PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ročníková práce - JTB022
Anglický název: Thesis
Český název: Ročníková práce
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Prerekvizity : JTB011, JTB014
Je prerekvizitou pro: JTB024
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (06.02.2024)

Sylabus je dán rozsahem práce a četností konzultací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK