PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Anorganická chemie I (a) - MC240P16A
Anglický název: Inorganic Chemistry I
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/anorchem/Lukes/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.
Neslučitelnost : MC240P29, MC240P41
Záměnnost : MC240P56
Je korekvizitou pro: MC240P16B
Je neslučitelnost pro: MC240P41
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc. (09.11.2011)
Přednáška určena pro posluchače odborné chemie.
Základy: Struktura atomu a molekul. Chemická vazba. Molekulové orbitaly diatomických a polyatomických molekul. Tvar molekul a molekulová symetrie. Vazba v iontových krystalech. Geometri krystalové mřížky, bodové a prostorové grupy. Základní strukturní typy krystalů. Symetrie orbitalů a reakční mechanizmus. Základní typy reakcí - srážecí, acido-basické, redoxní a radikálové reakce.
Systematická chemie prvků. Prvky hlavních skupin. Přechodné prvky a koordinační sloučeniny.
Vybrané kapitoly. Katalýza, organometalické sloučeniny, ionty kovů v biologickém prostředí, chemie pevné fáze.
Literatura
Poslední úprava: AGNEMEC (29.04.2005)

Mička Z., Lukeš I.: Anorganická chemie I - Teoretická část. Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II - Systematická část. Karolinum, Praha 1998.

Mička Z., Havlíček D., Lukeš I., Mossinger J., Vojtíšek P.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum Praha 1998.

Shriver D.F., Atkins P.W., Langford C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 1994.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc. (09.11.2011)

Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní. Podmínkou pro účast na zkoušce je získání zápočtu, který je udělován v rámci cvičení na základě průběžně psaných testů.

Sylabus -
Poslední úprava: AGNEMEC (29.04.2002)

Základy:

Struktura atomu a molekul.

Elektronová struktura atomů, chemická vazba. Molekulové orbitaly diatomických a polyatomických molekul. Tvar molekul a symetrie molekul.

Krystaly.

Vazba v iontových sloučeninách. Geometrie a krystalové mřížky, bodové a prostorové grupy. Základní strukturní typy krystalů.

Roztoky a reakce.

Rozpustnost. Základní typy reakcí - srážecí, acido-basické, redoxní a radikálové reakce. Symetrie orbitalů a reakční mechanizmy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK