všech protokolů a úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.

Poslední úprava: Kotek Jan, prof. RNDr., Ph.D. (06.12.2011)
Sylabus -

Seznam prováděných úloh:


  1. Příprava glycinu

  2. Stanovení disociační konstanty kyseliny octové

  3. Elektrolytická preparace a elektrogravimetrie

  4. Příprava komplexů I

  5. Příprava komplexů II

  6. Příprava pentylesteru kyseliny octové

  7. Stanovení rozdělovacího koeficientu jódu

  8. Příprava barevných pigmentů

  9. Rektifikace a práce s plyny

  10. Spektrofotometrické stanovení součinu rozpustnosti


Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (07.10.2013)
Vstupní požadavky -

Pro účast v praktiku je požadováno úspěšné absolvování vstupního písemného testu.

Poslední úprava: Kotek Jan, prof. RNDr., Ph.D. (06.12.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK