PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Anorganická chemie II (a) - MC240P57
Anglický název: Inorganic Chemistry II
Český název: Anorganická chemie II (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2048
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Vyučující: Martin Hulla, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.
Dr. rer. nat. Mgr. Dominika Zákutná
Neslučitelnost : MC240P21A, MC240P21B, MC240P29, MC240P29E, MC240P40
Je neslučitelnost pro: MC240P21B, MC240P21A, MC240P29E, MC240P40, MC240P29
Je záměnnost pro: MC240P16B
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.03.2018)
Přednáška je určena především pro posluchače chemických studijních oborů. Spojitě navazuje na přednášku Anorganická chemie I (a) ze zimního semestru. Její náplní je především systematická anorganická chemie s důrazem na vlastnosti, reaktivitu a praktické aplikace prvků skupin 1, 2, 13 a 14 periodického systému a dále přechodných a vnitřně přechodných kovů. V přednášce je dále věnována pozornost základům koordinační chemie, organoprvkové chemie, katalýzy s využitím sloučenin přechodných kovů a také roli vybraných prvků v živých systémech.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. (27.05.2020)

Snímky prezentací jsou k dispoici na stránkách Moodle PřF UK (http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2048). Ty jsou hlavním podkladem k přednášce.

N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993.

J. Gažo a kol.: Všeobecná a anorganická chemie (překlad ze slovenštiny), SNTL/Alfa 1974 a další vydání.

R. B. Heslop, K. Jones: Anorganická chemie, SNTL, Praha 1982.

C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Anorganická chemie (český překlad 4. vydání), VŠCHT Praha, 2014 (in Czech, English version available -- C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. (27.05.2020)

Zkouška z předmětu má kombinovanou formu - písemnou a ústní. Podmínkou přihlášení ke zkoušce je získání zápočtu z paralelně probíhajícího semináře. Během semináře studenti vypracují prezentaci nebo seminární práci na zadané téma. Tuto prezentaci resp. práci přinesou i ke zkoušce.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. (27.05.2020)

Systematická chemie prvků:
Prvky hlavních skupin
Skupiny 1, 2, 13 a 14.
Přechodné prvky a koordinační sloučeniny
Teorie ligandového pole. Systematická chemie d prvků. Lanthanoidy a aktinoidy.

Vybrané kapitoly:
Katalýza, organometalické sloučeniny, ionty kovů v biologickém prostředí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK