PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anorganická chemie I (a) - MC240P56
Anglický název: Inorganic Chemistry I
Český název: Anorganická chemie I (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1789
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Vyučující: Martin Hulla, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
doc. RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Dr. rer. nat. Mgr. Dominika Zákutná
Neslučitelnost : MC240P21A, MC240P21B, MC240P29, MC240P29E, MC240P40
Je neslučitelnost pro: MC240P21B, MC240P21A, MC240P29E, MC240P40, MC240P29
Je záměnnost pro: MC240P16A
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 00-Úvod.pdf Úvodní slovo prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 01-Atom.pdf Stavba atomu, popis chování elektronu - atom vodíkového typu, orbitaly, víceelektronové systémy prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 02-Periodická tabulka.pdf Periodická tabulka - trendy, elektronegativita, chemická periodicita prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 03-Chemická vazba.pdf Chemická vazba, teorie molekulových orbitalů, hybridizace prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 04-Tvary a symetrie molekul.pdf Určování tvarů molekul, určování bodových grup symetrie prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 05-06-Krystalografie.pdf Krystalové soustavy, prostorové grupy symetrie, strukturní typy, zajímavé materiály prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 06-Reakce a rovnováhy.pdf Reakce a reaktivita, rovnováhy - acidobazické reakce, srážecí reakce, redoxní reakce prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 07-Vodík, kyslík.pdf Úvod do systematické chemie, vodík, kyslík prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 08-Vzácné plyny, halogeny.pdf Systematická chemie vzácných plynů a halogenů prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 09-Chalkogeny.pdf Systematická chemie chalkogenů prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 10-Dusík.pdf Úvod k chemii pentelů, systematická chemie dusíku prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 11-PAsSbBi.pdf Systematická chemie fosforu, arzenu, antimonu a bismutu prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Anotace -
V případě distanční výuky - přednášky jsou zveřejňovány v systému Moodle, https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1789, se slovním komentářem, a v době, kdy jsou rozvrhovány. Zapsaným studentům je rozesílán domácí úkol e-mailem; domácí úkol je též vystaven v Moodle. Výsledky domácího úkolu jsou diskutovány se cvičícími seminářů.
Přednáška je určena především pro posluchače chemických studijních programů. Jedná se o první část základního kurzu z anorganické chemie, na kterou navazuje přednáška Anorganická chemie II (a). Obsahuje obecné kapitoly anorganické chemie (elektronová struktura atomů a molekul, trendy v periodické tabulce prvků, tvary molekul, molekulová a krystalová symetrie, typy chemických reakcí a rovnováh) a začátek systematické chemie prvků hlavních skupin (H, O, prvky skupin 15-18).
Poslední úprava: Kotek Jan, prof. RNDr., Ph.D. (16.12.2020)
Literatura -
Základní a nepodkročitelné
J. Vacík: Přehled středoškolské chemie (mnoho různých vydání).
 
Skripta
Z. Mička, I. Lukeš: Teoretické základy anorganická chemie, Karolinum, 2007 [dříve Anorganická chemie I (Teoretická část)].
I. Lukeš: Systematická anorganická chemie, Karolinum, 2009 [dříve Anorganická chemie II (Systematická část)].
Z. Mička, D. Havlíček, I. Lukeš, J. Mosinger, P. Vojtíšek: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie, Karolinum, 1998.
 
Rozsáhlé učebnice
N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků I, II, Informatorium, 1993.
C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Anorganická chemie, překlad 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014.
 
Anglické monografie
D. F. Shriver, P. W. Atkins: Inorganic Chemistry, 3rd Ed., Oxford University Press, 1999.
A. F. Holleman, E. Wiberg: Inorganic Chemistry, Academic Press, 1995.
C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry, 5th Ed., Wiley, 2011.
 
Internetové zdroje
Wikipedie... a zdravý rozum...
Poslední úprava: Kotek Jan, prof. RNDr., Ph.D. (30.09.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet je možno získat na základě úspěšného napsání dvou průběžných testů během semestru nebo napsáním souhrnného zápočtového testu s úspěšností alespoň 60 %.

Zkouška je kombinovaná – písemná a ústní. K ústní části postupují studenti, jejichž bodový zisk u písemné části činí alespoň 50 %.

Poslední úprava: Kotek Jan, prof. RNDr., Ph.D. (23.02.2024)
Sylabus -

Obecné kapitoly anorganické chemie:
Struktura atomů a molekul. Schrödingerova rovnice. Atomové orbitaly.
Periodická tabulka a trendy v ní.
Chemická vazba. Metoda MO-LCAO. Molekulové orbitaly diatomických a polyatomických molekul.
Tvar molekul, hybridizace, VSEPR.
Molekulová symetrie, bodové grupy symetrie.
Geometrie krystalové mřížky, prostorové grupy symetrie.
Struktury kovů. Vazba v iontových krystalech. Základní strukturní typy krystalů.
Základní typy reakcí – srážecí, acido-bazické, redoxní, radikálové reakce.

Systematická chemie prvků hlavních skupin:
Vodík. Kyslík. Vzácné plyny. Halogeny. Chalkogeny. Pentely.

Poslední úprava: Kotek Jan, prof. RNDr., Ph.D. (30.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK