PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k dějinám Ruska - JTB027
Anglický název: Russian History Seminar
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 55 (76)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Andrle, Ph.D.
PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
PhDr. Petr Novák, Ph.D.
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Mgr. Luboš Veselý
Neslučitelnost : JMB011
Prerekvizity : JTB001, JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007
Anotace
Seminář studentům přiblíží konkrétní sféry historického vývoje Ruska prostřednictvím diskuse vedené nad k četbě zadanými texty.
Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Cíl předmětu

Studenti získají dovednost analyzovat do hloubky jednotlivá témata a dále ji využívat v diskusi a k přípravě kvalifikačních prací.

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Metody výuky

Výuka probíhá výhradně prezenčně (v případě, že by pedagog výjimečně nemohl, možno po dohodě se studenty i prostřednictvím online platforem -  Zoom či MS Teams).

Svoboda: výuka je založena na diskuzi. V případě, že se diskuze úplně nerozvine, pedagog klade všetečné otázky :). Zároveň studenti nejen připravují prezentace, ale i svoji kritiku prezentací (nejde o to kolegu srazit, ale pomoci mu ke zlepšení. Věty typu "moc se mi to líbilo, nic k tomu nemám" nejsou považovány za reakce). 

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:
• 91 a více  = A
• 81 - 90 % = B
• 71 - 80 % = C
• 61 - 70 % = D
• 51 - 60 % = E
•   0 - 50 % = F

V případě mimořádných opatření v důsledku šíření Covid-19 změny ve způsobu konání zkoušky (přechod na on-line zkoušku) vyhrazeny.

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK