PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní technika (b) - MC240C24
Anglický název: Laboratory Technique (b)
Český název: Laboratorní technika (b)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Ivana Císařová, CSc.
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240C39, MC240C86
Je neslučitelnost pro: MC250C01, MC240C86, MC240C39
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (12.09.2007)
Jedná se o základní praktikum pro posluchače oboru "KATA". Výuka probíhá v zimním semestru a je honorována 3 kredity. Náplň předmětu je totožná s předmětem C240C39 ("Praktikum z laboratorní techniky"), jehož výuka však probíhá v letním semestru. Praktikum sjednocuje a doplňuje laboratorní návyky a dovednosti ze středoškolské výuky a je přípravou ke všem následujícím laboratorním cvičením. Po absolvování praktika studenti ovládají základní laboratorní dovednosti včetně obsluhy nejčastěji používaných přístrojů (pH-metr, UV-Vis spektrometr, rotační vakuová odparka), jsou vzděláni v oblasti bezpečnosti práce a mají základní informace o zpracování výsledků a správném vedení laboratorních protokolů. Praktikum probíhá jednou za dva týdny v bloku čtyř vyučovacích hodin, posluchači pracují ve dvojicích podle předem daného rozpisu tak, že během semestru každá dvojice absolvuje celkem (všech) 5 úloh. Úlohy přitom zahrnují měření vlastností neznámých vzorků, čistící operace a základní analytické postupy.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (12.09.2007)

Jan Kotek: Laboratorní technika, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2007

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MOSINGER/NATUR.CUNI.CZ (14.02.2012)

Pro získání zápočtu je požadováno splnění všech úloh, vypracování všech protokolů a úspěšné absolvování závěrečného písemného testu

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (07.10.2013)

Seznam prováděných úloh:

  1. Příprava glycinu

  2. Stanovení disociační konstanty kyseliny octové

  3. Rektifikace a práce s plyny

  4. UV-Vis absorpční spektrofotometrie

  5. Sublimace, rekrystalizace a stanovení teploty tání

(Čísla úloh jsou totožná s číslováním úloh v učebním textu)


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK