PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní technika (a) - MC240C96
Anglický název: Laboratory Technique (a)
Český název: Laboratorní technika (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/4, Z [HT]
Počet míst: 280
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Ivana Císařová, CSc.
Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240C24, MC240C39, MC250C01, MC250C01N
Ve slož. prerekvizitě: MC250C09, MC250C09E, MC250C09N
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout harmonogram-a.png rozpis úloh laboratorní techniky Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
stáhnout LT_6.1_cz.pdf skripta ke stažení - česky Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
stáhnout LT_6.1_eng.pdf skripta ke stažení - angicky Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
stáhnout organizace_vyuky_labtech_a.docx podrobné informace o organizaci Laboratorní techniky Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (27.04.2022)
Jedná se o základní praktikum, které sjednocuje a doplňuje laboratorní návyky a dovednosti ze středoškolské výuky a je přípravou ke všem následujícím laboratorním cvičením. Po absolvování praktika studenti ovládají základní laboratorní dovednosti včetně obsluhy nejčastěji používaných přístrojů (pH-metr, UV-Vis spektrofotometr, rotační vakuová odparka), jsou vzděláni v oblasti bezpečnosti práce a mají základní informace o zpracování výsledků a správném vedení laboratorních protokolů. Praktikum probíhá jednou týdně v bloku čtyř vyučovacích hodin; posluchači pracují ve dvojicích podle předem daného rozpisu tak, že během semestru každá dvojice absolvuje všech 10 zadaných úloh. Úlohy přitom zahrnují měření vlastností neznámých vzorků, syntetické a čisticí operace a základní analytické postupy.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D. (04.07.2022)

Skripta Jan Kotek: Laboratorní technika, verze 6, dostupná pouze v elektronické podobě, odkaz ke stažení viz výše.
K dispozici též na moodle, https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1816.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (27.04.2022)

Pro získání zápočtu je požadováno splnění vstupního testu, osobní provedení všech deseti úloh, vypracování originálních protokolů ke všem úlohám a úspěšné absolvování závěrečného písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. (27.04.2022)

Seznam prováděných úloh
Úloha 1 – Krystalizace
Úloha 2 – Izolace glycinu a identifikace neznámé aminokyseliny
Úloha 3 – Identifikace a stanovení koncentrace organické kyseliny
Úloha 4 – Stanovení teploty tání
Úloha 5 – Spektrofotometrická kvantitativní analýza
Úloha 6 – Elektrolytická preparace a elektrogravimetrie
Úloha 7 – Stanovení rozdělovacího koeficientu jódu
Úloha 8 – Rektifikace a práce s plyny
Úloha 9 – Destilace za sníženého tlaku
Úloha 10 – Stanovení rozpustnosti a obsahu krystalové vody

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23aMC240C96x01

Okruhy studentů
1.BFYM
Po 02.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení úvodní hodina doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Po 09.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Po 16.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Po 23.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Po 30.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Po 06.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Po 13.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Po 20.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Po 27.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Po 04.12.2023 8:10 - 11:10 cvičení doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Po 11.12.2023 8:10 - 11:10 cvičení doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Po 18.12.2023 8:10 - 11:10 cvičení výstupní test, protokoly - již se nepracuje v laboratoři doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Po 01.01.2024 8:10 - 11:10 cvičení doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
23aMC240C96x02

Okruhy studentů
1.BMED-A
Po 02.10.2023 11:30 - 14:30 cvičení úvodní hodina Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Po 09.10.2023 11:30 - 14:30 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Po 16.10.2023 11:30 - 14:30 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Po 23.10.2023 11:30 - 14:30 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Po 30.10.2023 11:30 - 14:30 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Po 06.11.2023 11:30 - 14:30 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Po 13.11.2023 11:30 - 14:30 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Po 20.11.2023 11:30 - 14:30 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Po 27.11.2023 11:30 - 14:30 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Po 04.12.2023 11:30 - 14:30 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Po 11.12.2023 11:30 - 14:30 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Po 18.12.2023 11:30 - 14:30 cvičení výstupní test, protokoly - již se nepracuje v laboratoři Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Po 01.01.2024 11:30 - 14:30 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
23aMC240C96x03Po 02.10.2023 14:50 - 17:50 cvičení úvodní hodina Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Po 09.10.2023 14:50 - 17:50 cvičení Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Po 16.10.2023 14:50 - 17:50 cvičení Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Po 23.10.2023 14:50 - 17:50 cvičení Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Po 30.10.2023 14:50 - 17:50 cvičení Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Po 06.11.2023 14:50 - 17:50 cvičení Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Po 13.11.2023 14:50 - 17:50 cvičení Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Po 20.11.2023 14:50 - 17:50 cvičení Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Po 27.11.2023 14:50 - 17:50 cvičení Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Po 04.12.2023 14:50 - 17:50 cvičení Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Po 11.12.2023 14:50 - 17:50 cvičení Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Po 18.12.2023 14:50 - 17:50 cvičení výstupní test, protokoly - již se nepracuje v laboratoři Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Po 01.01.2024 14:50 - 17:50 cvičení Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
23aMC240C96x04Út 03.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení úvodní hodina prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Út 10.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Út 17.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Út 24.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Út 31.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Út 07.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Út 14.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Út 21.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Út 28.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Út 05.12.2023 8:10 - 11:10 cvičení prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Út 12.12.2023 8:10 - 11:10 cvičení prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Út 19.12.2023 8:10 - 11:10 cvičení výstupní test, protokoly - již se nepracuje v laboratoři prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Út 02.01.2024 8:10 - 11:10 cvičení prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
23aMC240C96x06Út 03.10.2023 11:30 - 14:30 cvičení úvodní hodina doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Út 10.10.2023 11:30 - 14:30 cvičení doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Út 17.10.2023 11:30 - 14:30 cvičení doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Út 24.10.2023 11:30 - 14:30 cvičení doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Út 31.10.2023 11:30 - 14:30 cvičení doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Út 07.11.2023 11:30 - 14:30 cvičení doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Út 14.11.2023 11:30 - 14:30 cvičení doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Út 21.11.2023 11:30 - 14:30 cvičení doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Út 28.11.2023 11:30 - 14:30 cvičení doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Út 05.12.2023 11:30 - 14:30 cvičení doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Út 12.12.2023 11:30 - 14:30 cvičení doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Út 19.12.2023 11:30 - 14:30 cvičení výstupní test, protokoly - již se nepracuje v laboratoři doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Út 02.01.2024 11:30 - 14:30 cvičení doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
23aMC240C96x07St 04.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení úvodní hodina Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
St 11.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
St 18.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
St 25.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
St 01.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
St 08.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
St 15.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
St 22.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
St 29.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
St 06.12.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
St 13.12.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
St 20.12.2023 8:10 - 11:10 cvičení výstupní test, protokoly - již se nepracuje v laboratoři Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
St 03.01.2024 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
23aMC240C96x08St 04.10.2023 14:50 - 17:50 cvičení úvodní hodina doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
St 11.10.2023 14:50 - 17:50 cvičení doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
St 18.10.2023 14:50 - 17:50 cvičení doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
St 25.10.2023 14:50 - 17:50 cvičení doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
St 01.11.2023 14:50 - 17:50 cvičení doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
St 08.11.2023 14:50 - 17:50 cvičení doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
St 15.11.2023 14:50 - 17:50 cvičení doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
St 22.11.2023 14:50 - 17:50 cvičení doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
St 29.11.2023 14:50 - 17:50 cvičení doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
St 06.12.2023 14:50 - 17:50 cvičení doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
St 13.12.2023 14:50 - 17:50 cvičení doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
St 20.12.2023 14:50 - 17:50 cvičení výstupní test, protokoly - již se nepracuje v laboratoři doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
St 03.01.2024 14:50 - 17:50 cvičení doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
23aMC240C96x09

Okruhy studentů
1.BCHE
Čt 05.10.2023 12:20 - 15:20 cvičení úvodní hodina prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Čt 12.10.2023 12:20 - 15:20 cvičení prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Čt 19.10.2023 12:20 - 15:20 cvičení prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Čt 26.10.2023 12:20 - 15:20 cvičení prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Čt 02.11.2023 12:20 - 15:20 cvičení prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Čt 09.11.2023 12:20 - 15:20 cvičení prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Čt 16.11.2023 12:20 - 15:20 cvičení prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Čt 23.11.2023 12:20 - 15:20 cvičení prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Čt 30.11.2023 12:20 - 15:20 cvičení prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Čt 07.12.2023 12:20 - 15:20 cvičení prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Čt 14.12.2023 12:20 - 15:20 cvičení prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Čt 21.12.2023 12:20 - 15:20 cvičení výstupní test, protokoly - již se nepracuje v laboratoři prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Čt 04.01.2024 12:20 - 15:20 cvičení prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
23aMC240C96x10

Okruhy studentů
1.BMED-B
Pá 06.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení úvodní hodina Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Pá 13.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Pá 20.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Pá 27.10.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Pá 03.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Pá 10.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Pá 17.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení svátek - volno Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Pá 24.11.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Pá 01.12.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Pá 08.12.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Pá 15.12.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Pá 22.12.2023 8:10 - 11:10 cvičení Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
Pá 05.01.2024 8:10 - 11:10 cvičení výstupní test, protokoly - již se nepracuje v laboratoři Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK