PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Anorganická chemie I (a) - MC240P56
Anglický název: Inorganic Chemistry I
Český název: Anorganická chemie I (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1789
Garant: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240P21A, MC240P21B, MC240P29, MC240P29E, MC240P40
Je neslučitelnost pro: MC240P21A, MC240P21B, MC240P29E, MC240P29, MC240P40
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout otázky Anorganika Ia.docx Témata k ústní části zkoušky doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.03.2018)
Přednáška je určena především pro posluchače chemických studijních oborů. První část základního kurzu z anorganické chemie. Obsahuje obecné kapitoly anorganické chemie (elektronová struktura atomů a molekul, trendy v periodické tabulce prvků, molekulová a krystalová symetrie, typy chemických reakcí) a začátek systematické chemie prvků hlavních skupin (H, O, prvky skupin 15-18).
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.03.2018)

Mička Z., Lukeš I.: Anorganická chemie I – Teoretická část. Karolinum, Praha 1998.
Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II – Systematická část. Karolinum, Praha 1998.
Mička Z., Havlíček D., Lukeš I., Mosinger J., Vojtíšek P.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum, Praha 1998.
Greenwood N.N., Earnshaw A.: Chemie prvků (český překlad), Informatorium, Praha 1993.
Housecroft C.E., Sharpe A.G.: Anorganická chemie (český překlad 4. vydání), VŠCHT Praha, 2014.
Shriver D.F., Atkins P.W., Langford C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 1994.
Prezentace z přednášek jsou k dispozici on-line na stránkach Moodle PřF UK (http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1789).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (13.03.2018)

Zkouška je kombinovaná – písemná a ústní. Podmínkou pro účast na zkoušce je získání zápočtu, který je udělován v rámci cvičení na základě průběžně psaných testů nebo souhrnného testu psaného na konci semestru.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

Obecné kapitoly anorganické chemie:
Struktura atomů a molekul. Schrödingerova rovnice. Atomové orbitaly.
Periodická tabulka a trendy v ní.
Chemická vazba. Metoda MO-LCAO. Molekulové orbitaly diatomických a polyatomických molekul.
Tvar molekul, hybridizace, VSEPR.
Molekulová symetrie, bodové grupy symetrie.
Geometrie krystalové mřížky, prostorové grupy symetrie.
Struktury kovů. Vazba v iontových krystalech. Základní strukturní typy krystalů.
Základní typy reakcí – srážecí, acido-bazické, redoxní, radikálové reakce.

Systematická chemie prvků hlavních skupin:
Vodík. Kyslík. Vzácné plyny. Halogeny. Chalkogeny. Pentely.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK