PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Inorganic Chemistry Basic - MC240P29E
Anglický název: Inorganic Chemistry Basic
Český název: Základy anorganické chemie
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Neslučitelnost : MC240P21A, MC240P21B, MC240P29, MC240P40, MC240P56, MC240P57
Je neslučitelnost pro: MC240P56, MC240P57, MC240P29, MC240P21B, MC240P40, MC240P21A
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (05.10.2013)
Tento předmět je vyučován v angličtině. Stejný předmět vyučovaný v češtině má kód MC240P29.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (05.10.2013)

 • Mička Z., Lukeš I.: Anorganická chemie I – Teoretická část. Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II – Systematická část. Karolinum, Praha 1998.

 • Mička Z., Havlíček D., Lukeš I., Mossinger J., Vojtíšek P.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum Praha 1998.

 • Shriver D.F., Atkins P.W., Langford C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 1994.

 • Požadavky ke zkoušce -
  Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (02.05.2012)

  Podmínkou připuštění ke zkoušce je absolvování dvou testů ze seminářů k přednášce. Vlastní zkouška je ústní a pro její splnění je třeba zodpovědět tři vylosované otázky. Při klasifikaci se přihlíží i k hodnocení testů ze semináře.

  Sylabus -
  Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (08.10.2013)

  Tento předmět je vyučován v angličtině. Stejný předmět vyučovaný v češtině má kód MC240P29.

   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK