PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní technika (a) - MC240C96
Anglický název: Laboratory Technique (a)
Český název: Laboratorní technika (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/4 [hodiny/týden]
Počet míst: 280
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240C24, MC240C39, MC250C01, MC250C01N
Ve slož. prerekvizitě: MC250C09, MC250C09E, MC250C09N
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout harmonogram-a.png rozpis úloh laboratorní techniky Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
stáhnout LT_6.0.pdf skripta ke stažení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (27.04.2022)
Jedná se o základní praktikum, které sjednocuje a doplňuje laboratorní návyky a dovednosti ze středoškolské výuky a je přípravou ke všem následujícím laboratorním cvičením. Po absolvování praktika studenti ovládají základní laboratorní dovednosti včetně obsluhy nejčastěji používaných přístrojů (pH-metr, UV-Vis spektrofotometr, rotační vakuová odparka), jsou vzděláni v oblasti bezpečnosti práce a mají základní informace o zpracování výsledků a správném vedení laboratorních protokolů. Praktikum probíhá jednou týdně v bloku čtyř vyučovacích hodin; posluchači pracují ve dvojicích podle předem daného rozpisu tak, že během semestru každá dvojice absolvuje všech 10 zadaných úloh. Úlohy přitom zahrnují měření vlastností neznámých vzorků, syntetické a čisticí operace a základní analytické postupy.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D. (04.07.2022)

Skripta Jan Kotek: Laboratorní technika, verze 6, dostupná pouze v elektronické podobě, odkaz ke stažení viz výše.
K dispozici též na moodle, https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (27.04.2022)

Pro získání zápočtu je požadováno splnění vstupního testu, osobní provedení všech deseti úloh, vypracování originálních protokolů ke všem úlohám a úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (27.04.2022)

Seznam prováděných úloh
Úloha 1 – Krystalizace
Úloha 2 – Izolace glycinu a identifikace neznámé aminokyseliny
Úloha 3 – Identifikace a stanovení koncentrace organické kyseliny
Úloha 4 – Stanovení teploty tání
Úloha 5 – Spektrofotometrická kvantitativní analýza
Úloha 6 – Elektrolytická preparace a elektrogravimetrie
Úloha 7 – Stanovení rozdělovacího koeficientu jódu
Úloha 8 – Rektifikace a práce s plyny
Úloha 9 – Destilace za sníženého tlaku
Úloha 10 – Stanovení rozpustnosti a obsahu krystalové vody

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK